Sindet er bygherren

Artikel af Dawn Hogue, A.R.E. Newsletter True Health, Oktober/November 2009, oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

"... ÅNDEN ER LIV; sindet er bygherren; det fysiske er resultatet" (349-4) sådan et enkelt citat fra Cayce's readinger og dog vidtrækkende når det angår sundhed og velbefindende. Sætningen "sindet er bygherren" bliver ofte gentaget i readingerne og er et centralt aspekt i integrationen af treenigheden krop/sind/ånd. Som Jeffrey Furst beskriver det i sin bog Edgar Cayce's Story of Attitudes and Emotions, sidestiller Edgar Cayce sindet med de skabende kræfter, også kaldet som Den Universelle Kraft, Den Ene Kilde – Gud.

Som individuelle sjæle er vi en del af denne universelle, skabende kraft, og vi er medskabere af vor egen vækst og udvikling – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. Når vi forstår dette koncept – at vi har magt til at skabe og forme vore egne oplevelser i bedre retning, og paradoksalt nok i negativ retning – inspirerer det os til at opretholde positive, konstruktive og tillidsfyldte attituder mod at pleje vort eget helbred og vort velbefindende. Når vi holder vore attituder og tanker koncentreret om Den Ene Kilde, bliver vi i stand til at opnå et godt helbred – en velfungerende indbyrdes afhængighed mellem disse tre facetter af vort væsen – krop, sind og ånd.

Hvad angår vort helbred og vore fysiske kroppe, er det bydende nødvendigt, at vi bruger vore kreative energier til at bringe balance og koordination til systemerne i vores krop og deres funktioner. "Thi for at opfylde dette, bliver det nødvendigt for at skabe den indflydelse i hver individuel krop at bringe en balance, der kræves for ... muligheden af at genoplive, revitalisere, sådan indflydelse eller kraft i kroppen" (281-24). Vi skal være aktive for at skabe den sundhed og den helbredelse, vi ønsker og har behov for, og vi må stræbe efter at opretholde en koordineret balance i vort fysiske selv – helt ned til vore væv, organer, kirtler og celler.

Næsten 9000 af Cayce's mere end 14000 readinger drejede sig om sundhedsrelaterede emner. Et almindeligt tema i disse readinger og behandlinger – drejer sig om at afgifte kroppen, at styrke optagelse og udskillelse, at koordinere "nerveimpulserne" som readingerne kalder dem, ja selv at afbalancere kroppens pH niveau. Det er denne rene og afbalancerede tilstand, der "nærer kroppens tempel".

Mange metoder foreslået i Cayce's readinger i forbindelse med at rense, genopbygge og skabe balance i kroppen omfatter: diæt, motion, massage og hydroterapier, osteopatiske- og kiropraktiske behandlinger samt bøn og meditation.

Det at komme i harmoni med det guddommelige styrker vor ånd og giver mulighed for at højne de tanker, der gavner vort helbred. Som det siges i reading 4021-1: "Vid, at der inde i selvet er al den healing, der kan udrettes for kroppen. For al healing må komme fra det Guddommelige."

Cayce-readingerne fastslår også at kroppen regenererer sig selv på det atomare celleniveau hvert 7. år. Dette er ret bemærkelsesværdigt, når man tænker på vort kreative potentiale! Endnu engang bliver det vist os, at vi har evnen til gennem vore tanker og attituder at skabe eller retablere den krop, vi ønsker os – at tilføre sand healende kraft fra den Universale Kilde, kraften fra Kristus bevidstheden til vore celler.

"For kroppen fornyer sig selv, hvert eneste atom, hvert 7. år. Hvordan har du levet i de seneste 7 år? Og de 7 år før dette? Hvad ville du gøre med dit sind og din krop, hvis de var blevet fuldt restitueret gennem denne oplevelse? ... livet selv kommer af det uendelige. Der må vi begynde, hvis vi ønsker healing til denne krop..." (3684-1).

Hvordan kan det være, at skønt vi har en sådan kraft og et sådant potentiale til at skabe og restituere os selv på et så dybt og grundlæggende niveau, så må så mange af os stadig udholde lidelser og smerter og have så dårligt et helbred?

Jeg er sikker på, at mange af jer læsere har svar og meninger om, hvad grunden kan være. Hvis vi bruger de oplysninger, vi får fra Cayce's readinger, kan vi se, at det hele stammer fra vore selv. Det bliver gentaget igen og igen, at når vi reagerer med selvoptagethed, selvtilfredshed og egoistiske interesser, så tillader vi ikke, at Guds vilje kan ske gennem os – vore tanker og intentioner er ikke grundet i De Universelle Love, og det vil i sidste ende resultere i manglende koordination og ubalancer i vore fysiske kroppe.

Readingerne understreger kontinuerligt betydningen af de syv spirituelle centre – eller chakraer – i kroppen, der er forbundet med de endokrine kirtler og det endokrine system. De endokrine kirtler er som døre, hvor vor spirituelle krop manifesterer sig i vor fysiske krop og udtrykkes gennem vore følelser, tanker og overbevisninger. Skadelige attituder og negative følelser sender stress hormoner og kemikalier gennem såvel vort endokrine system som vort immun- og nervesystem og øver i sidste ende skadelig indflydelse på vore kroppe.

Gennem meditation og bøn forbinder vi os med den guddommelige healende energikilde og stimulerer afslapningen af vort system og udløser endorfiner og andre kemikalier, der hjælper med til at heale og restituere vores krop.

"... vid, at hver tanke, hver handling er det, der bliver bygget..." (311-2).

Nu er det tiden, hvor du skal spørge dig selv – hvordan har jeg levet de sidste 7 år, og hvordan ønsker jeg at leve de 7 år, der kommer? Med tålmodighed og ihærdighed ville Cayce sige. Vær tæt på Gud, pas godt på dig selv og din krop, styrk dig selv med positive healende attituder og vær til tjeneste for andre mennesker. Lad Ånden styrke fundamentet og tillad dit Sind at bygge dit pragtfulde tempel samtidig med at du ændrer dit liv til det bedre, så vil et bedre helbred med sikkerhed blive Resultatet!