Profetier

Artikel fra A.R.E.’s hjemmeside, oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Børskrakket i 1929

Edgar Cayce gav mange readinger om verdensbegivenheder. Den berømte, der følger her, maler flere måneder før hændelsen indtraf, et billede af det berømte børskrak i 1929. "Dette er blevet givet om hvordan forandringer og hvordan prisfald sker. På samme tid er blevet givet, at der var en opdeling i pengekonditioner og positioner. Kampen er næppe begyndt. Når dette sker, kan vi forvente et BETRAGTELIGT prisfald på markedet, ser du? Sagen handler om nationernes reserver og INDIVIDER, og det vil forårsage – medmindre der kommer flere STABILE bankkonditioner, der kan lette situationen – en stor forstyrrelse i de finansielle cirkler. Denne advarsel er blevet givet, ser du? Vær opmærksom på at dette alt sammen er på plads til at øve en indflydelse på markedskonditionerne, og det kan vende HVILKEN SOM HELST vej, sådan som konditionerne udvikler sig" (reading 900-425, marts 1929).

2. Verdenskrig

I 1935 advarede Edgar Cayce gennem en forbløffende opvisning af prækognitiv opfattelse en 29-årig fragt agent om de katastrofale begivenheder, der var under opbygning i det internationale samfund. Som svar på et spørgsmål angående globale forretninger, beskrev readingen en hel verden i krig. Selv om han ikke så billedet som en nødvendig og uundgåelig skæbne, advarede Cayce om, "at tendenser i menneskenes hjerter og sjæle er således", at disse hændelser vil kunne ske:

" .... hvad angår forretninger af international natur, finder vi, at de er i en tilstand af stor ængstelse for mange, ikke bare individer men også nationer.

Og de aktiviteter, der allerede er begyndt, har antaget sådanne proportioner, at der vil blive forsøg fra den ene part på at straffe, eller at sørge for at sammenslutningen af grupper gør det samme.

Dette vil medføre, at der vil blive valgt side, som det er, af forskellige grupper, lande eller regeringer. Dette vil blive markeret af østrigerne, tyskerne og senere vil japanerne gå ind med deres indflydelse, uset, og gradvist voksende til de affærer, hvor der må blive, som det var, næsten en direkte opposition til det, der har været TEMAET for nazi'erne (de ariske). For disse vil gradvist gøre, at fjendskabet vokser.

Og medmindre der kommer indflydelse fra, hvad der må kaldes OVERNATURLIGE kræfter og indflydelser, der er aktive over for nationers og folks affærer, vil hele VERDEN – som den var – blive sat i brand af militaristiske grupper og de, der er "for" magt og udvidelse i sådanne forbindelser ... (reading 416-7)".

Diagnosticering af sygdomme gennem én dråbe blod

Gennem en række helbredsreadinger givet for en person, forudsagde readingen fremtidige medicinske fremskridt, der ville gøre det muligt at diagnosticere ved hjælp af en bloddråbe. Readingen blev givet i 1927 – på et tidspunkt, hvor forudsigelsen nærmest blev anset for at være science fiction:

Edgar Cayce: "For, som det ses, er der ingen eksisterende tilstand i kroppen, hvor refleksioner af denne tilstand ikke kan spejles i blodforsyningen, for blodstrømmen bærer ikke bare de genopbyggende kræfter til kroppen, den tager også de brugte kræfter og udskiller disse gennem de rette kanaler i forskellige dele af kroppen. Derfor finder vi røde blodlegemer, hvide blodlegemer og lymfe – alt sammen transporteret i årerne. De er kun adskilt af de meget små emner, der fungerer som håndværkere, forstærkere, nedbrydere eller genopbyggere i systemet – ser du? Derfor kan man altid i blodsystemet se afspejlinger eller tegn på den kondition, der er i den fysiske krop. Den dag vil komme, da man kan tage en enkelt dråbe blod og diagnosticere enhver kondition i enhver fysisk krop" (283-2).

Store fusioner

Den følgende reading, givet i 1929, er interessant hvad angår sammenslutningen af store kommunikationsvirksomheder. Disse fusioner skete rent faktisk. Cayce's beskrivelse af, hvor forskelligt de forskellige kommunikationskanaler arbejder på en mere samarbejdsvenlig og struktureret måde, er også gået i opfyldelse:

Spørgsmål: "Vil de konsolideringer af kommunikationsvirksomhederne American Tel & Tel og Int. Tel & Tel, som blev givet i 1928, finde sted".

Svar: "Disse kombinationer i de kommunikerende kræfter, som er blevet givet, VIL finde sted. Når det kommer til hvor og hvornår, så overvej lige, hvilke konditioner, der modvirker en sådan koalition i øjeblikket. Ikke kun er der nogle love, der vedrører samme, der skal ændres, men mange af de større aktieposter skal oven i købet vindes efter dødsfald. Med disse forandringer, altså, skal der ske en GRADVIS FORANDRING, og den vil komme næsten på samme måde og maner, som de forskellige Ekspress virksomheder blev sammenkørt i fysisk form. Ikke at det kun er krigen, der har indflydelse på dette, men RYGTERNE, der vedrører samme gør nødvendigheden AF at kommunikationen inden for de forskellige områder kommer under én supervision, og så vil der ske en fysisk samling. Når det drejer sig om hvor og hvornår – så kan der gå mange år, men alle de forskellige kommunikationskanaler vil samarbejde med hinanden, og derfor vil de forskellige produkter – som det er blevet givet – byde på en mulighed for investering i aktiver og  for spekulationsmuligheder – både hvad angår kommunikation via luft og fysisk kontakt, hvilket betyder telegraf, telefon og også radio og radialt operationsudstyr – inklusive International American, Western Union, Westinghouse og Radio.

Essæerne

Der var en samfund, der blev kaldt essæerne – og Cayce beskrev dem i detaljer år før man fandt Dødehavsrullerne (1947-1956).

De første Dødehavsruller blev fundet i 1947 – teksterne henførte dem til en lidet kendt sekt kaldet essæerne. Cayce nævnte essæerne i 171 forskellige readinger år før de første ruller blev fundet. Her følger nogle få uddrag:

"Før dette finder vi, at entiteten var i de perioder, hvor der var megen tumult i landet Judæa, hvor der blev annonceret en ny profet, en ny lærer, og hvor hele Judæa var taget ud til Johannes.

Entiteten var blandt de, der havde studeret hos essæerne og som havde været i direkte kontakt med mange, der havde profiteret og havde studeret arkiverne for at læse om ankomsten af et nyt lys til de, der havde været hæmmet af traditionerne og handlingerne fra de mennesker i dette land, der var politiske og religiøse" (489-1, 17. januar 1934).

Her kommer én til:

"I den oplevelse finder vi, at entiteten var en sjæl, der søgte gennem disse forbindelser og aktiviteter, der bragte entiteten til miljøet i de græsk/syriske omgivelser, og som i aktiviteterne i Palæstina blev en voksen kvinde, der som – hvad man i dag ville kalde  - trådte ind i husholdningen hos rådgiveren, der handlede med folkene i dette land.

Da Romerne overtog regeringsmagten, blev sådanne folks aktiviteter vigtigere, for det var nødvendigt at holde en balance mellem såvel jøder, grækere og romere.

Da forløberens embede begyndte, bragte det i sig selv entiteten i selskab med mange af de, der var i den særlige sekt af mennesker – essæerne - som entiteten så sluttede sig til.

Der blev et refugium eller et hospital for de, der ønskede at blive lærere, for præsterne og for de andre aktiviteter hos essæerne, hvor Mesteren var medlem under hans ophold i Palestina" (489-3, 24.maj 1934).

Og endelig:

"Ved at få det historiske liv som entiteten Josie, bliver mange af de aktiviteter indikeret, som siden skabte de senere forbindelser til Mary, moderen til Jesus.

Som det anføres her, var der disse specielle grupper af individer, der havde foretaget nogle forberedelser til de forventede aktiviteter, der skulle finde sted i den aktuelle periode; særligt de, der tilhørte essæerne, der havde udvalgt tolv jomfruer, der skulle indikere deres egnethed. Dette valg skulle foretages af det udvalg, der var udpeget af Ånden, og Josie, der var datter af Shem og Mephibosheth var blandt disse.

Denne entitet, Josie, stod nær ved Mary, da udvælgelsen blev indikeret ved skyggen eller engelen på trappen, under perioden med indvielsen i templet. Det var ikke templet i Jerusalem, men det tempel, hvor de, der var indviede bad, eller en skole – som det må kaldes – for de, der kunne være kanaler.

Det var en del af denne gruppe af essæere, der under ledelse af Judy, foretog tolkningerne af disse aktiviteter fra den egyptiske oplevelse – som Skønhedstemplet, og gudstjenestem i Offer Templet. Derfor var det på dette hellige sted, at udvælgelsen fandt sted" (1010-17, 21. juni 1942).

La Niña og El Niño

Forbløffende nok, fastlagde Edgar Cayce den 28. maj 1926, en forbindelse mellem temperaturændringer i de dybe havstrømme med vejrforandringerne i reading 195-29: "Når heden eller kulden i de forskellige dele af jorden bliver afstrålet og sammenholdt med refleksionerne i jordens atmosfære, ændrer dette i sin handling vandløbene og havstrømmene i havet...". Denne reading handlede om prognoser for hvededyrkning og vejrmønstre, og Edgar Cayce's bemærkning kan være hans version af, hvad vi alle er kommet til at kende i dag som La Niña og El Niño. Disse er vejrmønstre, som er et resultat at temperaturforandringerne i jordens dybe oceaner. Disse temperaturforandringer har haft en dramatisk effekt på vores vejr, som Cayce forudså.

Polskifte

Polskiftet er begyndt, som forudsagt af Cayce i 1936

NOVA, PBS TV-programmet fra WGBH i Boston har rapporteret om opskræmmende opdagelser vedrørende vores planets elektromagnetiske poler og felter. Programmet blev kaldt "Magnetisk Storm" og er skrevet og produceret af David Signton. Grunden til, at det er af interesse for os er, at Cayce forudsagde, at starten på New Age skulle falde sammen med et polskifte.

I dette NOVA-show, forklarede eksperter: "2.000 miles under vore fødder ligger jordens smeltede kerne. Her skaber et umådeligt ocean af flydende jern en usynlig kraft, jordens magnetfelt. Det er det, der får vort kompas til at pege mod nord. Men det gør en masse mere: det hjælper med til at gøre Jorden til en levende planet. Vore naboer Venus og Mars, har kun et svagt magnetfelt, hvilket betyder, at de er ubeskyttede mod den dødelige stråling, der fejer gennem vort solsystem. Jorden eksisterer, på den anden hånd, indenfor en enorm magnetisk kokon, et kraftfelt, der gennem millioner af år har beskyttet os på vores færd gennem rummet". Men nu har videnskabsmænd gjort en skræmmende opdagelse; det ser ud til, at der er en storm under opløb dybt inde i jorden, en storm, der svækker vores vitale magnetfelt. Peter Olsen på Johns Hopkins University forklarede, at "Jordens magnetfelt har været vores beskytter i årtusinder, og nu ser det ud til, at det er ved at forsvinde".

John Shaw fra University of Liverpool forklarer: "Keramik opfører sig fuldstændigt lige som en magnetisk båndoptager. Det optager Jordens magnetfelt, når lertøjet bliver lavet". Den intense varme i tørreovnen sletter alle de magnetiske områder. Men når lertøjet begynder at køle ned, danner der sig nye magnetiske områder i magnetitten, og når disse områder danner sig, tilpasser de sig Jordens magnetfelt, fuldstændigt lige som kompasnåle. Med millionvis af små magneter, der alle peger i samme retning, bliver krukken i sig selv svagt magnetisk.

Når krukken er kølet ned, er magnetismen lukket inde. "Så hvis vi tager en antik krukke, da den blev kølet ned første gang, så kølede den ned i Jordens gamle magnetfelt og blev magnetiseret i dette felt. Og selvfølgelig, hvis feltet var meget stærkt, blev krukken stærkt magnetisk, og hvis feltet var svagt, så blev krukken svagt magnetisk", forklarede Shaw. Ved at undersøge lertøj fra forhistorisk tid frem til moderne tider, har Shaw opdaget, hvor dramatisk feltet har forandret sig genne de sidste få århundreder. "Når vi plotter resultaterne fra keramikken, så er dette, hvad vi kan se: Små forandringer, som vi bevæger os fremad i en periode over 12 tusinde år – en svag stigning – og så et drastisk fald, når vi nærmer os nutiden".

"Stigningsraten er højere over de seneste tre hundrede år, end den har været på noget tidspunkt inden for de sidste fem tusinde. Den bevæger sig fra et stærkt felt, ned til et svagt felt, og den gør det hurtigt". På tre hundrede år er den faldet med 10%, og raten af nedgang stiger. Om blot nogle få århundreder kan den være helt væk.

I reading 826-1, indikerede Cayce, at et polskifte ville blive synligt i 2000-2001. NOVA-showet viste, at skiftet virkeligt er begyndt i det sydatlantiske ocean mellem Afrika og Sydamerika. Her svinger nord-syd polariteten frem og tilbage, og svækker skjoldet mod solstråling. I løbet af polskifte processen, vil planetens elektromagnetiske skjold ikke længere kanalisere solvinde til de nuværende poler, hvor der lever meget få mennesker. Nord- og Sydlys er et resultat af at strålingen flytter sig til polerne. Da strålingen forårsager mange problemer, er svækkelse af skjoldet en alvorlig bekymring. Et svagt magnetisk skjold betyder også, at Nord- og Sydlys vil blive synligt over hele planeten, selv over Ækvator. Det kan godt være, at det bliver en smuk, vidunderlig og visionær tid for Jorden, men den vil ikke være særlig sund for mange af dens indbyggere.

Spørgsmål: "Hvilke store forandringer eller begyndelse af forandringer – hvis overhovedet nogle – vil finde sted i årene 2000 og 2001 efter Kristus?". Svar: "Når polerne skifter, eller når en ny cyklus begynder" (826-8, 11.august 1936).