Håndtering af Økonomiske problemer

Blog af Kevin J. Todeschi hentet på A.R.E.’s hjemmeside, oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

I betragtning af at Edgar Cayce levede i en tid med global usikkerhed, den store depression, personlige og økonomiske trængsler og verden i krig, kan det ikke være overraskende at erfare, at næsten 200 af Cayce's psykiske readinger nævner emnet "personlige finansielle problemer" og "økonomisk healing". Folk med alle tænkelige sociale baggrunde og erhverv kom til ham i deres søgen efter svar på deres personlige udfordringer, deres familiemæssige situation, deres karrierer, deres retning i livet og deres økonomi.  De svar, de fik på deres spørgsmål – og som enkeltpersoner verden over studerer – er som al den indsigt, der kom fra Edgar Cayce – stadig lige så relevante i dag.

Hvad der kan være overraskende er, at oplysningerne i readingerne om personlige, finansielle problemer handler om meget mere end penge. I sidste ende kan gevinst ikke være et mål i sig selv. I stedet tog Cayce det udgangspunkt, at enhver økonomisk udfordring for en person er uløseligt forbundet med en personlig lektie eller en mulighed for at arbejde med spirituelle eller universelle love i hverdagen. Snarere end at se økonomiske trængsler som en slags straf eller fejlagtigt at antage, at oplevelsen af fattigdom på en eller anden måde kan gøre en mere spirituel, foreslår Cayce's readinger, at processen med at opnå økonomisk healing set korrekt kan repræsentere en værdifuld erfaring i personlig vækst.

I sidste ende er alt, hvad vi tror vi ejer, i virkeligheden udlånt til os af Gud med henblik på at vi skal tjene andre og være til service. Glemmer vi dette, eller ignorerer vi det, er det ofte en af årsagerne til at vi møder udfordringer i vore personlige finanser. Det er ikke sådan, at vi bliver bedt om at give alt det vi ejer væk. I stedet bliver vi opfordret til at blive bevidste om det faktum, at personlig succes bedst måles i forhold til, hvordan vi bruger vor succes til at hjælpe andre. Med hensyn til at give penge væk opfordrede Cayce os til at give en tiendedel af 10 procent til velgørenhed, sociale aktiviteter eller til personer i nød.

En anden ting, der til tider fører til økonomisk mangel er frygt. Uanset om det er frygt for fremtiden, frygt for finansielle problemer eller frygt for situationer, der opstår ud fra personlige udfordringer, som for eksempel det at miste sit job, så kan alle disse ting arbejde i strid med strømmen af universel overflod.

Når det dreje sig om frygt, opfordrede Cayce folk til at være tillidsfulde og bruge, hvad de havde i hånden for at tiltrække yderligere muligheder og økonomisk assistance. Han mindede ofte personer med økonomiske problemer om ordene fra Bibelen – herunder Matthæus evangeliets kapitel 6 vers 28-33, som ikke handler om at sidde med hænderne i skødet og lave ingenting, men som snarere er en opfordring til at sikre sig, at man har fokus det rette sted:

Læg mærke til liljerne på marken, hvorledes de vokser; de arbejder ikke og spinder ikke;

Men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem.

Klæder da Gud således græsset på marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skulle han så ikke meget snarere klæde jer, I lidettroende.

Derfor må I ikke være bekymrede og sige: Hvad skal vi spise? Eller hvad skal vi drikke? Eller hvad skal vi klæde os i?

Thi efter alt dette søger hedningerne og jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette.

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift.

Udover det at overvinde frygten, dyrke sin tro, bruge hvad man har i hånden og tjene andre mennesker giver readingerne en række forslag, der kan forbedre det økonomiske velbefindende. Disse forslag omfatter det at arbejde med sine spirituelle idealer, at være åben over for de personlige lektioner sjælen har brug for, og at udvise viljestyrke til at arbejde med disse lektioner, så man kan udleve sin sjæls formål og være til service for andre mennesker.

I løbet af 1940'erne begyndte en gruppe af Cayce-entusiaster fra New York City at arbejde med forskellige begreber fra Cayce's readinger og de universelle love i et forsøg på at overvinde de finansielle udfordringer, de hver især havde været udsat for. Medlemmerne af gruppen erkendte med det samme, at deres egne økonomiske problemer ikke skyldtes mangel på talent og potentiale, men at der var andre årsager, der spillede ind. Derfor valgte gruppens medlemmer, at de ville begynde at anvende spirituelle principper i deres daglige liv, mens de prøvede at fjerne nogle af deres egne mentale blokeringer vedrørende de udfordringer, de havde med deres finansielle situation.

Gruppen begyndte at arbejde hovedsageligt som en støttegruppe for økonomisk healing, og gennemgik et tre måneders program med bøn og meditation. De arbejdede med spirituelle principper og med at forbedrede deres holdninger og deres relationer til andre mennesker, ligesom de betalte tiende og stillede deres tid til rådighed for at tjene andre.

Selv om det kun var en lille gruppe, hvor ikke alle gennemførte programmet, kunne de, der vedblev at arbejde med økonomisk healing, se nogle fantastiske resultater. Hvad der kan være mest imponerende er dog, at gruppens øvelser er blevet gentaget siden af utallige grupper og enkeltpersoner gennem mange årtier, hvilket får mange andre til at anerkende gyldigheden af dette materiale. Nogle af de øvelser og discipliner, der udføres af forskellige grupper og enkeltpersoner omfatter følgende:

  • Daglig bøn og meditation. Ikke kun for at fremme personlig harmoni og kontakt med sit eget spirituelle indre, men også for at overvinde enhver frygt for at komme til at mangle noget.
  • Dagligt arbejde med personlige relationer – i hjemmet, i skolen, på arbejdet eller hvor det nu kan være. Snarere end at se visse personer som personlige udfordringer, man skal forholde sig til, tilskyndede Cayce's readinger os til i stedet at se på alle de personer, vi har et forhold til ud fra idealet "Hvad kan jeg lære af denne person?" eller "Hvad er det denne person kan lære mig om mig selv?".
  • Vær en god tillidsmand for de ressourcer, der er blevet betroet dig. Det vil sige: Betal dine regninger til tiden, undgå overforbrug, giv dig selv frihed til at købe, hvad du har brug for (men ikke nødvendigvis alt, hvad du vil), og betal tiende,  både i form af penge - men også i form af at give din tid til andre uden at du forventer at få noget til gengæld.
  • Endelig er det også en god idé at lave en dagbog over dine fremskridt. Denne dagbog kan indeholde et skema for din daglige bøn og din meditation, din succes med at tilbagebetale din gæld, de økonomiske overraskelser der er faldet i din turban, positive oplevelser i forbindelse med at forbedre dit forhold til andre personer etc.

Ved at arbejde med disse idéer har mange enkeltpersoner og grupper fundet anvisningerne fra Cayce's readinger yderst hjælpsomme. Den nye bog Spiritual Healing for Personal Prosperity, der består af ordrette udvalg fra Cayce's readinger, er blevet udarbejdet for at give en forståelse af økonomisk healing og personlig velstand og giver forslag til forbedring af personlig økonomi gennem arbejde med de universelle love og spirituelle principper. Den fremgangsmåde Cayce's readinger anbefaler, når det drejer sig om at opnå personlig materiel succes handler om meget mere end penge. Det er en strategi, der tilskynder enkeltpersoner til at bruge, hvad de har i hånden og til at opdage formålet med deres liv. Det er en tilgang, der formaner folk til at blive gode forvaltere af de ressourcer, de har fået overdraget og i sidste ende bruge alle de erfaringer, de er stødt på igennem livet til at blive alt det, det var beregnet til at blive.