Forstå dine drømme

Udsnit fra Mark Thurston og Kevin J. Todeschi’s lille hæfte af samme titel. Oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Telepatiske drømme

Louise, en kvinde midt i 30'erne, havde noteret sine drømme ned og studeret dem i adskillige år. Hun havde allerede opdaget mange af de praktiske metoder gennem hvilke hendes drøm-me kunne hjælpe hende i sit daglige liv. Men en nat havde hun en drøm, der undrede hende, fordi hun ikke kunne se, hvordan det kunne passe ind i hendes nuværende liv:

Min mand og jeg kører ad en gammelkendt vej, da vi får øje på en kirke. Jeg beder ham standse, fordi jeg ved, at min skole har et møde der, og jeg kan måske møde nogle af mine venner fra for 25 år siden.

Vi går indenfor, men jeg ser ikke nogen, jeg kan genkende. Vi skal lige til at gå igen, da jeg får øje på min veninde Peggy. Jeg er begejstret over at møde hende, og vi er begge glade for at forny vort venskab. Vi giver hinanden et kram og taler indtil drømmen slutter.

De metoder Louise plejede at bruge, når hun skulle tyde sine drømme, virkede ikke på denne drøm. Hun besluttede at lægge den fra sig, og regnede med, at der så nok kom en løsning senere.

Fem dage senere opdagede hun pludselig, at dette havde været en telepatisk drøm. Hun modtog et brev fra sin mor med spændende nyheder. Den selv samme dag, som Louise havde haft sin drøm, var hendes moder rendt ind i Peggy i et indkøbscenter. Ingen i familien havde hørt eller set noget til Peggy i årevis, så Louise's mor havde fået alle detaljerne om, hvad der var sket i hendes liv, og fortalte om dem i sit brev.

Dette var et dramatisk eksempel på telepatiske drømme. Louise havde ikke tænkt på sin barndoms veninde længe, men den samme dag, som hendes moder havde set Peggy, havde Louise fanget deres møde i en drøm.

Sammenlign denne historie med en anden fra Cayce's readinger. En 22-årig kvinde drømte at hendes veninde Emmie begik selvmord. Edgar Cayce's analyse af denne oplevelse beskrev en bogstavelig sjæl-til-sjæl kommunikation. Emmie havde overvejet at begå selvmord. Hun havde imidlertid fortrudt, men drømmen fandt sted i den periode, hvor selvmord blev overvejet.

Drømmeren stillede to uddybende spørgsmål til readingen. For det første: "Vil Emmie rent faktisk begå selvmord?" Svaret var, at denne telepatiske drøm blot tunede ind på Emmie's tanker. Det var ikke en forudsigelse om at Emmie ville begå selvmord.

For det andet undrede spørgeren sig: "Hvordan kom disse informationer om Emmie's tanker ind i mine drømme?". Svaret pegede på to nøgle faktorer om det menneskelige sind: Tanker er ting, og Emmie's selvmordsovervejelser havde skabt en idé der blev bragt til live gennem spirituel energi. Desuden er alle underbevidste sind i kontakt med hinanden. Et link – en bro – på det mentale niveau forbinder os med hinanden. Når vi sover og drømmer om natten, vækkes det underbevidste sind til fuld opmærksomhed og lader telepatiske drømme ikke bare være mulige men endog sandsynlige.

Når vi sammenligner historierne om Louise og den unge kvinde, der fik en reading af Edgar Cayce, bliver vi forbavsede over forskellen på dem. Selvfølgelig demonstrerer begge telepatiske drømme, hvordan tanker er ting og hvordan underbevidste sind er forbundet. Men den første fortælling var en bagatel – et interessant tilfælde. Den anden var et spørgsmål om liv og død. Du vil sandsynligvis opdage de samme kontraster i dine egne telepatiske drømme. Nogle af dem synes at komme blot for underholdning. Måske kommer de blot for at minde dig om dit eget psykiske potentiale og for at vise dig, hvordan folk virkelig er forbundet på usynlige niveauer. Andre telepatiske drømme bringer vital information, oplysninger, du behøver for at kunne elske og hjælpe andre. Det er de drømme, du ikke ønsker at gå glip af.

Selvfølgelig kan ikke alle telepatiske drømme tages bogstaveligt. Nogle er ægte psykiske kontakter, men handlingerne i drømmene er symbolske. For eksempel:

Min kone sniger sig op bag mig og slår mig gentagne gange oven i hovedet med et kosteskaft. Mens hun slår mig, råber hun "Februar".

Denne mands drøm forvirrede ham af to årsager. Han og hans kone kom tilsyneladende godt ud af det sammen, og det var midt om sommeren og ikke februar. Men da han havde forsøgt forskellige mulige tolkninger, besluttede han sig for at undersøge, om det kunne være en telepatisk drøm. Han fortalte sin kone om drømmen, og blev overrasket, da det viste sig, at det drejede sig om hendes undertrykte følelser. Hun var blevet meget såret over et skænderi, de havde haft i februar, og hun bar stadig nag til ham over hændelsen.

Den samme mand havde en anden telepatisk drøm, hvor begivenhederne igen bedst kan forstås symbolsk frem for bogstaveligt. En nyansat kvinde på hans arbejdsplads syntes at være en sympatisk person, men hun virkede lidt overvældet over sin nye position i virksomheden. Men selv om han godt nok havde bemærket hende, havde han for travlt til at lære hende at kende. Til sin rædsel vågnede han en morgen og havde drømt, at han havde indledt et romantisk forhold med denne kvinde. I drømmen indgik en passioneret kærlighedsscene.

Han var meget flov over drømmen, og fortalte ikke om den til nogen. Han kunne ikke forstå drømmen, for i virkeligheden følte han sig ikke særligt tiltrukket af hende. Men måneder senere, efter at de langsomt var blevet gode venner, opdagede han drømmens telepatiske indhold. Ved en lejlighed fortalte hun ham, at hun på det tidspunkt havde haft et stort behov for en sympatisk kollega. Det nye job havde været vanskeligt, og hun havde trængt til en allieret. Hans telepatiske drøm havde opfanget hendes signaler og havde præsenteret dem for ham symbolsk som "intimitet". Heldigvis havde han ikke brugt dette til at forsøge en seksuel tilnærmelse. I realiteten udviklede deres relationer sig til et meget varmt venskab, der aldrig fik en romantisk drejning.

Romantiske bekendtskaber, eller andre, der er knyttet sammen af stærke følelsesmæssige bånd, har de bedste forudsætninger for at opleve telepatiske drømme. Vi har en tendens til at drømme om de ting, der optager os mest, og kærlighedsforhold ligger sandsynligvis højt på vor prioriteringsliste. Men selv om en drøm viser sig at være telepatisk, kan vi ikke gå ud fra, at alt i drømmen er ægte psykisk. Dette vigtige forhold kan illustreres i en stor misforståelse, der opstod på grund af en persons psykiske oplevelse i en drøm.

Greg og Cindy, begge universitetsstuderende, var kærester. Da det blev Thanksgiving, tog Greg hjem for at besøge sin familie. Cindy blev tilbage og kastede sig over studierne. En dag efter Greg's afrejse, kom Cindy's tidligere kæreste Bill uventet til byen. Han havde boet mere end 2.000 km. væk, og ingen havde hørt fra ham i lang tid. Men Bill vidste, at Cindy studerede i byen, og han ringede derfor til hende, da han var i byen. De aftalte at mødes.

I sine forældres hjem havde Greg en foruroligende drøm, om at Cinda havde droppet ham for at genoptage forbindelsen med en gammel kæreste. Han vågnede op helt ophidset, men da han tænkte over sagen, kunne han ikke forstå, hvorfor han skulle have sådan en drøm. Prøv at forestil dig hans følelser, da han ringede til Cindy og hun fortalte han, at Bill ville besøge hende samme dag !

Han antog, at når drømmen rent fysisk opfangede signalerne om Bill's overraskende besøg, så måtte den også opfange Cindy's inderste ændrede følelser. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Selv om der gik nogen tid, før han blev overbevist, var der ikke blomstret en ny kærlighedsaffære op i forbindelse med Cindy og Bill's møde. Drømmen var ikke en afspejling af virkeligheden.

Hvordan kunne sådan en drøm så finde sted? På hvilken måde kan en drøm være sådan en blanding af virkelige og uvirkelige hændelser? Husk, at Cayce readingerne konstaterer, at alle underbevidste sind er i forbindelse med hinanden. Men readingerne antydede også, at psykisk information, der kommer til vor bevidsthed også skal passere modtagerens underbevidste sind.

Men de ting, der passerer gennem Gregs underbevidste sind kan blive fordrejede. Hans egen angst og usikkerhed kan blive tilføjet. Dette er rent faktisk, hvad der skete. Greg var senere i stand til at anerkende, hvordan hans egen manglende tillid skabte dele af denne telepatiske drøm.

Hans historie, og de foregående historier viser os forskellige vigtige ting, som vi skal huske på: Kommunikation fra sind til sind gennem drømme finder faktisk sted, måske oven i købet jævnligt. Men selv om vi får bekræftende vidnesbyrd om at en drøm er psykisk, må vi stadig tage os i agt for symbolske snarere end bogstavelige tolkninger. Og vi må også afholde os fra at drage konklusioner om, at alt i drømmen nødvendigvis er korrekt. Med disse forholdsregler i baghovedet kan drømmene blive en værdifuld måde for os, hvorpå vi kan få indsigt om mennesker og relationer.

Prækognition: Drømme om fremtiden

Engang bad Edgar Cayce's kone Gertrude om en reading for at få tolket en af sine drømme. Drømmen involverede både Edgar og hende selv som nøglefigurer i historien, og den viste sig at være et blik ind i fremtiden. Men inden der blev givet en specifik tolkning af drømmen, gav readingen en generel forklaring om, hvordan prækognitive drømme er mulige.

Readingen bad Gertrude forestille sig denne scene. En mand vandrer fra Virginia Beach, Virginia, vestpå mod Norfolk, som ligger omkring 15 miles væk. Hvordan kan vi vide, at denne person rent faktisk også vil ankomme til Norfolk? Med hvilken pålidelighed kan vi forudse udfaldet af denne vandring? Det bedste bud man kan komme med er, at hvis konditionerne ikke ændrer sig, er udfaldet forudsigeligt. Hvis den vandrende mand bliver på vejen og bliver ved med at gå, vil han til sidst nå Norfolk.

Indrømmet, denne analog er meget simpel. Men den giver en meget dybsindig antydning af, hvad man kan vide og ikke vide rent fysisk om fremtiden. Da fremtiden ikke er fastsat, er der ingen psykisk eller prækognitiv drøm, der med 100 % sikkerhed kan sige, at noget specifikt vil ske. Det er imidlertid muligt at være følsom over for, hvad der vil ske, hvis tingene følger den slagne vej. Gertrudes reading sagde det således: "et individ med ... en vis udvikling i sinde, vil givetvis nå en bestemt position". (Reading 538-25). På ethvert givent tidspunkt i livet, er du på et vist stadie, hvad angår attituder, følelser og ting, du har i sinde at foretage dig. Hvis du holder dig til disse ting, er det ret nemt at forudsige, hvor du vil ende. Du kan måske ikke se den sandsynlige fremtid med dit bevidste sind, men det store perspektiv i dine drømme kan.

Cayce's fortolkning pegede på to forskellige formål med prækognitive drømme. Den vigtigste var at give feedback på de ting, der sker i dit liv lige nu. Nogle gange gives denne feedback for at bekræfte en positiv udvikling ved i en drøm at vise dig de gode resultater der er sandsynlige i fremtiden. Men oftere er denne feedback meget nyttig, fordi den giver en advarsel. Prækognitive drømme kan advare om at den fremtid du nu er ved at vælge at skabe for dig selv ikke er én, der vil gøre dig lykkelig.

Det andet formål med prækognitive drømme er simpelthen at give nyttig information. En del af dit underbevidste sind ser altid fremad. Det prøver ikke at dømme om, hvorvidt du er på den rette vej, men blot at observere begivenheder og situationer, der sandsynligvis vil forekomme. Her følger nogle eksempler, der viser, hvordan sådan en drøm kan udarte sig:

Roberts drøm

Robert havde sjældent lejlighed til at mødes med Rebecca - hans veninde fra skoletiden. De boede i hver sin by, og var begge lykkelige men travle, med hver sin karriere og familie. Hver af dem havde valgt et job som rådgiver, så de havde stadig meget tilfælles. Ved de sjældne lejligheder, hvor de mødtes, følte de begge et tæt venskabsbånd. Men deres hektiske, krævende livsstil kom i vejen for andet.

En nat drømte Robert om Rebecca. De to dansede i en cirkel sammen med deres respektive familier. Drømmen var fyldt med glæde og fest. Men da han vågnede, bemærkede han noget usædvanligt ved drømmen, børnene var tilsyneladende alle tre eller fire år ældre, end de rent faktisk var.

Først skænkede Robert ikke drømmen megen opmærksomhed, det var bare en dejlig drøm – et produkt af hans ønske om at se mere til sin veninde gennem mange år. Eller, troede han, var Rebecca på én eller anden måde et symbol på et aspekt af hans egen personlighed, som han var ved at komme bedre i kontakt med.

Da han år senere så tilbage i sin drømmejournal, kunne han se, at dette havde været en prækognitiv drøm. Den havde rent faktisk forudset visse begivenheder, som indtraf fire år senere. Efterhånden som børnene blev ældre, følte både Robert og Rebecca, at de havde mere tid til at investere i deres karriere. Uafhængigt af hinanden, besluttede de at skrive og prøve at få artikler publiceret i et fagblad. Næste gang de mødtes, opdagede de, at de gik og tumlede med de samme planer, og de besluttede sig for at begynde at samarbejde. Resultatet blev en serie artikler publiceret over en årrække.

Den prækognitive drøm var gået i opfyldelse. Gåden til dens mening var skjult i børnenes alder. Dette er faktisk en kvalitet i mange prækognitive drømme, at det kan hjælpe dig til at genkende dine egne, på det tidspunkt, hvor du har drømmen. Se efter usædvanlige aspekter vedrørende tiden: tidspunkter eller datoer ud i fremtiden, venner eller familiemedlemmer, der ser ældre ud og så videre. Denne vejviser vil ikke være i alle fremtidsdrømme, men den vil hjælpe dig med til at genkende nogle af dem.

Wendy's drøm

Andre prækognitive drømme kan være så mystiske, at det er næsten umuligt at genkende dem som det de er, når de kommer. Man kan få værdifuld information, men det kan være svært at påskønne nytten af den umiddelbart. Dette er en af de bedste grunde til at skrive dine drømme ned hver dag. Når du har en journal over dine drømme, kan du jævnligt se tilbage og finde ud af, om nogle af dine gamle drømme begynder at give mening i lyset af nye oplevelser.

For eksempel flyttede Wendy og hendes mand fra Vestkysten til Østkysten uden at have solgt deres hus. Da flytningen skulle ske her og nu, overlod Wendy opgaven med at sælge huset til sin søster. Wendy var bekymret over, hvor hurtigt salget ville ske.

I denne periode havde hun en underlig drøm:

Jeg sidder ved et bord med min søster og to an-dre mennesker. En vietnamesisk kvinde og en mærkelig mand. Kvinden er tilsyneladende nygift, og jeg siger til hende: "Jeg håber ikke, at jeg fornærmer dig med mit spørgsmål, men er det at være nygift ikke hårdt nok, ud over at du også har problemer med sproget og pengesager". Så vågnede jeg.

Intet i denne drøm kunne have vist Wendy dens prækognitive natur, men den gav hende informationer, der senere viste sig at være nyttige. To måneder efter drømmen, fik Wendy en telefonopringning fra sin søster og fandt ud af, at et par var interesseret i huset. Manden var flådeofficer og hans kone var vietnameser. På det tidspunkt kom Wendy i tanke om den drøm, hun havde haft, da hendes bekymringer om hussalget var på det højeste. Det endte med at parret købte huset.

...ooo0ooo...