Først forskning, dernæst oplysning.

Artikel fra Venture Inward januar/februar 2005
af Jon Robertson. Oversat af John Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Del 1.

"Forskning" er vores mellemnavn. Men hvor meget forskning er der blevet gjort gennem årene af "Association for Research and Enlightenment, Inc.", organisationen grundlagt af Amerikas berømteste psykiske person? Svaret er en masse, og med vigtige, vidtrækkende resultater.

I 1923 valgte Edgar Cayce at bruge sin vældige psykiske gave til sit livs arbejde. Selv da vidste den vågne Cayce, at det fine omfang og bredden af hans readinger ville blive udforsket godt i fremtiden, og ikke kun af de, der havde modtaget dem. Han vidste også, at hvis videnskabelig forskning blev gjort, ville hans arbejde bidrage indenfor områderne helbred, åndelig og psykisk udvikling, bibelstudier, psykologi og meget mere. Men selv i 1920'erne var videnskabelig forskning kostbar og interesserede videnskabsfolk svære at finde. Ikke bare det, men før readingerne kunne blive emneinddelt og registreret, ville forskning af mere end nogle få privilegerede blive meget svært.

At involvere sig i psykisk forskning i al almindelighed

Forskning var af altoverskyggende vigtighed for Edgar Cayce og hans medarbejdere selv før A.R.E. blev omdannet til et aktieselskab. I 1927 formede en gruppe der indbefattede Cayce's søn, Hugh Lynn Cayce, Association of National Investigators (ANI), en ikke kommerciel forsknings- og service organisation, der opererede under mottoet "At vi må manifestere vores kærlighed til Gud og mennesker", hvilket motto i dag er anbragt over indgangsdøren til A.R.E. besøgscenter. ANI's erklærede formål var "at engagere sig i almindelig psykisk forskning, at tilvejebringe praktisk anvendelse af enhver viden, der var mulig at erhverve gennem udtryksmidlet psykiske fænomener..." Foreningen skulle stifte et bibliotek, opbevare readingerne og gøre dem tilgængelig for forskning.

Tidligt i 1931, med Cayce hospitalet lukket og ANI gået fallit, sendte Edgar Cayce breve til de personer, der stod på hans mailing-liste, idet han spurgte, hvorvidt der skulle dannes en ny organisation. På grund af overvældende støtte blev A.R.E. oprettet i juli samme år og antog det motto og formål som ANI havde haft: forskning skulle forblive det vigtigste i foreningens aktiviteter. Den første juni, en måned før dannelsen, blev der taget en reading, der angav hovedtrækkene i organisationens struktur og formål:

"Uden tvivl skal aspekter af foreningens aktiviteter på det materielle plan fremskaffe konkrete beviser og fremvise konkrete beviser på, at det er forbundet med den mentale og den åndelige sandhed" (0254-092).

For at opfylde sin opgave måtte det nydannede A.R.E. skaffe penge, men de måtte også tilvejebringe troværdighed ved på en eller anden måde at kunne måle effektiviteten af readingerne. Edgar og hans medarrangører måtte kunne fremvise pålidelig forskning for at opnå dette.

Fra forskningsgrupper til studiegrupper

Den første indsats med at trænge til bunds i readingerne gennem forskning blev gjort af en gruppe bestående af familie og venner, som henvendte sig til Cayce i efteråret 1931, idet de ønskede readinger om "hvordan man udvikler psykiske evner."

Gruppen, der senere blev kendt som Norfolk Studie Gruppe Nr. 1, bad om readinger for at kunne gøre det samme, som Cayce kunne. Imidlertid fremkom måden til psykiske evner ikke hurtigt eller nemt. Cayce's kilde begyndte i sin visdom med en serie af readinger (262-serien) i form af "lektioner" i åndelig udvikling, der stod på i 11 år. Disse readinger udfordrede gruppen til at studere lektionerne, meditere og praktisere, hvad der blev tilrådet. De tog notater om deres oplevelser og testede effektiviteten af rådgivningen under forløbet. Disse readinger og notaterne blev senere samlet, redigeret og udgivet som "Search for God" bøgerne, og står som nogle af de mest spirituelt dynamiske eksperimenter, der er frembragt af Cayce readingerne, et forsøg der kan gentages af enhver, der ønsker at teste readingernes hæderlighed.

Men et andet forskningsforsøg fulgte snart efter. Syv medlemmer af den første studiegruppe skilte sig ud og ønskede at lave forskning på et andet felt: bøn og helbredelse. De fremkomne readinger (281-serien) førte til dannelsen af "De Glade Hjælperes Bønne Gruppe, hvis originale eksperimenter med psykisk viden har hjulpet mennesker i over 70 år gennem bøn og håndspålæggelse med mange overraskende resultater.

"Forsknings afdelingen" gennem 30'erne udgjordes af stenografen Gladys Davis, Cayce's kone Gertrude, Cayce selv, Hugh Lynn og andre. Alt, hvad de kunne yde, var at forske i selve readingerne, idet de sørgede for besvarelser til de medlemmer, der skrev for at få hjælp.

Problemet omkring forskning

Lige som alle andre gennem midten af 30'erne led A.R.E. under et finansielt pres. Mens Cayce udmattede sig selv ved at give 2 eller flere readinger om dagen, havde foreningen behov for alternative veje til at skaffe penge. Pengemidlerne til forskningsprojekter var bare ikke til stede. Mangel på penge og interesserede professionelle blev historiske temaer, der skulle forsinke formel forskning hos A.R.E. i årtier.

Imidlertid opstod der et mandat fra "fra oven". I 1934, lige før A.R.E.'s anden kongres, blev der taget en reading, der skulle klarlægge foreningens politik: "Organisationen er først og fremmest – som navnet indikerer – en forsknings- og dernæst en oplysningsorganisation. . . der bør være særligt planlagte perioder, der helliges forskningsarbejde for forskellige emner af afvekslende længde. . " (0254-077).

Reading 0254-088 anbefalede at A.R.E. tjente penge ved hjælp af offentliggørelse af publikationer, men vær på vagt: "Men lad ikke nogen del af det udgivne blive videregivet til almenheden, eller gøre noget gældende, der ikke kan efterprøves udfra enhver vinkel!"

Det lille personale søgte efter måder at efter-prøve readingerne, så de kunne høste respekt blandt den almindelige befolkning. Men hvordan skulle sådan et skræmmende arbejde kunne blive gjort ?

Før de bare kunne studeres, måtte readingerne håndskrives (Gladys Davis tog ikke alene stenografi af readingerne, mens de blev givet, hun renskrev også de over 14.000 dokumenter 2 gange i sit liv). Meget få personer kendte deres indhold bedre end Gladys, og selvom hun var i stand til at skaffe korte uddrag til interesserede medlemmer, blev det klart, at der var et stort behov for et index. Det var nødvendigt at samle en alsidig sammensætning af uddragene for de hundreder af emner, der var indeholdt i readingerne. Et særligt problem var indeholdt i helbredsreadingerne – næsten 2 tredjedele af alle readingerne – hvordan skulle Cayce's medicinske forslag kunne efterprøves uden et laboratorium ? Alle disse problemer måtte løses for at gøre readingerne tilgængelige for de potentielt millioner af mennesker, der kunne have nytte af dem.

Så nær ved – dog så langt væk

Begyndelsen på den ægte forskning kan spores tilbage til Hugh Lynn Cayce, som lige var kommet ud fra kollegiet i 1920'erne og var blevet udpeget til bibliotekar for ANI. Efter at den tidligere organisation gik fallit, startede han "Nyhedsbrevet", hvor uddrag af readinger for særlige emner først blev offentliggjort.

Fra Morton Blumenthal's dage og ANI blev forskning fremlagt på det taktiske plan – ikke bare for Cayce readingerne, men for hele det paranormale område. I 1934 henvendte Cayce sig til Selskabet for Psykisk Forskning såvel som til Duke Universitetets parapsykologiske laboratorier under J. B. Rhine, som sendte forskeren Dr. Lucien Warner til A.R.E. for en uges studie af Cayce. Warner var meget imponeret af det psykiske, men Rhine modtog senere en reading for sin datter, som han ikke kunne lide, så han trak sig. Warner forblev imidlertid interesseret og forbandt Cayce med Dr. Gardner Murphy, en professor ved Colombia Universitet. Omstændighederne sammensvor sig imidlertid og et planlagt eksperiment gik i vasken. Tabet både af gyldigheden af Cayce's arbejde for almenheden og det videnskabelige i at arbejde med en psykisk begavet person var skuffende for personalet.

Organisationen fortsatte med at kæmpe for anerkendelse af readingerne. Med dette for øje fortsatte Edgar, Gertrude og Gladys deres "forskning" hos de, der havde fået readinger, samlede baggrundsmateriale og opfølgningsinterviews såvel som at undersøge specifikke spørgsmål, der kom fra medlemmerne. Men af nødvendighed blev kapitalen til streng forskning sat i baggrunden af hensyn til A.R.E.'s primære ansvar, som bestod i at støtte medlemmer, betale for hjælpemidler, finansiere studiegrupper og vedligeholde "bog-rummet", forløberen for A.R.E. biblioteket, såvel som de mange andre programmer, der ikke selv indbragte indtægter.

Behovet for videnskabelig forskning var imidlertid i alles bevidsthed, særligt hos Hugh Lynn. I 1935 forklarede en reading : "Lad der blive angivet hovedtræk, der klargør hvert aspekt, der skal studeres, hvert aspekt der skal udforskes. Det bliver ofte fastslået, at arbejdet er et forsknings og oplysnings program; men hvor meget forskning har du lavet? Bliver det ikke snarere præsenteret som oplysning uden megen forskning? Så sæt altså ikke vognen foran hesten! Det fungerer ikke så godt!" (0254-081).

Det lille personale hos A.R.E. manglede tid, kæmpede for medlemmerne med utilstrækkelige midler til at fortsætte Arbejdet. I mange år fremover blev den videnskabelige forskning skubbet til side.

Adgangen til kilden lukkes

Efter Edgar Cayce's død i 1945, foreslog Hugh Lynn, hvad der skulle blive organisationens første langtrækkende plan. Hans 10 punkts program for A.R.E.'s fremtid omfattede "Et energisk forskningsprogram, hvis resultater af eksperimenterne skulle skaffe umiddelbar hjælp til medlemmerne" og "en komplet indexering af readingerne". Det samme år blev Edgar Cayce Foundation grundlagt for at eje og kontrollere brugen af readingerne for altid. Men også i E.C.F. lå den opgave at indexere det umådeligt omfattende materiale. Hugh Lynn tænkte på A.R.E. som det udgivende selskab og E.C.F. som "sindet, kroppen og sjælen" for organisationen. Han havde meget på sinde.

Hugh Lynn's hensigt var at præsentere A.R.E. som en psykisk forskningsorganisation, der kunne opmuntre folk til at teste readingerne med uddannelsesformål for øje, "der kunne forberede grundlaget til en åndelig fornyelse blandt intelligente og modtagelige mennesker".

Forskning og udgivelser arbejdede hånd-i-hånd med uddannelsesformålet. I 1942 blev Thomas Sugrue's "There is a river" et højst synligt resultat af forskningen både af Edgar Cayce som person og af den synske Cayce. Efter Edgar Cayce's død henviste Gina Cerminara's "Many Mansions" offentligt til readingerne om reinkarnation. Omtrent på samme tid kunne Hugh Lynn ikke vente længere med at lave sine egne eksperimenter.

Hvad er forskning?

Hvad er egentlig videnskabelig forskning? Videnskabsmænd benytter 2 typer: kontrolleret og ukontrolleret. Under den kontrollerede forskning er den eksperimenterende person hovedmanden bag alle variabler. Et eksempel kunne være at teste et middel på en eksperimentel gruppe mens man bruger et uvirksomt middel på en kontrolgruppe. Ukontrolleret forskning kunne indbefatte: en ekspert der studerede readingerne med uddannelsesformål eller udgivelsesformål; grupper som anvendte principperne fra readingerne såsom "Search for God" studiegruppe programmet; og personer som forskede i readingerne efter informationer de selv kan anvende i deres liv. En anden type af "ukontrolleret forskning" kunne omfatte videnskabelig forskning, der sammenligner informationer fra readingerne med de nyeste videnskabelige opdagelser. Cayce's kronologi om den gamle verden, for eksempel, blev anset for umulig indtil nylige opdagelser fundamentalt ændrede opfattelse i de videnskabelige kredse. Ukontrolleret forskning, som kan indeholde ikke-systematisk materiale, er ofte svært tilgængeligt, men stadig af stor værdi. Forskning hos A.R.E. kunne i sidste instans gøre brug af alle disse metoder.

Gennem 50'erne blev forskning stadig sat til side til fordel for det meget presserende behov for A.R.E. til at opbygge en medlemsdatabase – hvilket var sværere uden Edgar Cayce. Publikationer hjalp med til at udsprede ordet, men det gjorde omfattende foredragsturneer af Hugh Lynn og andre også, alle med støtte fra mange frivillige rundt omkring i landet.

Travl som han var, spøgte tanken om forskning stadig i Hugh Lynn's sind. Trods alt opmuntrede ikke alene readingerne til forskning, de var specifikke om hvorfor det skulle gøres; at forskere skulle operere udfra åndeligt indstillede idealer med det mål at forbedre livet for andre.

Der skulle altid være det ideal at "Hvad kan sådan information, som kommer fra sådan en kanal frembringe. . . andet end at kunne gøre dem til bedre forældre, bedre børn, bedre koner, bedre naboer, bedre venner, bedre borgere? Og hvis og når det ikke bevirker det, så lad det ligge!" (1135-006).

Så i august 1951 ledede Hugh Lynn et eksperiment i psykisk udvikling, som han døbte "Projekt X-1". På studiet tilbragte 4 unge mænd 3 uger med at løse individuelle og gruppepsykologiske problemer. De led under stress, engagerede sig i perioder med selv-analyse, og tilbragte tid med bøn og meditation, alt sammen for at måle den enkeltes Psi evner. Efter den anden uge viste forsøgspersonerne signifikant forøgelse af psykiske oplevelser. Skønt studiet ikke var afgørende, var resultaterne opmuntrende. Hugh Lynn var så sikker som nogensinde på, at den ansvarlige forskning var svaret på at Edgar Cayce's readinger kunne blive accepteret i de medicinske og videnskabelige kredse.

Reading 0792-002 givet i 1937 gav nogen trøst for den i andre henseender forsinkede videnskabelige forskning: "Så vend jer mere og mere til de eksperimenter, der ikke alene er nyttige, men som giver håb for andre, der gør brug af aktiviteterne af frugterne af ånden. Skynd jer langsomt. Vent på herren; ikke for at lave et show, en aktivitet af nogen slags, der ville være selv-forherligende, selv-ophøjende, men snarere hvad der er nyttigt, håbefuldt for andre".

Porten til forskning

Fra de tidlige dage med "nyhedsbrevet", de første udgivelser af reading uddrag om specifikke emner, og videre gennem 60'erne havde folk, der udforskede et emne i readingerne ikke nogen ledetråd, der kunne føre dem til det ønskede emne. Når nogen forhørte sig om et specifikt spørgsmål, ville Hugh Lynn, Gladys eller andre tilknyttet "Arbejdet" manuelt lokalisere reading uddrag, der kunne hjælpe. I mange år opkrævedes et gebyr på 25 cents for denne besværlige forskning.

Personalet og bestyrelsen vidste at der skulle skabes et index, men med de over 14.000 readinger, som fyldte 400 tykke ringbind, ville det ikke være nogen let opgave. E.C.F. ansatte Remington Rand Selskabet til at udføre en vurdering af readingerne og anbefale et index system – hvilket i sig selv tog 2 år. I 1962 begyndte Gladys, hendes assistent Jeanne McCullough og frivillige at udarbejde et index, men jobbet, som de anså, ville tage 3 år, blev først færdig i 1971 – efter 11 år i alt. Ved afslutningen af reading indexet blev Gladys fejret med en middag, hvor der deltog 125. Med indexet komplet blev omfattende forskning i readingerne på specifikke emner nu mulig.

Samlinger og udarbejdelser

Mens indexet blev udarbejdet, bragte Hugh Lynn's bog "Venture Inward" i 1964 og Jess Stearn's "Edgar Cayce: The Sleeping Prophet" i 1967 "Arbejdet" i fokus hos almenheden mere end nogensinde. Efterspørgslen efter uddrag af særlige reading emner voksede. Indexet fremskyndede vejen for dusinvis af bøger i løbet af de sene 60'ere og gennem 70'erne, inklusive bøgerne "Edgar Cayce om . . . ", en serie igangsat af Hugh Lynn, som bragte Cayce oplysningerne ud til millioner rundt omkring i verden.

At samle emne reading uddrag til brugbare samlinger var en nødvendighed for folk med forskertrang, og Hugh Lynn fik bolden til at rulle i de sene 60'ere ved at efterspørge en serie kategoriske sammensætninger fra ikke-hel-bredsreadinger : det var begyndelsen til det der senere blev kendt som de "Blå Bøger", som bestod af valgbare emner fra A-Z, udarbejdet af Mae St. Clair som stadig er til disposition i A.R.E.'s bibliotek.

Disse "Blå Bøger" hjalp mange mennesker med at lave forskning om drømme, astrologi, bibelske emner og andet. Ud af dette og andet arbejde kom så den uvurderlige Individual Reference File (IRF), et indbundet værk indeholdende flere sæt readinger om særlige emner, der har hjulpet medlemmer til hurtig reference lige siden. Men der var stadig behov for dybdeborende forskning om specifikke emner.

Andre forskere hjalp Mae i Reading Forsknings Afdelingen, og i de tidlige 70'ere under ledelse af Bestyrer af Uddannelse, Herbert Puryear, Ph. D., begyndte afdelingen udgivelserne gennem A.R.E. Press, de pæne bøger i Biblioteks Serien, et 24-binds værk med reading uddrag med sådanne titler som Ægypten, Livet og Døden, Drømme, Den Tidlige Kristne Epoke, Jesus, Sjæleudvikling, Atlantis m.m.

Edgar Cayce Foundation fortsatte med at katalogisere, indexere og forske i readingerne såvel som opbygningen af arkivet til brug for biografisk forskning. Fra E.C.F. kom Cirkulations Filerne, Medicinske Forsknings Nyhedsbreve og Computeriserings Projektet, hvilket krævede et team i 5 år. Dette projekt, som blev afsluttet i 1991, førte til det bedste forskningsværktøj for enhver, der er interesseret i Cayce's arbejde. Edgar Cayce readingerne på CD-ROM. E.C.F. assisterede også mange forfattere, der kom og ønskede at skrive bøger om Cayce og hans arbejde.

En forsamling af psykologer

I midten af 60'erne havde A.R.E. omkring 3.000 medlemmer, men efter udgivelsen af Jess Stearn's bog "Edgar Cayce – Den sovende Profet" fordobledes antallet. Den nye opmærksomhed begyndte også at tiltrække videnskabsfolk til A.R.E., især psykologer.

Atmosfæren var moden til A.R.E.'s intellektuelle udvidelse. Klinisk psykolog Herbert B. Puryear, Ph. D., der meldte sig ind i A.R.E. i 1969 som leder af uddannelse, ville skubbe hårdt på for at fremme både uddannelse og forskning. Hans kvalifikationer gav A.R.E. den længe forsinkede akademiske synlighed idet han genoplivede Atlantic Universitetet, der havde ligget stille siden 1930'erne, og ligesom Hugh Lynn deltog han i mange TV og radiooptagelser. Han strammede også op på konferenceprogrammerne til nye højder. De uimodståelige Edgar Cayce readinger tiltrak sig opmærksomhed også af forskere, og de var nu ivrige efter at udforske Cayce's arbejde.

Blandt dem var Charles Thomas Cayce, Hugh Lynn's søn, som ankom til A.R.E. med en doktorgrad i psykologi. Selv om han kun blev ansat som leder af ungdomsaktiviteterne, indbefattede hans pligter også indvielsen af A.R.E.'s første eksperimentelle forskningsprogram. Idet han refererede til bestyrelsesmedlem og Hugh Lynn's ven, sagde Charles Thomas Cayce, "Bob Jeffries og min far var drivkræfterne bag de nye forskningsbestræbelser på den tid. Bob inspirerede os alle og anvendte lidt pression til at producere data, der var baseret på de eksperimenter, vi kom frem med".

Et af de første projekter vedrørte brugen af sovesuggestion til børn med adfærdsproblemer. Programmet involverede også pakninger med amerikansk olie og rygradsmassage. Andre projekter fokuserede logisk nok på ESP og psykiske fænomener. Den sovende Cayce var ofte blevet spurgt hvornår psykiske evner ville blive studeret og målt, og i reading 2012-001 var svaret, at kun når folk viste nok interesse for det, ville psykiske fænomener blive vellykket udforsket. Den tid var nu kommet.

Reading 0254-086 (givet i 1935) havde anbefalet at A.R.E. ledede forskning under vejledning af Forsknings Rådgivnings Bestyrelsen bestående af kvalificerede professionelle på forskellige områder. Sådan en "bestyrelse" blev omsider oprettet i 1973.

Forsknings Rådgivnings Komitéen med formanden for bestyrelsen i spidsen, Robert Jeffries, Ph. D. bestod af parapsykologerne Douglas Dean, Robert Van de Castle, Ph. D. fra Virginia Universitetet, og Henry Reed, Ph. D. fra Princeton Universitetet. Psykolog Richard Kohr, Ph. D. udarbejdede statistikker og Mark Thurston (som senere ville skrive sin doktorafhandling om drømme og meditation) fungerede som frivillig forsker. Denne gruppe planlagde A.R.E.'s første rapport om forskningsfilosofi med et ideal fra readingerne til at gennemføre det : så forskningen ville blive oplysende og meningsfuld for deltagerne såvel som for forskerne. Holdet ville begynde at udføre saglig forskning, og det ville ikke blive forskning for dens egen skyld.

Planen var at lede mindst et betydningsfuldt projekt om året. I henhold til idealet tog projekterne form som "hjemmestudier" hvori A.R.E. medlemmer ville få fordelene af deres deltagelse efterhånden som de leverede materiale.

Forsknings Arbejdsbogs Spørgeskema Projektet (1974) samlede materiale fra over 2.000 medlemmer fra et detaljeret arbejdsbogs spørgeskema. Inklusive tilføjelser fra John Palmer, en respekteret parapsykolog fra Durham, North Carolina, viste studiet en stor samling af materiale om deltagernes indre liv, helbredspraksis, værdier, tros systemer, livsstil, åndelig praktisering såvel som psykiske, meditative og paranormale erfaringer.

"Meditationsprojektet" (1975) kontrolleret af Mark Thurston overvågede oplevelserne hos 250 personer, som mediterede regelmæssigt. Ved at bruge psykologiske opgørelsesteknikker, vurderede studiet faktorer såsom bekymringsniveau og generel livskvalitet. Resultaterne blev offentliggjort i et åbent tidsskrift skabt af Thurston sammen med Dr. Puryear og Dr. Cayce. Studiet blev basis for Thurston's doktorgradstese og blev senere bearbejdet til bogen "The Inner Power of Silence" (stilhedens indre kraft).

"Drømmeprojektet" (1976) anført af Henry Reed var et projekt, hvor folk forsøgte at lære at bruge deres drømme til at foretage konstruktive forandringer i deres liv.

"Det var det første studie, der demonstrerede, at folk kunne gøre sådan noget uden professionel overvågning", siger Reed. "Dette arbejde blev senere refereret som "banebrydende", da "Association for the Study of Dreams" (Foreningen for Studie af Drømme) ASD blev dannet. På en måde var det ud fra Cayce kredsen, at de grundlæggende omstændigheder blev skabt som førte til "dreamwork movement" (drømmearbejde bevægelsen).

Det Intuitive Udviklings Projekt (1977) omfattede 400 emner og demonstrerede en model til hvordan parapsykologisk forskning kunne udføres. Anført af Reed og Thurston udforskede studiet forskellige dimensioner af ESP inklusive telepatiske drømme.

"Vi lånte metoderne fra naturvidenskaben for vellykket at fremstille en træningsmanual og ny model for forskning på dette område", kommenterede Thurston. Studiet blev bearbejdet til bogen "Understand and Develop Your ESP" (forstå og udvikl din ESP). "Henry's 'drømme hjælper' arbejde blev den første anvendelse af denne nye forskningsmodel, der handlede om virkelige livsspørgsmål", tilføjede han. "Det var et originalt område rettet mod drømmeforskning".

Da Hugh Lynn blev klar til at arbejde igen efter et hjerteanfald i 1977, påtog han sig pligten som formand for bestyrelsen, mens hans søn, Charles Thomas Cayce blev præsident for A.R.E. På det tidspunkt blev "Forsknings Service Afdelingen" oprettet som afløser for Forsknings Råds Komiteen fra 1973. Den nye afdeling affødte adskillige områder såsom Reading Forskning, Eksperimentel Forskning, Produktudvikling og Uddannelsesmæssig udvikling.

Gennem 70'erne og tidligt i 80'erne fortsatte A.R.E.-sponsoreret forskning med at blive offentliggjort i professionelle magasiner, hvilket tiltrak endnu flere forskere. Men af større vigtighed var det at disse projekter skabte grundlaget for mangfoldige uddannelsesprogrammer i fremtiden. Disse indbefatter foredrag og konferenceprogrammer, der stadig er populære i dag såsom "Finding Your Life's Purpose" (find formålet med dit liv), "Meditation Made Easy" (Meditation på en nem måde), "How to Discover Your Past Lives" (hvordan du opdager dine tidligere liv), "Be Your Own Psychic" (vær selv synsk), "How to Interpret Your Dreams" (hvordan du fortolker dine drømme), "Mysteries of the Mind" (sindets mysterier) og mange andre. Forskningen affødte også snesevis af bøger og kurser.

En opdateret version af tidligere livs projektet blev til et online kursus i august 2004 gennem A.R.E.'s hjemmeside "www.edgarcayce.org". Man kan forestille sig at disse resultater fuldbyrder en ædel "ønske-liste" født i 1920'erne af Edgar Cayce og ANI og passet og plejet gennem 1950'erne og 60'erne af Hugh Lynn. Endelig havde A.R.E. "forskningen" der støttede "oplysningen".

I 1982 gik A.R.E. ind i en omtumlet periode. Hugh Lynn's bortgang i juli førte til ændringer i bestyrelsen og i ledelsen. Det var det år Herbert Puryear trak sig tilbage og Atlantic Universitetet ophørte endnu engang med at fungere. Forskningen gik i stå de første 2 år af det årti, men andet vigtigt arbejde var lige om hjørnet inklusive mere forskning som involverede A.R.E. medlemmerne i deres hjem og for de, der deltog i konferencerne.

Fem "Psykiske Forsknings Konference" studier blev ledet af Henry Reed og Mark Thurston over en 2-års periode (1983-84). Formet af Reed, som også lavede udkast til data analyse strategien, forsøgte studiet at teste anvendeligheden og nøjagtigheden af psykiske readinger givet på afstand, og også værdien af anden vejledning såsom astrologi, numerologi, inkuberede drømme og personlig meditation. Blandt konklusionerne viste studiet at visse slags spørgsmål af sig selv fører til en hurtigere bestemt slags vejledning. Studiet opfyldte de fire hovedpunkter, der ofte var specificeret i Cayce readingerne for hvordan sådan forskning skulle ledes (se Cayce's indfaldsvinkel til forskning sidst i denne artikel). Resultater fra den forskning bliver fortsat brugt i "Arven fra Edgar Cayce" konferencerne, som stadig finder sted ved hovedkvarteret og rundt omkring i landet ledet af Reed.

I de næste få år var "hjemme-studie" projekterne mere optaget af at indsamle ikke-systema-

tisk materiale end det skete under eksperimenterne i 70'erne, som også ofte indsamlede statistisk materiale og blev gennemført via Atlantic Universitetet. Arbejdet blev understøttet med pengemidler fra en 6-cifret gave fra et medlem. I tilgift og med assistance af forsker Christopher Fazel gennemførte teamet andre eksperimenter såsom "Synkronicitet og Åndelig Vejledning", "Musik og Bevidsthed", "Sten og Krystaller" m. m.

I marts/april nummeret af Venture Inward bringes anden del af denne artikel, hvor der fokuseres på A.R.E.'s medicinske og arkæologiske forskning. (Oversættelsen af denne artikel vil blive bragt i næste nummer af Medlemsinfo).

Notat : Mark Thurston's artikler "En Biografi om A.R.E., Atlantic Universitet og E.C.F." (1988) samt "Forskningens Filosofi" (1973) har hjulpet meget ved udarbejdelsen af denne artikel. Særlig støtte materiale har været leveret af Douglas Richards, Ph. D.

Cayce's indfaldsvinkel til forskning :

  1. Forskning bør planlægges for at teste hypoteser og teoretiske erklæringer om den menneskelige natur.
  2. Eksperimenterne bør tilvejebringe en indlæringserfaring for de, der deltager i forskningen.
  3. Enkeltpersoner, der er beskæftiget som forsøgspersoner i projektet, bør betragtes som medforskere af forskerholdet.
  4. Test hypoteser i sammenhæng med emner fra det virkelige liv frem for kunstigt fremstillede omstændigheder i en laboratorieopstilling.

Fra "Forskning af Psykiske Personer" af Mark Thurston, Ph. D. og Henry Reed, Ph. D., A.R.E. magasinet juli/august 1984.