ESP

Edgar Cayce om ESP
Artikel fra A.R.E.’s hjemmeside,
oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Readingernes tilgang til ESP og psykiske fænomener og historien om Edgar Cayce's liv er fyldt med eksempler på, hvad denne ekstra opfattelsesevne var. Hans evne til at give readinger fra sin sovende tilstand kunne benævnes ESP, fordi han på en eller anden måde havde kendskab til informationer, som han aldrig havde studeret, og han kunne se folk og steder og begivenheder uden at bruge sit fysiske syn. Når han sov, kunne han besvare spørgsmål af enhver slags, og han kunne beskrive den enkelte person og hans eller hendes omgivelser, selv om han selv var i Virginia Beach og den person, der modtog readingen, måske var i New York City.

Da der er så mange forskellige typer ekstra sensorisk opfattelsesevne, har forskerne delt begrebet ESP op i  kategorier for at hjælpe med til at forklare, hvad det er, der sker.

Telepati er evnen til at opfange information fysisk ved at læse en anden persons tanker. For eksempel gav Cayce, mens han var i Kentucky, en reading for en mand i New York (740-1). Han så manden ryge en cigar, hørte ham fløjte en bestemt sang, så ham mødes med en anden mand om en ejendom og så ham læse tre breve igennem. Til sidst hørte den sovende Cayce manden telefonere til en anden mand og vidste hvad mandens navn var. Cayce kunne med sine ekstra opfattelsesevner se alt, hvad manden i New York opfattede på første hånd med sine normale sanser. I vore egne liv, kan et eksempel på telepati være, når vi pludselig begynder at tænke på én, vi ikke har hørt fra i lang tid, og telefonen så kort tid efter ringer, og den anden person er i røret.

En anden kategori af ESP er Clairvoyance, evnen til at "opfange" information som ingen anden kender noget til. For eksempel hvis du blander et spil kort og anbringer dem med forsiden nedad og så kan forudsige hvert enkelt korts værdi (eller i det mindste kortfarve) inden kortet bliver vendt. Hvis det procentuelle antal korrekte gæt ligger over, hvad der må anses for at være gennemsnitligt, er det et tilfælde af clairvoyance. Du behøver ikke at være 100% korrekt hver gang for at det er en demonstration på clairvoyance, det skal blot statistisk (og gentagne gange) være højere end gennemsnittet. Hvis du på den anden side afprøver det samme eksperiment, men får en ven til at se på kortet og prøve at koncentrere sig om dets værdi, ville det være et eksempel på telepati.

Når man ser på et tilfælde fra en Cayce reading (2826.1), ser vi et tilfælde, hvor en person var i Ohio mensCayce var i Virginia Beach. I løbet af readingen, angiver Cayce personens temperatur korrekt. Hvis nu den læge, der deltog i readingen i Ohio havde kendt patientens temperatur før Cayce gav readingen, ville det have været et eksempel på telepati, hvorimod det, hvis lægen ikke havde kendt patientens temperatur før efter Cayce's reading, ville have været et eksempel på clairvoyance.

En tredje kategori af ESP er prækognition, evnen til at se begivenheder, før de indtræffer. Mange af os har haft tilfælde at såkaldt déjà vu. Du har for eksempel en samtale med en ven, og lige pludselig er du absolut sikker på, at I har haft eksakt den samme samtale før. Du ved måske oven i købet, hvad din ven vil sige i den næste sætning. Cayce's readinger antyder, at en forklaring på dette fænomen kan være, at vore drømme ofte viser os fremtidige begivenheder. Sådanne prækognitive drømme er ofte blevet glemt og føles så kun svagt som déjà vu oplevelser.

Der er utallige eksempler på prækognition i Cayce-materialet. I mange readinger for børn, forudså Cayce, hvordan de ville blive som voksne, han gik oven i købet så vidt som at beskrive deres skjulte talenter og hvad de ville komme til at beskæftige sig med. Der er også andre eksempler på denne prækognitive evne.

Da han var færdig med en reading for en kvinde i New York, begyndte Cayce pludselig at give en reading for en kvinde i Missouri skønt ingen havde bestilt den. Hendes anmodning om hjælp, dateret dagen efter han havde givet readingen (5700-6), ankom først dagen efter at hans svar var blevet sendt med posten. Cayce forudså også et børskrak (900-425) mere end 6 måneder før det indtraf, og han forudså starten af  2. verdenskrig. Han vidste, at han ville dø, før hans to sønner vendte hjem fra Europa.

Skønt nogle har kaldt Cayce "en profet", gjorde han aldrig selv krav på en sådan titel. I virkeligheden beskrev han i en reading sig selv som en "lav, svag, uværdig kanal" (254-76). Han forudsagde yderst sjældent verdensomspændende begivenheder. Først og fremmest fordi sådanne forudsigelser er underkastet utallige eksterne indflydelser. Når psykiske personer for eksempel forsøger at forudsige fremtiden, er alt hvad de kan gøre, at fortælle om en mulig fremtid baseret på nuværende handlinger. Hvis begivenhederne fortsætter i samme bane, hvis folks attituder, livsstil og verdenskonditionerne forbliver status quo, så kan de psykiske personer "se", hvad resultatet vil blive. Readingerne gør det imidlertid helt klart, at vi alle har den frie vilje. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker bruger deres frie vilje, og ændrer det, de foretager sig nu, så vil det have en dramatisk effekt på fremtiden.

I Bibelen gik Jonas til den onde by Ninive for at fortælle folk om den ødelæggelse, der ville komme over dem. Imidlertid fortrød indbyggerne i byen deres onde handlemåde. Med deres fri vilje ændrede de deres liv, og som resultat blev deres by reddet. Således er den prækognitive evne underlagt mange flere indflydelser end både telepati og clairvoyance.

Den fjerde hovedkategori af ESP, der forekommer i Cayce's readinger er retrokognition, evnen til at se begivenheder, der har fundet sted. I livs-readingerne (de readinger, der beskæftigede sig med sjælen), ville Cayce ofte højt gentage vigtige hændelser i en persons liv, mens han gik baglæns gennem årene indtil personens fødsel.  I en reading sagde han:  "1935-'32- urolige perioder -'31-'30-'26- ikke for fredelige!" etc. (1650-1). I en anden livs-reading (1462-1), fik Cayce opgivet forkert dato og sted for en ung kvindes fødsel. Da han gik baglæns i tiden svarede han med: "Vi kan ikke finde hende". (Han havde fået at vide, at barnet var født den 24. januar 1919 in Cleveland, Ohio). Efter en kort pause sagde han til sidst: "Ja, vi har filen her (det ser ud som om det er forkert sted og dato)". Det blev senere opdaget, at pigen var født den 23. januar (en dag tidligere) i New York City og ikke i Cleveland.

Mere end 11 år før Dødehavsrullerne blev fundet i 1947, beskrev Cayce's readinger en jødisk sekt om hvem videnskaben vidste meget lidt. Denne gruppe var Essæerne. Cayce gav en hel masse informationer om deres arbejde og deres liv i samfundet. For eksempel hævdede han, at  mænd og kvinder arbejdede og levede sammen i det essæiske samfund. På det tidspunkt hvor readingen blev givet, troede videnskabsmændene at Essæerne var et klostersamfund bestående udelukkende af mænd. I 1951, mere end seks år efter Cayce's død, har arkæologerne foretaget yderligere udgravninger ved Qumran nær det sted, hvor Dødehavsrullerne blev fundet. De fandt beviser på, at både mænd og kvinder levede sammen i det essæiske samfund.

Dette er blot nogle få af mange eksempler på ESP i Cayce's readinger. Da "psykiske evner kommer fra sjælen", antyder Cayce-informatio-nerne, at det er relativt let at optræne personlige psykiske evner.  Imidlertid kan de fænomener, der manifesterer sig gennem psykiske kanaler, ofte føre os på vildspor. Readingerne foreslår, at vi i stedet for at søge psykiske oplevelser blot for at opleve dem, skal vi søge dem for at opnå spirituel vækst, for at lære om os selv, og for at kunne være til tjeneste for andre personer.

Folk har ofte en tendens til at opfatte psykiske oplevelser som noget usædvanligt, noget der ikke er normalt, noget der på en måde er aparte eller måske endog frygtindgydende. I Cayce's tilgang er det at modtage psykiske informationer imidlertid lige så naturligt som at have "intiution" eller have "noget på fornemmelsen".

I tilgift betyder det ikke, at fordi noget er kom-met ad psykisk vej, så er det 100% akkurat. Vi bør arbejde med psykisk information på samme måde som vi gør, når vi får et godt råd fra en betroet ven: Brug det som et ekstra værktøj til at få indsigt og til at danne beslutningsgrundlag – det bør ikke nødvendigvis få større tiltro end informationer modtaget fra en af vore andre venner (eller vore fornemmelser); men det skal heller ikke få mindre opmærksomhed.  På et tidspunkt, vil personer måske arbejde med deres egen intuition på en sådan måde, at det bliver lige så naturligt, som at vi bruger vore øvrige sanser: smag, duft, berøring, hørelse eller syn.

Anbefalet læsning:

Your Mind: Unlocking Your Hidden Power by Henry Reed

Edgar Cayce on ESP by Doris Agee

Understand and Develop Your ESP by Mark Thurston, Ph.D.

Venture Inward by H.L. Cayce

Edgar Cayce's ESP by Kevin J. Todeschi