Er genfødsel nogensinde unødvendig?

Artikel af Charles Thomas Cayce fra Venture Inward September/Oktober 2009, oversat af Ove Nørgård Mikkelsen

Portrat af Edgar Cayce

Jeg husker min overraskelse sidst i 60'erne, da jeg søgte på ordet reinkarnation i indeksarkivet over samtlige readings og fandt et kort med nøgleordene: " Reinkarnation unødvendig".

For mange år siden før computere og søgeord forenklede al research i Cayce materialet, blev studierne baseret på et alfabetisk arkiv bestående af kort for de enkelte søgeemner, de fyldte dusinvis af skuffer i ARE-biblioteket.

Der eksisterede kun ganske få kopier af de enkelte readings. De originale readings, maskinskrevet af Edgar Cayces sekretær Gladys Davis, blev opbevaret i boksen i Edgar Cayce Foundation.

En ekstra kopi blev opbevaret omhyggeligt i sikker afstand fra Virginia Beach, og her blev også andre værdifulde dokumenter arkiveret, ligesom der også stadig er et komplet sæt i nummererede indbindinger på hylderne til offentlig afbenyttelse i ARE-biblioteket.

At udarbejde indeks over mere end 14.000 readings har været et enormt job, som det tog staben af frivillige adskillige år at fuldstændiggøre. Da det først var på plads, åbnede dette arkiv for indholdet i det enorme lager af viden for nysgerrige og studerende.

Da jeg videre checkede på søgeordene: "Reinkarnation unødvendig" opdagede jeg at der var katalogiseret adskillige såkaldte Life Readings, der havde informeret spørgerne om, at dette liv meget vel kunne være deres sidste inkarnation på vor planet.

Jeg undrede mig over, hvad der kunne kvalificere denne udvalgte gruppe til "forfremmelse" fra fortsatte læreperioder på jorden. Havde disse personer sammenfaldende karakteristika i dette eller i tidligere liv som var nævnt i deres readings?

Senere udkom en bog med titlen "Reincarnation unnecessary?" af Violet Shelley på forlaget ARE-Press (udsolgt) omhandlende disse tilfælde, men den besvarede ikke spørgsmålet.

Flere år senere, da jeg fik adgang til navnene på de personer, der modtog disse readings og konstaterede, at jeg kendte flere af dem personligt (ingen af dem var familiemedlemmer), blev jeg mere fascineret. Ingen af dem jeg kendte i gruppen var særlig helgenagtige – ingen af dem kunne "gå på vandet" eller havde levet særligt perfektionistiske liv efter min vurdering.

For eksempel havde en kvinde (1472) været til stor hjælp for min far, Hugh Lynn Cayce, og fungeret som forelæser for ARE, men samtidig kunne hun være kritisk tenderende til sårende overfor andre. Hun var strålende, men med noget af et ego og hendes kritik kunne være destruktiv.

Jeg tænkte herom, at Guds definition på det perfekte måtte være mere kompleks end jeg havde forestillet mig som ung i søndagsskolen.

For nylig gennemgik jeg på ny Life Readings for 18 personer, der var blevet fortalt, at de måske ikke behøvede at bede om et nyt liv. Disse readings var suppleret med hundredvis af siders korrespondance fra dem og jeg fandt det nyttigt og interessant.

Det drejede sig om 14 kvinder og 4 mænd, og de kom fra 10 forskellige stater i USA, 2 fra England, 1 fra Canada og 1 fra Schweiz. Uden at ville bringe nyt brændstof til spekulationer om hvorvidt kvinder er mere spirituelle end mænd, som jeg så ofte hører det fremsat af kvinderne i min familie, kan årsagen skyldes det faktum at tre fjerdedele af alle Life Readings blev givet for kvinder.

Spørgsmålet om hvorvidt der havde været fællestræk i gruppens livsformer, viste sig at være mere komplekst end forventet, men svaret herpå var et kvalificeret JA.

Mange faktorer som kunne have været sammenfaldende og i noget omfang relaterede, syntes ikke at være det – f.eks. det brede spektrum i deres alder, fra 20 til 60.

De var vidt forskellige, når det gjaldt karriere og job: ingeniør, skuespiller, regeringsembedsmand, sekretær, husmoder, forretningsleder, sælger o.s.v., og dertil vidt forskellige sociale og familiemæssige baggrunde.

Der var også gentagne astroligiske fællestræk for: Jupiter, Venus, Uranus og Merkur.

For Jupiter beskrev readingerne ofte personer, der havde brede visioner omkring ethvert emne og med stor forståelse for storheden i formålet.

For Venus: kærlighed til medmennesker, kærlighed og påskønnelse af skønhed, fred og harmoni.

For Uranus: interesse for det mystiske og okkulte, en tendens til at blive grebet af ekstremer.

For Merkur: god til tal, præcis, storsindet.

Hvad der var mest interessant for mig var den gentagne forekomst af disse mønstre hos alle i gruppen, bortset fra 3.

Den egentlige kerne af sammenfald hos de 18 liv udgjorde 4 meget ensartede karaktertræk. Og jeg var lidt skuffet over, at ingen af disse var dramatiske eller overraskende for de, der studerer Cayces readings. I virkeligheden lød de som lektioner fra en bibelklasse, men de var samtidig bekræftende, fordi disse karaktertræk er velkendte for alle os, der er fortrolige med Cayces readings. Her følger de 4 fællestræk, suppleret med adskillige eksempler fra hver af de 18 personer:

At give og være til gavn for andre!

"Én, der kan bringe glæde til mange mennesker. Altid givende mere end det. der modtages."(569-6)

"Én, som bidrager meget mere til andres uvikling på ethvert plan.!(2903-1)

"Én, der ofte giver sig selv med tanke for andre frem for sig selv."(4500-1)

Et ideal af kærlighed !

"I det nuværende liv, hold fast ved, som det var i gammel tid, de erfaringer, der skaber forståelse for de kærlighedskræfter, der manifesterede sig i hjemmet i Betania. Vedbliv at være kommiteret hertil, for de, der søger gennem kærlighed, vil også finde. De, der søger gennem hvilken som helst anden kilde, vil blive slået med forvirring over, hvad der sker."(560-1)

"Én da, med ædel, kærlig indflydelse på andres liv, som vedkommende kommer i kontakt med. Én, der ved udstråling af uselviskhed, indbyder til, at også andre yder mere af sig selv til udviklingen på jord-planet."(2903-1)

At vælge "Åndens Frugter."!

"Denne person giver af kærlighed til fred, forståelse, indhold, håb, tro, visioner, langmodighed, vedholdenhed, mildhed og næstekærlighed. For alt dette er grundlagt på denne persons erfaringer."(2112-1)

"..tålmodighed, langmodighed, venlighed,

vedholdenhed, tolerance og næstekærlighed, tro, håb, velgørenhed overfor alle. Disse egenskaber er børn af denne persons udvikling."(1741-1)

At gøre "Stumbling blocks til stepping stones "!

Frit oversat til: At gøre modgang til vækstmulighed! (Især ved ikke at bære nag).

"De ting der fremstår som fejltrin, som en afbrudt forbindelse, kan bruges som trinbræt til at skabe en atmosfære af skønhed på trods af genvordigheder, uoverensstemmelser og fristelser."(987-2)

"Denne sjæls udvikling frem mod at afslutte inkarnation her på jorden er særlig forbunden med dens evne til ikke at bære nag til andre, en tendens til at slå en streg over uoverensstemmelser."(560-1)

Den specielle ordlyd i hver af disse readings var interessant. Her er hvad de hver for sig fik fortalt:

947-2: En 47-årig husmoder: "Denne person kan fuldende sine erfaringer på jorden med det nuværende liv, hvis den vælger dette."

4533-4: En 20-årig skuespillerinde: "Hold det på den vej, der gør sjælens udvikling sådan, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage medmindre personen selv ønsker det. Det vil i personen frembringe den udvikling i de mentale kræfter, hvorigennem sjælen vinder sin udvikling."

569-6: En 45-årig husholderske: "Fasthold den samme vej, der er grundfæstet i personen med hensyn til formål og metode, thi gennem de egne anstrengelser er der ikke behov for at vende tilbage til jord-planet. Og fasthold det på denne måde, der fører til evigt liv. Thi Ham, i hvem du har lagt dit liv, er vejen, sandheden, livet. I Ham er ingen falskhed! "

256-1: En 32-årig mandlig regnskabsmedarbejder: "Disse evner fastholdt ved den måde hvorpå personen vil bruge viljens indflydelse ved at holde fast ved et ideal – ikke en ide, men et ideal, vil skabe det, der vil bringe personen dertil, hvor kun få om overhovedet nogen tilværelser i denne jordiske verden vil være nødvendig."

4500-1: En 20-årig kvindelig studerende, senere sygeplejeinstruktør: "Hold det på den vej, der fører til korset, for i Ham er lyset, og ved at fastholde det lys gennem personens stræben, vil det krone værket frem til det punkt, hvor ingen jordisk tilstedeværelse vil være nødvendig i personens udvikling andet end i det nuværende liv. Thi personen er i den udviklingssfære langt forud for mange. Fortsæt hermed og alt er godt."

5504-4: En 63-årig mandlig ejendomsbygher-

re: "Hvad angår evnerne i forbindelse med et nuværende liv, er det kun nødvendigt at tilføre yderligere på samme måde, som det er set. Der vil ikke være behov, medmindre det ønskes nu til denne jord for yderligere erfaring."

500-1: En 35-årig kvindelig naturopat: "Derfor - i dette liv kan personen nå til en sådan erkendelse, at den ikke behøver at vælge at vende tilbage til jorden, medmindre den vælger det for videre udvikling. Eller hvis båndene til dem, der er på jorden, bliver så stærke, at personen vælger at vende tilbage. Alt afhænger af hvad personen selv vælger at gøre med de evner, hun har."

560-1: En 45-årig kvindelig sekretær: "Denne persons åndelige liv i det nuværende plan har skabt en sådan udvikling, d.v.s. ønsket er sådant og fastholdt i den nuværende harmoni at jorden ikke har noget behov for personen i og efter denne erfaringsperiode."

404-1: En 41-årig husmoder: "én, der åbenbart for enhver, er i stand til at møde livets forhold på en munter, venlig og let måde. Ikke desto mindre har den gunstige indvirkning på andre haft sin effekt på opbygningen af personen selv, og det kan siges om denne person som om få andre, at det der opbygges i det nuværende liv vil medføre, at det ikke vil være nødvendigt at personen vender tilbage til jorden igen.  Thi meget er bygget op gennem erfaringer på jordens plan, og opholdene på jorden har bidraget hertil, så de, der er kommet under indflydelse af personen på et eller andet tidspunkt - vil være glade for at have kendt denne person."

322-2: En 58-årig mandlig arkitekt: "det er ikke sådan, at der ikke er temperament, heller ikke at personen ikke nu og da finder afløb ved at udtrykke uenigheder om forhold, omstændigheder, andres aktiviteter og lignende. Dog tager denne person og har taget disse omstændigheder med en udstråling som fra én, der har udrettet ting, som har udrettet ting selv i udfordrende oplevelser med sin næste. Noget af en misundelsesværdig position kan det siges at personen besidder, når det gælder sandhed, oprigtighed og et renfærdigt liv. Og der vil være ringe behov, medmindre det ønskes, for en tilbagevenden til jorden."

1741-1: En 53-årig kvindelig skoleadministrator: " Denne person var blandt dem med den ene, der forfulgte kirken så gennemført og lavede numre, mens Rom brændte. Det var årsagen til at personen blev vansiret. Dog kan denne person blive udskilt. For gennem sine erfaringer på jorden er hun avanceret fra et lavt niveau til det, der ikke engang gør det nødvendigt at reinkarnere på jorden. Ikke sådan at personen har nået det perfekte, men der er muligheder for udvikling, hvis hun vil holde fast ved idealet for dem, som hun engang spottede på grund af de materielle behageligheder ved omgang med dem, der udøvede forfølgelsen."

1472-1: En 57-årig kvindelig skribent og radiomedarbejder: "Hvis der holdes fast ved det formål i de daglige aktiviteter, der er frugterne af sandhedsånden i livet frem for selviskheden, er der kun ringe behov for en tilbagevenden – undtagen som én, der vil vise vejen for dem, der stadig befinder sig i mørket."

444-1: En 43-årig kvindelig kunstner og psykiater: "Og hvis denne person vil engagere sig i de kræfter, der i personen selv og i dem, hun kontakter dag for dag, skaber kreative udviklinger i tanker, sjæl og fysiske forhold, kan hun i dette liv udvikle sig til det niveau, hvor hun kun efter eget ønske behøver at vende tilbage til jorden."

2112-1: En 58-årig kvindelig ejendomschef: "Denne person er på ret kurs. Angående hvad hun kan opnå, er alene op til hende selv, for hvis hun holder og fastholder troen, vil det aldrig igen blive nødvendigt at træde ind bag denne verdens slør, men snarere bede om eller rejse gennem "de troendes nærvær " ".

2903-1: En 58-årig forsikringsmand: "Thi denne persons åndelige liv er sådant, at det har skabt udvikling i det nuværende plan i en sådan grad og med nuværende harmoni fastholdt, at jorden, hvis det ønskes, ikke vil fastholde vedkommende i eller efter dette liv."

Generelle krav

I andre Life Readings gav Edgar Cayce lejlighedsvis almindelige forskrifter for de, der udtrykte interesse for at afslutte deres karmiske cirkel. F.eks. spurgte 1037-1: "Kan jeg afslutte mit formål i denne inkarnation, så jeg ikke behøver at vende tilbage til jorden?".

Svaret han modtog var: "Som enhver anden kan de, hvis de blot vil aflægge det gamle og påtage det nye, som er i Ham, blive opmærksom på den JEG ER-bevidsthed, som er et med Ham, Yes !"

Med andre ord, det var op til den enkelte at leve op til disse kvalifikationer.

900-15 spurgte: "Som det er blevet givet, har denne person, hvis viljens kræfter er brugt korrekt, ikke nødigt at få yderligere udvikling på jord-planet. Betyder det at personen, hvis den vælger at leve således, træder ind i Guds Allerhelligste, når den forlader jorden – eller betyder det at den åndelige enhed (900) snarere forbereder sig på et andet, højere evighedsplan, hvorfra udviklingen frem mod Gud skal fortsætte?"

Svaret var: "Når de forhold, som netop er blevet udredt, er taget i betragtning af personen, vil personen forstå, hvordan jordplanet skaber de forhold i vedkommende selv, der gør det muligt for ham at udvikle sig på jorden og på en sådan måde på det åndelige plan, at det udvikler sjælen, så det bringer ham i De Retfærdiges Rige. Viljens manifestering på jorden udgør en barriere, for som det er givet: Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Gud har ikke villet at nogen skulle være fortabte. Det er alt sammen op til mennesket selv.."

Gennem årene blev målestokken for Edgar Cayces succes gennem hans readings udtrykt ved dette spørgsmål: Er de nyttige og er de fulde af håb?

For mig tilbyder disse readings håb, ikke blot for de 18 enkeltindivider, men på et dybere niveau også for os, der fra barnsben udviklede bekymringer over at skulle blive perfekte som Jesus for at komme i himlen. I senere år rejste konceptet om Guds tilgivelse, blot vi bad kraftigt nok, og præsterne uddelte denne tilgivelse nye spørgsmål og skabte utilpashed hos os.

Ud fra hvad jeg ved og kan uddrage af deres readings og deres breve levede disse 18 personer ganske almindelige liv og traf deres valg som du og jeg.

Det lyder alt sammen ganske håbefuldt i mine ører.

Charles Thomas Cayce

...ooo0ooo...