Cayce om 2012

Artikel hentet fra Kevin J. Todeschi’s blog på A.R.E.’s hjemmeside, oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Hvad sagde Edgar Cayce egentlig om emnet? Når sandheden skal frem, blev det aktuelle årstal "2012" ikke nævnt i readingerne. Readingerne havde imidlertid andre informationer om vores indtræden i Vandmandens Tidsalder og om, hvad denne periode mellem to tidsaldre egentlig indebærer.

Readingerne fastslår, at der er et ord, der kan beskrive denne Nye Alder, og det er "renhed" (1602-3). Det er vigtigt at understrege, at vi ikke vil vågne op den 22. december 2012 (dagen efter at Mayaernes kalender ender) og tænke, "Hold da op, nu er vi trådt ind i en verden af renhed". Det, der vil ske, er, at der sker en gradvis forandring i perioden. Det er muligt, at mennesket en eller to generationer fra nu ser tilbage og siger: "Det ser ud til, at den virkelige forandring indtraf omkring slutningen af 2012".

En anden ting, der er vigtig at huske på, er, at december 2012 sandsynligvis vil komme og gå, og mange mennesker vil være overbeviste om, at der ikke skete noget.  Den 22. december 2012 vil verden se ud ganske lige som den gjorde den 21. december 2012. Edgar Cayce's readinger foreslår nemlig en ganske anden mulighed. Cayce sagde nemlig, at kun de, der virkelig accepterer deres ansvar for denne nye verden og virkelig begynder at opføre sig derefter ", vil blive opmærksomme på, hvad det er, der sker omkring dem".

Udover renhed, antyder readingerne, at Vandmandens Tidsalder til syvende og sidst drejer sig om globalisering forstået på den måde, at vi skal indse, at hvert eneste individ har ansvaret for alle andre mennesker. Der vil til sidst komme en tid i vor kollektive historie, hvor vi anerkender dette faktum. Nationer vil forstå, at de har et ansvar over for alle andre nationer og de mennesker, der bor der. Et af temaerne i Cayce's readinger er, at vi alle her på jorden er brødre og søstre. Og en bevidst forståelse af dette faktum er en del af løftet for den tid, der vil komme.

Udover renhed og globalisering fastslår readingerne også, at den spirituelle bevidsthed vil nå et så højt udviklingstrin i løbet af denne periode, at hvert enkelt individ til sidst vil blive i stand til at være i direkte kommunikation med det guddommelige.

Disse løfter ligger et godt stykke ude i fremtiden. Da der er en overgangsperiode mellem de forskellige tidsaldre, kan vi ikke forvente, at der bliver fred på jorden og god vilje mellem alle lige med det samme. Jeg tror, at vi kommer til at erfare, at der vil blive tilbagefald. Der vil stadig være sammenstød mellem folk og nationer, men gradvist vil disse ting ændre sig, fordi løfterne fra Vandmandens Tidsalder om renhed, globalisering og vores direkte forbindelse til det guddommelige er vores kollektive skæbne.

Efterhånden som datoen i 2012 kommer nærmere, er jeg overbevist om, at der vil blive mere skriveri om emnet rangerende fra urealistiske forventninger om et paradis her på jorden til dystre forudsigelser om dommedag og jordens undergang. Men der er ingen af disse ting, der antydes i Edgar Cayce's readinger. I stedet skal vi gennemgå en gradvis forandring. En forandring, hvor vi nødvendigvis skal indføre disse ting over for andre mennesker i vores personlige liv, ting, som vi håber bliver levendegjort i den nye "Fredens og Oplysningens Alder". Hvis vi ikke kan det, vil vi ikke opleve disse forandringer.

Når man taler om ting, vi skal ændre, hævder Cayce materialet, at alle mennesker uanset race, religiøs baggrund eller spirituel indstilling kan dele et fælles ideal, og det ideal er ganske enkelt, at vi efter bedste evne og forståelse skal elske Gud, vi skal elske hinanden, og vi skal elske os selv. Og spørger vi os selv, hvordan vi bedst kan få dette ideal indarbejdet i vor dagligdag, tror jeg, at Cayce ganske enkelt ville citere fra "åndens frugter": tillid, håb, tålmodighed, venlighed, overbærenhed og kærlighed.

I den sidste ende er det netop det 2012 og Den Nye Alder kommer til at handle om.