Røgelse

Portrat af Edgar Cayce

Ældgamle tempelceremonier og initiationer forsøgte at ændre ens sanse-input med henblik på af fremkalde højere bevidsthed. Visse lyde, musik og chanting ændrede bevidstheden gennem høresansen. Lys, flamme, billeder og mandalaer ændrer bevidstheden gennem synet. Udvalgte fødevarer og aromaer gennem smagssansen. Olier, lotioner og visse dyreskind og tekstiler påvirkede bevidstheden gennem berøring (f.eks. leopard i Ægypten, og jaguar hos Mayaerne). Og røgelse var og bliver stadig brugt til at ændre bevidstheden gennem lugtenerverne, gennem lugtesansen.

Det er vigtigt at huske, at hensigten ikke er at stimulere sanserne til forhøjet fysisk bevidsthed, men snarere af forøge bevidstheden om det æteriske, det uendelige, det åndelige ved at ændre ens input gennem de fem sanser.

Edgar Cayces indsigter om oprindelse, kraft, farer og nytte af røgelse er til god hjælp.

Her er en reading, man kan tænke lidt over, (jeg [J. van A.] har redigeret den for at gøre den tydeligere mht det punkt, vi undersøger):

"Hvorfra fik en plante sin evne til at frembringe appelsiner, en anden citroner, en tredje lavendel, en fjerde violer ? Fra sit ophav, der blev givet, ikke af mennesket men af de Skabende Kræfter. Alligevel har mennesket evnen til at tage og gøre det, som bliver som en essens, der reagerer eller sætter lugteindflydelserne i en persons slimhinder i vibration. Der er evnen til at skabe dufte, der vil reagere på visse individer og grupper; og mange hundrede reagerer på dufte, der frembringer den virkning i deres systemer til aktiviteter, i hvilke de Skabende Kræfter eller Gud, kan manifestere sig i individet! Thi duft er gas, og ikke et tættere materie, der skaber de nedbrydende ting."

Omhyggelig overvejelse af indflydelsen vil hjælpe os med at bestemme, hvilke dufte der er de bedste for os. Når Cayce blev spurgt, hvilken røgelse, der var den bedste, henviste han ofte til personens tidligere liv. F.eks. selvom han ofte anbefalede sandeltrærøgelse, så advarede han i en reading personen mod at bruge netop denne røgelse, fordi sjælen i et tidligere liv havde brugt røgelsen til seksuel nydelse. En persons åndelige duft kan være en andens fysiske vækker. Det vil sige, at hver eneste af os skal studere, teste og intuitivt fornemme de dufte, der løfter os op til højere vibrationer, højere bevidsthedstilstande.

Her er nogle af Cayce's kommentarer til forskellige mennesker, der bad om hjælp til valg af røgelse:

"Mht meditationsmåden, da: Begynd med det, der er orientalt i sin natur – orientalsk røgelse. Lad tanken blive harmoniseret til sådant ved at summe [humming] og frembringe lydene o-o-o-ah-ah-umm-o-o-o, ikke så det bliver monotont, men føl essensen af røgelsen gennem kroppens energier. Dette vil åbne kroppens kundalinikræfter. Anvend da samme til at være en velsignelse for andre. Disse opstår fra selve kroppens kreative center, og idet de går gennem de forskellige centre, led samme; ellers kan de blive mere forstyrrende end hjælpende. Som dig selv med det formål, "Ikke min vilje, O Gud, men Din vilje ske, altid." og entiteten vil opnå vision, opfattelsesevne, og især dømmekraft."

Her er en anden reading:

"Q: Hvad slags røgelse bør jeg bruge under meditation?

A: Cedertræ. Og Isop". I Bibelen blev isop stænket på deltagerne i hellige ceremonier.

"Derfor de orientalske ting, de ting der har at gøre med subtile dufte, subtile aktiviteter på de individers sanser, spiller deres rolle i entitetens erfaring; ikke sandeltræ med ceder omkring entiteten vil bringe en tilfredshed; og ved afbrænding af samme, ved duften af samme, kan entiteten genkalde sig mange af entitetens udviklede mentale evner."

Interessant nok fortæller Cayce denne kvinde, at brugen af røgelse vil hjælpe hende til at finde den rette balance i "forbindelser til individer, til dig selv og til at løse problemer". Og så siger han, at hun "altid skal brænde tre, når hun gør sådan." jeg ved ikke hvorfor han sagde dette, men tallet tre reflekterer denne verdens og treenighedens dimensioner, som Hinduisme mener er Guds natur.

Her er endnu fire korte uddrag til meditation og ceremoni:

"Lavendel og dufte, der kommer fra sandeltræ har en speciel virkning på kroppen for tiden/i dette liv/; thi disse tyder på evnerne i sjæl, tanke og krop til at genoplive og forynge med henblik på et ideal."

"Duften af ferskenblomst eller den slags der minder om sandeltræ kombineret med samme."

"Duftene af sandeltræ eller orris [iris] og viol er gode; thi disse skaber, når entiteten mediterer, de rette omgivelser for entiteten."

"Som vi har antydet for entiteten, må der være en ceremoni. Vælg hvad der passer din egen bevidsthed, hvad enten det er fra dufte eller andet. Og hvis du vælger dufte, vælg da sandeltræ og ceder til at brænde."

Personligt valg er nøglen for Cayce, som i denne næste reading, der endda advarer mod at blive alt for afhængig af ydre hjælp.

"Hvis selvet eller sjæleselvet kommer til at være for afhængigt af ydre påvirkninger, da er det ikke selv-udvikling. Og selv-udvikling er altid bedre i sit forhold til de Skabende Kræfter. Thi hver eneste sjæl må komme til at kende sin egen indflydelse og det, som er mest nyttigt. Og hvis selvet har brug for at rense kroppen udvendig og indvendig med rent vand, eller ved at faste, eller at brænde røgelse, eller at omgive sig med visse dufte eller farver, da brug disse!"

"Har du nogen sinde været ude for, at duften fra en babys krop skulle være den samme som duften fra en krop, der har været nedsænket i verdens synder og kun er egnet til som bundfald at blive kastet på møddingen ?"

"Har lavendel nogensinde fremkaldt kropsassociationer ? Snarere har det altid været det, på hvilket lysets og barmhjertighedens engle bærer menneskesjælene til et barmhjertighedens og fredens sted".