Musikken i vores krop

Artikel af Gösta Montelius, Stiftelsen Edgar Cayce Center, Sverige, oversat af Finn Otto Hansen , Solveig Rasmussen og John Ernst Pedersen.

Portrat af Edgar Cayce

Naturens sang

Det kan se ud, som om der var en tid, hvor musik ikke fandtes, og mennesker ikke udtrykte sig gennem den. Men mennesket er ikke nødvendig, for at musikken kan eksistere. Edgar Cayce er i flere readings kommet ind på musik, dens vibrationer og lægende indvirkning på mennesker. Således udtrykte han sig om naturens lægende sang :

"Tænk for et øjeblik på lyden af bølgerne mod stranden, på morgenstunden når den bryder frem med naturens sang, på natten når den falder på til insekternes summen, på alle rigerne, når de forenes i deres glædessang for en totalt skabende indflydelse, der giver naturen bevidsthed eller fornemmelse af selv at være til. Og kom i harmoni med det, du selv sætter pris på, såsom at lave musik magen til himmerrigets sang" (2581-002).

Lyde skaber harmoni

At toner og lyde kan skabe harmoni og gennem sine vibrationer koordinere det mentale, det kropslige og det åndelige er velkendt. Da forældrene til en 12-års dreng søgte hjælp for forskellige fysiske sygdomme, fik de, foruden råd om forskellige terapier og korrektioner, også det råd at arbejde med toner og lyde. Ifølge readingens ord :

"Med hensyn til de mentale koordineringer gennem kroppen, i dens virke for de mentale kræfter – vil toner og lyde være den kanal gennem hvilken koordineringen af kroppens kræfter kan vise de første perfekte reaktioner; og vil derfor hjælpe med til at frembringe rigtigere svar. For, som det ses, er der koordinering gennem høreorganerne, og disse kræfter vibrerer med al kraft i kroppen selv; og disse, hvis udført i deres rigtige eller regelmæssigt opbyggelige orden, vil udgøre en hjælp til at udvikle normale tilstande for denne krop hos [758]" (0758-038).

En reading for en 5-årig pige angiver endda, at musikuddannelsen kan vitalisere hendes krop.

"Giv da pigen en baggrund, ikke alt for formel af natur, men en musikalsk uddannelse, så der kan blive bedre vibrationer til at vedligeholde de anatomiske strukturer i kroppen for helbredets skyld. Og pas på lungerne" (5263-001).

Musik er vibrationer

En person, der bad om en livsreading, fik at vide, at han tidligere havde haft erfaring med at give helbredende seancer med lyd, musik og farver, og at disse vibrationer har stor betydning. Han skulle endvidere tage denne erfaring til sig ved at tale blidt og balanceret – idet fremførelsen havde mindst lige så stor betydning, som indholdet af, hvad han sagde.

"Dog er musik et højere rige for personen. Og det kan findes i personens oplevelser i handlingerne fra livet før dette, at lyde, musik og farver kan have meget at gøre med at frembringe de rigtige vibrationer omkring personer, der er mentalt ubalancerede, har fysiske mangler eller er syge i krop og sind; og kan bruges som nyttig terapi. Lige som personen har erfaret og mere og mere tager det i anvendelse selv, at den måde man snakker til personer på, mens man giver mekaniske eller mentale forslag til deres fysiske velfærd, at der er lige så meget betydning i den tone og den venlighed, man viser, som i rådet selv" (1334-001).

Det er altså ifølge readingerne vibrationerne i musikken, der er vigtige for den helbredende effekt. Det gentages i flere readings, og Cayce sammenlignede i den forbindelse musikken med de vibrationer, der er i elektricitet.

At vibrationer kan påvirke os i meget høj grad har været kendt længe. Trommer og dans bruges stadig til at få os i den rette stemning og få gang i energicirkulationen i kroppen. At synge i grupper eller gentage et refræn holder gruppen sammen, giver den harmoni og styrke. Med lyden fungerer mennesker i grupper og når lyden slutter bliver man igen bevidst om sin egen individualitet.

I krigsdansen hos de amerikanske indianere var det rytmen, der holdt sammen på gruppen og ledede den som en helhed. Føddernes stampen og sangen vækkede dyreinstinktet og fik "den skabende kraft" frem i sin rå og oprindelige form. Vibrationerne kan være skabende eller destruktive, det gælder såvel for elektriciteten som for musikken :

"Livet i sin tilblivelse er vibrationer. Elektricitet er vibrationer. Men vibrationer som er skabende er en ting, og vibrationer som er destruk-tive er en anden, og dog kan de komme fra den samme kilde. Som i elektriske kræfter i den form eller natur der forberedes til brug i selve kroppen" (1861-016).

En 29-årig mand fik en livsreading i 1943. Han var dengang sekretær i et filmselskab, og fik at vide, at han tidligere havde været leder, rådgiver, oversætter og statistiker, men afslutningsvis blev der sagt :

"....alligevel er det musikken, som vist, der tiltaler den iboende og kreative kraft i personen. Thi kun musikken kan bygge bro mellem det ophøjede og det latterlige, mellem det endelige og det uendelige, fra handlingers område til det guddommelige.

Musik er – som farver, som toner – som en ødelæggende eller opbyggende kraft, afhængig af hvad den appellerer til i sin indflydelse på den enkelte person" (3509-001).

Musikken som helbredende kraft

En mandlig 20-årig studerende bad i 1935 om råd vedrørende sit fremtidige arbejde. Han fik da følgende råd :

"Det er blevet antydet, at musik og beslægtede emner ALTID bør være en del af denne persons sysler. Og ting af elektrisk natur bør også være en del af hans erfaring; ISÆR det, der handler om de KONSTRUKTIVE kræfter i den menneskelige erfaring for godgørende virkninger på den MENNESKELIGE krop, snarere end hvordan det fungerer for ting og sager eller hvordan det anvendes."

Den unge studerende spurgte senere i samme reading, hvordan han skulle forberede sine studier, og svaret er et forslag til hvordan helbredelse kan forenes med akademiske studier :

Spørgsmål : "Ville det være ønskeligt for mig at hellige al min tid til musikstudier, for at jeg kan få en god forståelse for, hvordan jeg skal gå til værks med at udforske de mentale kræfter, der påvirker eller indvirker på personer ?"

Svar : "Det er blevet antydet, at det vil være bedre, om dette blev en DEL af studierne og at hovedparten omhandler teknikken i at anvende de elektriske kræfter ved at bruge dem på selve kroppen."

Spørgsmål : "Gennem hvilken speciel skole og kursus skulle jeg kunne få en nærmere indsigt i kræfterne eller i himmelsk musik ?"

Svar : "De lave elektriske vibrationer i liv !"

Spørgsmål : "Hvad menes med den rytmiske side af min udvikling og erfaring, og hvordan kan jeg få den rette forståelse af dette ?"

Svar : "Dette er antydet i det, vi har givet for betydningen i de MATERIELLE ting, ser du ? At de RYTMISKE vibrationer i kroppen, på samme måde som musik, bestemmer de elektriske kræfter i den fysiske krop. Således : En aktivitet i hjernen på nervesystemet udløser vibrationer. Derfor studiet af musik relateret til elektrisk vibration og elektrisk anvendelse for den menneskelige krop, eller som tekniker herfor, vil BEGGE medvirke til at give en større forståelse for personen.

For mange personer med hjerneskader kan blive hjulpet med elektricitet og musik, som kan genoplive disse celler, disse atomare kræfter, der behøver deres kraft og genskabelse ved integration med hinanden – snarere end at være adskilt og modvirke sig selv, eller mangel på nødvendig koagulering i cellevævets kræfter i blodet og hjernen; som i nogle former for demens, anspændt af brændende religiøs iver eller ophidselse, som bevirker en adskillelse af det, der er den ÅNDELIGE og den MATERIELLE anvendelse GENNEM vibrationernes kræfter i den fysiske krop."

Spørgsmål : "Findes der nogle bøger, studier eller kurser, der kan anbefales, for at hjælpe i min udvikling ?"

Svar : "Som indikeret, så begynd efter disse retningslinier først med forberedelse af fysik, biologi, patologi og anvendelse af musikalske vibrationer indenfor disse områder."

En musiklærer på 36 år og hans hustru på 32, henvendte sig begge til Edgar Cayce i 1942 for hver især at få deres livsreading. Manden spurgte blandt andet om, hvordan musik kan anvendes til helbredende formål :

Spørgsmål : "Hvordan kan jeg bruge musik og højere vibrationer i elektriske energier til helbredelse som foreslået gennem denne kanal ?"

Svar : "Hver enkelt sjæl har visse vibrationer. Hver plage eller sygdom skaber i kroppen en modsat eller ikke-samordnet vibration for tilstandene i krop – sind og ånd hos den enkelte person. Hvis visse vibrationer bruges, kan der opstå en reaktion. Hos nogle er det nødvendigt med noget modvirkende, hos andre er det nødvendigt med forandringer.

Derfor er den bedste måde først i din egen bevidsthed at udvikle, med forskellige personer, eller dine egne elever, eller dine kolleger eller din partner, den vibration, der svinger med vibrationerne i din krop.

Sandelig ændrer sindsstemninger tilsyneladende ofte denne vibration; dog ved at studere, ved at praktisere og ved anvendelse kan vibrationerne i kroppen konstateres.

Derfor er der behov for hjælpen i at bruge sådanne vibrationer til helbredelse, eller til forjagelse – det vil sige forjagelse af hæmninger. Og det er hvad der behøves for din egen partner [2072], og det er en god en at praktisere det

på !"

Spørgsmål : "Hvilket anvendelsesmiddel kan bruges ?"

Svar : "Som lige anført, at finde den vibration til hvilken krop og sind reagerer; ikke bare hvad den kan lide eller ikke lide, men det, der anslår en klangfuld akkord i bevidstheden hos den enkelte, forstår du ?" (1861-012).

Mantraet AUM

Både musiklæreren og hans hustru var interesserede i, hvilke frekvenser, der var bedst for dem. I begge readingerne anbefaledes det kendte mantra AUM. Manden fik oplyst :

Spørgsmål : "Er der nogle bestemte bogstavsammensætninger, der kan bruges til helbredelse ?"

Svar : "R og O og M [Arh—Ouu—Mmm] er de kombinationer, der vibrerer til de centrale kræfter i selve kroppen. I enhver sammensætning hvori disse er en del, vil der blive fundet det, der er nødvendigt for den enkelte. Hvad der er helbredende for en person, kan helt sikkert være forstyrrende for en anden (1861-012).

Og hustruen fik svar på samme måde :

Spørgsmål : "Hvilken tone på den musikalske skala vibrerer jeg til ?"

Svar : "Som vi har indikeret, Ah – Dette er ikke R, men Ah – aum, forstår du ? Disse er lydene. Dem der svarer til kroppens centre, ved at åbne centrene så kundalinikræfterne rejser sig til aktivitet gennem disse områder af kroppen. Sig disse lyde, og du vil opdage dem i dig selv. De er måderne eller vejene til at søge" (2072-010).

Brug det du har lært

Men Cayce mener altid, at vi skal bruge den information, vi har fået, gøre det efter egen omtanke og ikke bare interessere os for det, der kommer gennem medier. Da musiklæreren spurgte, om han skulle bede om yderligere information, afsluttedes readingen således :

Spørgsmål : "Bør yderligere information om samme emne søges gennem denne kanal ?"

Svar : "Nuvel, tag noget af det i brug først, hvis du skal søge yderligere information ! Hvis du ikke gør det, vil du ikke finde noget !" (1861-012).