Introduktion til Cayce´s syn på sundhed og helbredelse

Artikel af Mark Thurston, Ph.D., hentet fra A.R.E.'s hjemmeside,
Oversat af Kåre Netterstrøm

Portrat af Edgar Cayce

Uanset hvilken sygdom eller lidelse vi beskæftiger os med, er der visse grundprincipper omkring helbredelse og sundhed. Det er de præmisser, som alle Cayce's informationer om helse hviler på. For de, som gerne vil studere disse principper mere indgående, kan jeg anbefale A.R.E.'s sagsmappe om "Principles of Healing".

I det efterfølgende kan man læse essensen af de tanker, som findes heri. De kan vise sig at være meget nyttige for dine mere dybtgående studier af den specifikke lidelse, som du ønsker at blive helbredt for.

Den første fundamentale idé omkring helbredelse kræver, at vi opretholder en balance imel-lem to principper.

Al helbredelse kommer fra Gud, fra samklangen og harmonien med vor spirituelle kilde. Gud er ligeså tilgængelig og tilstedeværende i den synlige fysiske verden som i den usynlige verden.

På samme tid må hver enkelt tage ansvar for sin egen helbredelsesproces. Ingen kan bare læne sig tilbage og vente passivt på at blive helbredt.

Dette andet princip - nødvendigheden af at tage ansvaret selv, kan antage mange former. For eksempel kræver helbredelse samklang, og ingen ved bedre end os selv, hvad der i sin tid bragte os ud af denne samklang. Hvis vi kigger os selv dybt i kortene, er vi ofte i stand til at se

(uden at vi behøver en talentfuld medicinsk clairvoyant, som f.eks. Edgar Cayce), hvad der er årsagen til vores sygdom. Kroppen har en fantastisk evne til at helbrede sig selv, men vi er nødt til at gøre vores del for at hjælpe til. Et brækket ben vil af sig selv begynde på at vokse sammen, alligevel er vi nødt til at sætte knoglerne på plads, hvis vi ønsker en effektiv og komplet helbredelse.

Et andet vigtigt princip relaterer til "energimedicin", et nyt område hvor Edgar Cayce var pionér. Hans readinger fortæller os konstant om de roller, vibrationerne eller vibrationens kræf-ter spiller, helt ned til de enkeltes atomers niveau.

Ifølge Cayce har hvert enkelt atom en slags bevidsthed. Da de fleste tilgange til helbredelsens atomfysik kan synes noget esoteriske, kan det være lettere at følge analogien til stemningen af et strengeinstrument. En violin eller et klaver, som er ude af stemning, laver en forfærdelig og dissonans musik – symbolet på sygdom. Præcis som en dygtig musiker kan bringe instrumentet tilbage til stemning, vil vi opleve helbredelse, når vore vibrationer - helt ned til det atomare niveau - er stemt på den rigtige måde. I sin essens er al helbredelse forandringen af vibrationerne indefra.

Balance imellem krop, sind og ånd er en anden nøgle til Cayce's helbredelsesfilosofi. For at helbredelse kan være fuldstændig og vedvarende, må vi genkende og møde behovene på hvert af disse planer. Praktisk talt kan ingen sygdom blive behandlet succesfuldt på kun et af disse tre planer.

Cayce bekræfter endvidere, at den menneskelige krop på naturlig vis vil holde sig sund og endda forynge sig selv, hvis den indre balance bliver opretholdt. Sygdom starter, når en del af kroppen trækker energi fra en anden del. En del af organismen kan blive overbelastet med krea-tive livsenergier, mens en anden del samtidig bliver underforsynet. Resultatet bliver en gradvis nedbrydning af kroppen, som bliver begyndelsen til sygdom.

Modpolen til denne form for nedbrydning er foryngelse. Readingerne hævder, at vi kontinuerligt genopbygger vores krop. Inden for en syvårs periode er alle celler erstattet. Hvis vi tillader det, kan vores krop forvandle ethvert problem og genoplive enhver tilstand. Men vores indgroede handlingsmønstre, som skabes af sindets vaner, blokerer for dette helbredelses potentiale.

Hvilken rolle spiller medikamenter og medicin i helbredelses processen ? Cayce's filosofi ser en klar plads for dem, men advarer imod at misforstå, hvordan de virker og at forvente at de kan mere, end det er muligt. Enhver helbredelsesmetode forsøger at skabe en oplevelse af enhed, i håb om, at der herigennem kan stimuleres en lignede respons i kroppen. For nogle mennesker, i nogle situationer, kan et medikament være den bedste måde at opnå dette – i andre tilfælde er kirurgi den bedste måde at stimulere helbredelse på. Medicinske medikamenter kan være en praktisk tilførsel af livsenergi, og i nogle tilfælde må de være meget potente i deres reaktion, for at få patienten igennem en akut sygdom. Men Cayce opfordrede fra tid til anden folk til at tage de urteformularer, som han rekommanderede som tonikum og stimulanser i betragtning, snarere end ordinær medicin.

Den farlige side af medicin er dens potentiale til at formindske kroppens eget helbredelses- arbejde. Det var det, Cayce hentydede til, når han advarede imod lindrende midler, som narrer sjælen med halve sandheder og midlertidig lettelse. Det var også det, han mente, når han meddelte, at vi ikke bør blive afhængige af nogen tilstand uden for os selv, som kan blive assimileret af kroppen. Med alt dette vil jeg sige, tag de medikamenter, som en læge, du stoler på, ordinerer til dig.

Men hold dig dette på sinde: hvad end disse kemikalier kan gøre, for at du oplever en større grad af enhed, er det kun midlertidigt og i nogen grad kunstigt. Helbredelse som virkelig sker og varer ved, må komme fra forandringen af den indre bevidsthed og dens vibration. Det sker bedst ved en konsekvent og vedholdende menneskelig anstrengelse, noget som piller alt for let tillader os at springe let hen over.

Cayce's helbredelsesfilosofi inkluderer andre indsigter, som kan hjælpe os med at undgå misforståelser. For eksempel fastslår et princip, at de bedste behandlingsformer nogle gange kan føre til en midlertidig forværring af tilstanden. Hvis vi ikke er klar over denne mulighed, ender vi ofte med at give op, før fordelene begynder at vise sig. Et nært beslægtet princip fastslår, at når kroppen genopretter sin samklang, går den i retning af at blive mere sensitiv. Igen, hvis vi misforstår denne forøgede sensitivitet, kan vi måske slet ikke få øje på alt det gode, som den bringer.

Sindet er i fokus ved andre helbredelsesprincipper. Det ubeviste sind spiller en rolle ved mange forstyrrelser og sygdomme. Et eksempel er den karmiske faktor ved helbredsproblemer.

Erindringer fra tidligere inkarnationer, lagret i sjælens sind, kan udløse problemer i kroppen. Selvfølgelig skal vi ikke gå så langt som at antage, at enhver udfordring for helbredet, har rødder i tidligere liv; alligevel kan perspektivet fra tidligere liv hjælpe os til forstå, hvad vi muligvis har med at gøre, når vi søger helbredelse.

Det velkendte Cayce aksiom, "Mind is the builder" får os til at spekulere på, hvilke eksakte indstillinger og følelser som bedst nærer og støtter helbredelse. Readingerne fremhæver adskillige:

Selvaccept. Når vi befrier os selv fra selvfordømmelse, skaber vi plads til, at helbredelseskræfterne kan gøre deres entré.

Optimisme og håb. Vi er opmuntret til at forvente helbredelse.

Tålmodighed. Det er meget nemmere og hurtigere at ødelægge sit helbred end at genopbygge det. Vi er nødt til at være villige til at investere den tid, som på kræves.

Ved siden af disse specifikke indstillinger og følelser, bliver vi bedt om at bruge vor kreative visualiserings potentiale til at stimulere vor egen helbredelse. Sindets forestillingsevner kan blive dirigeret på sådan måde, at vi ser helbredelsesprocessen finde sted. Det er ikke noget som kan fuldføres i en enkelt visualiseringsøvelse. Lige som i alle andre af Cayce's helbredsfremmende fremgangsmåder, kræver det tålmodighed, og det arbejder bedst sammen med andre helbredelsesmetoder.

Det måske vigtigste princip i sindet, i relation til helbredelse, vedrører det at have et formål med livet. En person kan opleve en midlertidig helbredelse, som kun eksisterer i kroppen, men være spirituelt syg. Hvad helbreder sjælen ? Et engagement i et meningsfuldt og formålsrigt liv. Ikke bare ethvert formål, men ét som afspejler omsorg for andre mennesker. Engang blev der i en reading spurgt: Hvad vil du gøre med dit liv, hvis du bliver helbredt ? Holdningen hos Cayce's psykiske kilde var simpelthen den: Hvorfor rette op på den fysiske tilstand, medmindre der også kommer en indre korrektion ? Mennesker, som søger efter både indre og ydre helbredelse, er de bedste kandidater til genoprettet helbred og fornyet vitalitet. I Cayce's filosofi bør helbredelse udruste os til at være mere nyttige for andre.

At være til tjeneste for andre, med dette ideal for øje, kan vi måske også begynde at spekulere på, hvordan vi kan blive kanaler for helbredelse af andre. Hvilke principper styrer vore anstrengelser for at blive helbredere for de som vedrører os ?

Èt princip er baseret på den spirituelle forbindelse, som eksisterer imellem alle mennesker. Det erklærer, at dersom vi bringer oplevelsen af enhed ind i vor egen bevidsthed, kan det på en dyb måde hjælpe andre til at opleve enhed, samklang og helbredelse. Cayce beskrev det på denne måde " ...at rejse Kristusbevidstheden i selvet til en sådan grad, at det strømmer ud af selvet til den, du vil føre det hen til" (281-7).

For at dette kan være mest effektivt, må modtageren ønske en sådan hjælp og have anmodet om en sådan helbredelse igennem bøn. Selvfølgelig kan vi altid bede for en, selvom personen ikke har spurgt os. Men det er vigtigt, at vi ikke antager, at vi ved, hvad der behøves i en anden persons liv. For en person, som ikke specifikt har anmodet om bøn, kan vi simpelthen tilbyde beskyttelse og velsignelse igennem bønnen, i stedet for at lede helbredende energier til personen eller til en bestemt tilstand.

Sammenfattet minder Cayce's readinger os om, at vor naturlige tilstand er enhed og sundhed. Den iboende visdom inde i os selv ved, hvad der behøves for helbredelse. Vi skal forvente at blive raske, og vi skal være villige til at gøre vor del for at det bliver muligt.