Chanting

Messen - Chanting

Portrat af Edgar Cayce

Messen/chanting er en ældgammel måde at transformere vibrationer, at give energi til chakrer, og rejse krop, tanke og ånd op til Guds tilstedeværelse.

Det er hovedmetoden at rejse bevidstheden i Buddhisme og Hinduisme. Gregoriansk messen er blevet genoplivet i vestlig kultur.

God messen er dyb indre lyd. Stemmens vibrationer rettes indad. Det gøres med lave monotone lyde, der har en stigende bevægelse og en resonans, der forsøger at vibrere chakrerne langs med kundalini-stien og bevæge deres energi opad.

Hver stemme er så unik, at vi kunne lave en lås på vor dør, som kun een stemme kunne åbne. Derfor er den bedste messe-stemme til din krop din egen stemme.

Der er tre kamre i menneskekroppen; abdominal (bughulen), cardiopulmonar (bryst) og kranial (kraniet). En resonerende lyd inde i disse kamre vibrerer med de endokrine kirtler, der svarer til chakrerne. At ændre lyden, idet man går fremad, får vibrationen til at stige op i kroppen fra de lavere til de højere chakrer gennem kundalini-stien. Dette fylder kroppen med energi, fordi kundalini er kroppens livskraft.

Sæt dig behageligt med ret ryg. Tag en lang dyb indånding og fyld lungerne fuldstændigt. Med langsomme dybe rungende toner retter du din stemme ind i hvert af disse kamre. Edgar Cayce giver en udmærket chant til dette formål: aaaaaaa ("a" som ah), eeeeeee (i) som i is, ooooooo ("o" som i kode, uuuuuuu ("u" som hus), mmmmmmm ("m" som i summe). Brug din tanke og forestillingsevne og ret aaaaaaa lyden ind i den nedre del af din torso (bækken og navle), eeeeeee lyden ind i solar plexus (mellemgulvet), ooooooo lyden til hjerteområdet og opad mod struben, uuuuuuu lyden til det nederste af kraniet og over til midten af det, og mmmmmmm lyden til pandelappen.

Afbalancer dit åndedrag for at have ligelige mængder af lyd til hvert af kroppens områder, og så du har luft nok til at sende lyden til pandelappen. Idet du bevæger lyden med din fantasi eller dit indre blik, bevæg kroppens energi op med det, indtil din hjerne blive godt stimuleret af pandelappen og panden prikker. Føl dette ske. Se det. Forestil dig det. Vid at det sker.

Efter hvert sæt af aaaaaaa, eeeeeee, ooooooo uuuuuuu og mmmmmmm, skal du forblive i stilhed længe nok til at føle det mærkelige men vidunderlige yang-yin forhold i lyden (yang) og stilheden (yin). Dette hjælper med at ændre bevidstheden og kroppens energi og bevæge dem indad og opad.

Gentag din chant længe nok til at forårsage en ændret bevidsthedstilstand. Dette kræver sædvanligvis fra mindst tre sæt af aaaaaaa, eeeeeee, ooooooo, uuuuuuu og mmmmmmm til op mod syv eller tolv sæt. Målet er ikke at messe, at chante, men dyb stimulerende stilhed i hvilken din krop, din tanke og din ånd føler sig høj og modtagelig for den uendelige, almægtige, alvidende Guds tilstedeværelses Ånd. Forbliv da i denne tilstand, indtil du er tilstrækkelig gennemtrængt af Tilstedeværelsen til at bære den med dig hele dagen.

"Tillad ofte rejsningen af dit selv gennem stemmen, gennem musikken, der vidner om lovprisning, som i din messen, chanten, til de himmelske kræfter, der bidrager til en harmonisering af det indre selv." (891-1)

"Entiteten udviklede det, der senere blev messen, chant, der for mange ville bortdrive, hvad der blev kaldt det onde øje, den onde påvirkning." (949-12)

"Q: Sang jeg nogensinde?

A: Som præstinde, men altid mere messen, chant, end sang." (823-1)

"Chant det, der bærer selvet dybere, dybere - til at se, føle og opleve det billede i kærlighedens kreative kræfter. Da gå ind i det Allerhelligste (det tredje øje). Idet selvet føler eller oplever rejsningen af dette, se det udspredt gennem det indre øje (eller kødelige øje) til det, som vil bringe større forståelse for at møde enhver tilstand i kroppens liv. Lyt så til den musik, der skabes, når hvert center i din krop reagerer på den nye kreative kraft. [Når du] lidt efter lidt gå[r] ind i dette, vil [du] sætte dig selv i stand til at forny alt, hvad der er nødvendigt, i Ham". (281-13)