Tinnitus

Nedenstående er hentet fra Health and Rejuvenation Research Centers hjemmeside (Cayce Health Database) og oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

Tinnitus er sansningen af lyd uden nogen ydre tilstedeværende lyd. Skønt tinnitus ofte omtales som "susen eller ringen i ørerne", beskrives den også almindeligvis som en sansning af piben, brølen, fløjten, pippen eller klikken.

Den sansede lyd kan være som en tone i et højt eller lavt toneleje, men for nogle mennesker kan den opleves som flere toner, eller endda med støj-kvalitet (dvs. ingen tone). Tinnitus kan være konstant, pulserende eller optræde periodisk. Styrken kan strække sig fra det subtile til det livsnedbrydende. Den kan ramme et enkelt eller begge ører.

Tinnitus kan begynde brat, eller kan udvikle sig gradvis. Tinnitus kan ramme mennesker i enhver alder.

Den nøjagtige mekanisme bag tinnitus er ikke kendt. Adskillige faktorer vides at forårsage eller forværre tinnitus, hvis den allerede forefindes: allergiske reaktioner, udsættelse for støj, ophobning af voks i ørekanalen, visse former for medicin, infektion i øre eller sinus, kæbeforskydning (TMJ), hjertekar-sygdomme, vækster og/eller tumorer, underaktiv skjoldbrusk-kirtel og hoved- eller halstrauma.

Standard medicinsk behandling for tinnitus in-volver ofte forskellige terapier, inklusive biofeedback og afslappelsestræning, høreapparat, behandling med medicin og TMJ-.behandling.

Fra et medicinsk perspektiv betragtes tinnitus ofte som en tilstand, der ikke kan helbredes. Behandling skal blot levere behandling af symptomer.

Edgar Cayce's Perspektiv

Edgar Cayce gav 197 readings, der er katalogiseret som tinnitus. Forskellige årsagsfaktorer blev angivet, inklusive tryk på rygradsnerver, ophobning af gifte i systemet (ofte knyttet til lever- og nyreproblemer), eftervirkningerne af forkølelse eller influenza, etc. Fællesnævneren i de forskellige årsagsmønstre er, at i sidste instans beskadiges eller spærres nerveimpulsen og cirkulationen til ørerne på en måde, der resulterer i de forskellige former for lyde i hovedet, der kaldes tinnitus.

Edgar Cayce var ikke alene om dette syn på tinnitus. Det traditionelle kiropraktiske syn på tinnitus anerkendte også, at forskellige årsagsfaktorer kunne påvirke nervefunktionen og –cirkulationen til ørerne. Charles Hazzard, en højt estimeret kiropraktor, inkluderede følgende forklaring på tinnitus i sin omfattende afhandling The Practice and Applied Therapeutics of Osteopathy, udgivet i 1905:

Tinnitus Aurium, eller "ringen i ørerne", består af mange forskellige subjektive lyde, forårsaget af sygdom i nerverne, anæmi, katar og forskellige andre årsager. Stort set skyldes de pulserende eller summende lyde en spærret cirkulation i øret, især i det fine kapillære netværk på tromme-hinden. Dette forårsages som regel af forkølelser eller katar ...

På den anden side antyder ringen, hvinen, eller fløjtende lyde en eller anden påvirkning af nerverne i høresystemet, som det ofte ses i forbindelse med influenza.

Ikke overraskende henviste Edgar Cayce ofte til kiropraktorer med hensyn til behandling af tinnitus. Her er nogle eksempler, i hvilke tryk på nerverne langs den øvre del af rygsøjlen resulterede i tinnitus:

(Q) Hvad forårsager irritation i mine ører, en brølen i hovedet?

(A) Dårlig cirkulation. De kiropraktiske behandlinger og justeringer vil hjælpe betragteligt. (303-16)

(Q) Beskriv tilstanden i venstre øre.

(A) Der er en ringen i øret undertiden, men det skyldes manglende koordinering i sansekræfterne, i de brakiale (akselfletning) centre. (2982-3)

(Q) Hvad kan lindre denne ringen i øret?

(A) [Ved at eliminere] trykket, som findes i femte og sjette halshvirvel. (1377-2)

(Q) Hvorfor har jeg stadig lydene i hovedet og døvhed?

(A) Dette er mangel på koordinering i områderne af det sekundære nervekraftlager og energier mellem det sympatetiske [system] og det cerebrospinale system, fra de øvre rygcentre. På grund af denne manglende koordinering forårsager disse en kortslutning mellem sympatetiske nerver og centralnervesystemet. (3074-3)

Blodforsyningen indikerer - ligesom aktiviteten i sansesystemet - at disse afvigelser eksisterer i første og tredje ryghvirvel, tredje, fjerde og femte halshvirvel; [og det] påvirker cirkulationen til sanseorganerne - ører, øjne, næsegangene og den øverste del af hovedet.

Derfor de tilstande, der har eksisteret i dele af det bløde væv ved ørerne (eller "mastoids"), næsegangene, hulen ("antrum"), og struben - eller kirtlerne i samme. Alle disse producerer akkumulationer, eller gifte, på grund af manglende bortledning.

Kombinationen af disse forårsager forstyrrelserne i denne krop og de afvigende tilstande med hensyn til smag, eller lugt, ringen i ørerne - som opstår på grund af afvigelsen af nervetryk så vel som bortledning. (1796-2)

Nerverne langs den øvre rygrad (hals- og rygrad-/brystkasse) leverer impuls og regulerer cirkulationen til sanseorganerne, inklusive ører-ne. Tryk på disse nerver kan påvirke uheldigt ved at forvrænge sansefunktionerne i hørenerverne. Eftersom disse nerver også spiller en rolle i reguleringen af blod- og lymfecirkulationen til ørerne, kan indgreb også forårsage høreproblemer via forstyrret cirkulation til ørerne. Således bliver spinaljustering undertiden inddraget som primærbehandling i Edgar Cayce's forslag til behandling af tinnitus.

Foruden trykkene på nerver langs rygraden og lokale forstyrrelser i cirkulationen til øret, blev andre faktorer af mere systemisk art inddraget i tinnitustilfælde. For eksempel blev dårlig elimination, der resulterede i giftstoffer i systemet, anført i adskillige readings for individer, der led af tinnitus.

(Q) Hvad kan lette den uafbrudte ringen i højre øre?

(A) Korrigering af eliminationer, og især eliminationer med hensyn til de tryk frembragt i hele nervesystemet; fulgt af nævnte bade og massager. Disse er tryk, for giftophobninger i systemet. (2096-1)

Giftophobninger (autointoxication) knyttes ofte til utilstrækkeligt fungerende lever eller nyrer - de to vigtigste eliminationsorganer.

Blodforsyningen indikerer, at der er manglende koordinering mellem lever og nyrer med hensyn til eliminationer; og disse medfører irritationer i dele af kroppen, undertiden forstyrrelser med øjnene, ringen i ørerne. (3407-2)

(Q) Brølen i ører og hoved, og undertiden svimmelhed?

(A) Manglende aktivitet i leveren, og de reflekser i systemet, som angivet, der kan overvindes ved stimulering gennem elektriske vibrationer (violet-stråle apparat), der fører gennem alle centrene langs med det cerebro-spinale system, og især i det angivne område. (369-11)

Således er en indre renselse undertiden en væsentlig komponent i behandlingen af tinnitus. En udrensende diæt (der primært består af frugt og grøntsager), ricinusolie-omslag på maven, og tyktarms-udskylninger er de vigtigste terapeutiske midler til indre udrenselse. I visse tilfælde insisterede Edgar Cayce på at nedsættelse af giftophobninger i systemet er et væsentligt skridt i behandlingen af tinnitus.

Baseret på ovennævnte betragtninger med hensyn til de forskellige årsager til tinnitus, varierede de anbefalede behandlinger i høj grad. Kiropraktisk behandling var den hyppigst anbefalede terapi. Udrensning af systemet via diæt, ricinusolie-omslag og tyktarms-udskylninger blev betonet. Andre terapier blev ofte en del af en behandlingsplan som beskrevet i følgende uddrag, der nævner brug af mild elektroterapi (violet-stråle apparat), den håndholdte vibrator, rensning af øret og fastholden af en positiv mental indstilling.

(Q) Hvad bør der gøres for at helbrede brølen i øret?

(A) Dette er inkluderet i de ting, som angivet; i brugen af den violette stråle og apparatet til samme. Brug vibratoren SPONGE Applicator ved halsen og hovedet; det vil sige rundt om ANSIGTET og hovedet, og kop-apparatet på selve rygsøjlen. Disse burde ret snart vise sig nyttige; skønt de kan være irriterende undertiden, endda mere end nu, men efterhånden skulle tilstanden blive bedre, og korrigeringerne i systemet vil bringe lettelse for lidelsen.

Husk fra tid til anden at rense øret med en hvilken som helst varm opløsning; helst en kombination af salt og soda i lige dele med destilleret vand; eller med en smule olivenolie og så rens med en lille tot vat eller lignende. Thi disse er de naturlige afsondringer, der kommer af mangel på fordeling af affaldskræfter eller opbrugte energier i selve systemet.

Hold den mentale og den fysiske krop i god form. (413-5)

De mentale og åndelige aspekter ved tinnitus blev især betonet i reading 5140-1:

Ved at give fortolkningen af tilstandene, som vi finder dem i denne fysiske krop, kan der opnås meget, som [imidlertid] vil afhænge af den åndelige indstilling, kroppen har; uden at tage hensyn til den fysiske tilstand.

Der vil kræves, at kroppen først og fremmest analyserer sig selv, hvilket formål og hvad kroppen vil anvende de skabende energier til, der kan bringe lettelse i den eksisterende fysiske tilstand ...

Har du lyttet til samvittighedens stemme, når den har bragt korrigeringer til dig? Disse er dele af årsagen til dannelsen af depoter langs det eustakiske rør, hvilket forårsager den voldsomme brølen i hovedet og ørerne; det vil sige i den nervøsitet [angst?], kroppen undertiden føler gennem den almindelige mentale holdning overfor tilstande så vel som overfor mennesker.

I anvendelsen af hjælpende kræfter gør da de første ting først; og de højtidelige løfter, du giver dit eget bedre selv, må du hellere holde, for at den sidste tilstand ikke skal blive værre end den første! (5140-1)

I nogle tilfælde af tinnitus kan disse spørgsmål altså stilles:

"Er der noget, jeg ikke ønsker at høre?"

"Blokerer jeg budskaber indefra?"

"Hvordan ville jeg leve anderledes, hvis jeg blev helbredt?"

Det er betegnende, at reading 5140-1, foruden betoningen af det psykisk åndelige aspekt, insisterede på, at de fysiske aspekter af tilstanden skulle behandles med nogle af de typiske tinnitusterapier: kiropraktiske justeringer og massage, ricinusolie-omslag og en sund diæt.

De psykologiske og fysiske dimensioner var også godt integrerede i reading 1523-15, der foreslog en særlig øvelse [/træning] for at forbedre nervefunktion og nerveforbindelse til ørerne:

(Q) Hvad forårsager den brølen i mine ører, ligesom der var bølgeslag i dem?

(A) Det kommer fra det emotionelle legeme. Det er grunden til hoved- og halsøvelsen. Denne tendens kommer fra nedsættelse af cirkulationen gennem de eustakiske rør til ørets hørekræfter. Derfor den fysiske reaktion fra samme. Denne skulle forsvinde fuldstændig, hvis hoved- og hals øvelsen anvendes. (1523-15)

Således blev en blanding af behandlinger ofte anbefalet af Edgar Cayce i behandlingen af tinnitus. Her kommer en opsummering af nogle af de almindeligste behandlingsforslag:

Anbefalede behandlinger

Begrebsmæssigt fokuserer Cayces indgangsvinkel til tinnituskræfterne på at bistå kroppen med at helbrede sig selv ved anvendelsen af forskellige terapier, der skal tage fat på tilstandens underliggende årsager. Helbredelsens mentale og åndelige aspekter betones ud fra synspunktet at arbejde med et åndeligt ideal.

Her er nogle generelle terapi-anbefalinger, der skal tage fat på de underliggende årsager til tinnitus:

1.Manuel terapi (rygradsmanipulation): Cayce anbefalede ofte rygsøjlemanipul-ationer for at korrigere bestemte problemer, der kan være den vigtigste årsag til tinnitus. Især den øvre del af rygraden bør undersøges for abnormaliteter. Det er vanskeligt at få de kiropraktiske justeringer, som specificeret af Cayce. En kiropraktor kan imidlertid være til hjælp. Hyppigheden af justeringerne vil afhænge af den individuelle kiropraktors anbefalinger. Brugen af en elektrisk vibrator kan også hjælpe personen, der ikke er i stand til at få regelmæssige rygsøjlejusteringer.

2.Øvelse: en enkel "hoved- og hals øvelse" foreslås som hjælp til at afslappe hals-muskler, forbedre nervefunktion og cirkulation til ørerne.

3. Elektroterapi: Regelmæssig brug af violet-stråle apparatet til at stimulere nervefunktion og cirkulation anbefales.

4. Lokal udrensning: Hvis ørerne er tilbøjelige til akkumuleringer eller afsondringer, vil en daglig rensning med en mild opløs-ning, så som varmt vand med salt og soda, kunne hjælpe.

5. Indre udrensning: Fordi tinnitus ofte blev forbundet med dårlig elimination, anbefales hydroterapi for at forbedre eliminationer gennem tyktarmen. Hydroterapi inkluderer, at man drikker 6-8 glas rent vand hver dag og får tyktarmsudskylninger for at rense maven ud. Desuden følger man diæten. Varme ricinusolie omslag anbringes over maven for at forbedre cirkulationen (især lymfecirkulationen) og eliminationer gennem fordøjelseskanalen.

6. Diæt: den Grundlæggende Cayce Diæt skal forbedre assimilation og elimination. Diæten fokuserer på at bevare den rette base/syre balance ved at man undgår føde, der forårsager gifte og dræner systemet. Diæten består hovedsagelig af frugt og grøntsager og undgår stegt mad og raffinerede kulhydrater ("junk food"). Visse fødekombinationer anbefales.

HOLDNINGER OG EMOTIONER: De mentale og åndelige aspekter ved helbredelse blev hyppigt diskuteret i Cayces readings. Især er en holdning med ønske og forventning om at blive helbredt vigtig. En positiv og emotionel holdning kan skabes og opretholdes ved at fokusere på et højt formål (åndeligt ideal) for at blive helbredt.