Epilepsi

Nyt syn på epilepsi
artikel fra A.R.E. Newsletter True Health af David McMillin
oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Når de fleste mennesker tænker på et epileptisk anfald, ser de for sig en person, der falder til jorden og vrider og vender sig fuldstændigt ukontrollabelt. Imidlertid er denne dramatiske form for epilepsi (grand mal) kun én type epilepsi. Der er mange andre former, som kan udarte sig så diskret, at det næsten går ubemærket hen.

Epilepsi berører næsten 2,5 millioner amerikanere, og er dermed den mest almindelige neurologiske lidelse. Epilepsi blev først beskrevet i det gamle Babylon for over 3000 år siden. Ordet epilepsi har sin oprindelse fra et græsk ord, der betyder "angreb". Historisk set blev folk, der led af epilepsi, ofte betragtet som personer, der var besatte af enten guder eller dæmoner.

Årsager og behandlingsmetoder i forbindelse med epilepsi

Rent fysiologisk er epileptiske anfald forårsaget af midlertidige ændringer i den elektriske funktion i hjernen, der påvirker bevidstheden, bevægelsen og følesansen. Der er mange årsager til epilepsi rangerende fra arvelighed til hjerneskader. Når årsagen er ordentligt identificeret (som for eksempel hjerneskade forårsaget af et biluheld) kaldes epilepsien symptomatisk. Omkring 2/3 af epilepsi tilfældene er idiopatiske, hvilket vil sige, at årsagen er ukendt. På Edgar Cayce's tid, blev idiopatisk epilepsi kaldt ren eller sand epilepsi. Dette er en meget betydningsfuldt pointe, fordi Edgar Cayce refererede i utallige readinger til sand epilepsi, hvor han identificerede årsagen til idiopatisk epilepsi på en måde, den moderne medicinske videnskab ikke har fået øjnene op for.

Set ud fra det generelle medicinske perspektiv, er epilepsi en uhelbredelig lidelse. Selv om ca. 80% af epilepsipatienter reagerer positivt på medicin eller kirurgi, og får færre anfald, eller helt ophører med at få anfald, så vedbliver de sidste 20% med at have anfald selv når de får den bedste medicinske behandling. Heldigvis forsvinder epilepsi helt af sig selv hos nogle mennesker (specielt børn).

I de seneste år, er der dukket nogle fascine-rende muligheder op inden for alternativ behandling, som er blevet mere accepterede. Selv om man har kendt til den ketogeniske diæt i mere end 10 år, har en film, der blev sendt i det nationale tv for nogle få år siden resulteret i en fornyet interesse i denne nye behandlingsform. Den ketogeniske diæt er kaloriefattig og har stort fedtindhold. Den benyttes almindeligvis over for børn, der ikke reagerer på medicinsk behandling, og som ikke er egnede kandidater, når talen kommer på hjernekirurgi. Denne meget restriktive diæt kræver en meget omhyggelig overvågning.

Kirurgisk implantation af en stimulator ved vagusnerven er en anden ny behandlingsmetode, når det drejer sig om at nedsætte eller helt eliminere anfald. Denne procedure består i, at man implanterer et pace-maker-agtigt apparat i brysthulen som stimulerer vagus nerven, der løber mellem hovedet og bughulen. Dette er særligt fascinerende, fordi Edgar Cayce gentagne gange fastslog, at årsagen til epilepsi i de aller fleste tilfælde kunne henføres til bughulen.

Cayce om epilepsi

Edgar Cayce gav mange readinger om epilepsi for forskellige individer, der led af forskellige typer epilepsi. Mens han erkendte de vide varitetsforskelle inden for epilepsi, fastslog han også, at årsagen til sygdommen i de fleste tilfælde ikke var i hjernen. Fordøjelsesorganerne i bughulen blev oftest citeret som værende problemets kilde.

Cayce insisterede specifikt på, at de fleste tilfælde af epilepsi var forårsaget af sammenvoksninger i bughulen. Sammenvoksninger kan opstå, når betændelse eller kvæstelser resulterer i arvæv, som sammenklæber to strukturer, der normalt er adskilte.

Edgar Cayce nævnte mange årsager til sammenvoksninger i bughulen, når det drejede sig om epilepsi, blandt andet kvæstelser eller traumer, feber i barndommen som havde forårsaget betændelsestilstande i bughulen, kvæstelser på rygraden (særligt på den lavere del af rygraden), fødselskomplikationer, eller fødselstraumer opstået i forbindelse med vanskelige eller unormale fødsler.

Mere specifikt noterede Cayce sig, at bughulelæsionerne i de fleste tilfælde af epilepsi var i lymfekanalerne. Lymfekanalerne er en del af lymfesystemet. De absorberer næringsstoffer fra tyndtarmen, når fordøjet føde passerer igennem tarmen.

Kolde steder i bughulen

Denne mærkelige sygdomsårsag i bughulen blev forbundet til et unikt mønster af temperaturvariationer på hudens overflade. Cayce fastslog, at "Ved enhver lidelse, der drejer sig om sand (det vil sige idiopatisk) epileptisk natur, vil der blive bemærket et koldt sted eller område mellem lymfekanalen og blindtarmen"  (567-4). Lymfekanalen og blindtarmen befinder sig i den højre side af bughulen, lige under det nederste ribben strækkende sig ned mod hoften. Cayce sagde, at kulden skyldtes nedsat cirkulation gennem arealet.

Cayce's erklæringer repræsenterer en meget direkte hypotese, der kan testes ved hjælp af moderne termografisk udstyr. På Meridian Institute har vi målt temperaturer på bughulen på epilepsipatienter og andre patienter for at udforske denne hypotese. Vore første studier antyder, at Cayce havde ret med hensyn til de kolde steder. Vi har til hensigt at forøge forskningen på dette område i det kommende år.

Vi har også fundet artikler i den medicinske litteratur, der diskuterer "bughule epilepsi" og "refleks epilepsi i indre organer", og som er i overensstemmelse med Cayce's hypotese.

Cayce's behandlingsmodel

Det behandlingsgrundlag, der ligger bag Edgar Cayce's terapeutiske tilgang stammer naturligvis fra hans forudsætninger vedrørende den oftest forekommende årsag til epilepsi. Da Cayce insisterede på, at de fleste tilfælde af epilepsi stammede fra sammenvoksninger i lymfekanalerne i bughulen, er de generelle behandlingsanvisninger rettet mod at opløse sammenvoksninger i de lymfekanaler, der findes langs den højre side af bughulen.

Den oftest anbefalede terapi fra Cayce til at opløse disse sammenvoksninger var pakninger med castor oil (amerikansk olie). Edgar Cayce hævdede, at når man anbragte et stykke bomuldsflannel gennemvædet med varm castor oil på underlivet, så ville kombinationen af varmen og olien opløse de sammenvoksninger, der kan udløse anfaldene.

Jeg har kendt adskillige personer, der seriøst har arbejdet med Edgar Cayce's tilgang til epilepsi. Baseret på de tilbagemeldinger de har givet og min egen forskning, tror jeg, at Cayce-informationerne om denne lidelse tilbyder en vidunderlig mulighed for, at vi kan tilbyde en masse til de personer, der lider af denne sygdom. En af Cayce's readinger understreger også dette med følgende formaning: ".... studer det, der kaldes epilepsi - i  tre år ! .. og du vil være uovervindelig !" (254-82).

Redaktionens bemærkning: Filmen om den ketogeniske diæt som David McMillin omtaler i ovennævnte artikel er en helt vidunderlig dokumentarfilm med Meryl Streep i hovedrollen. Den hedder "... first  do no Harm