Autisme

Artikel af David McMillin fra A.R.E.’s nyhedsbrev True Health, oktober 2003
oversat af Anne Pedersen

Portrat af Edgar Cayce

Skønt kriterierne for diagnosen er blevet strammet op i USA, stiger antallet af børn med autisme fortsat. Som bekræftelse på denne foruroligende trend indikerer en ny rapport om autisme i Californien, at tilfældene næsten er fordoblet inden for de seneste 4 år. Dr. Ron Huff, den seniorpsykolog, der overvågede arbejdet med rapporten, observerede, at "antallet af tilfælde accelererer, og vi ved ikke hvorfor".

Center for Disease Control (CDC) skønner at autisme forekommer hos ca. 2-7 ud af 1000 børn i USA, og at det koster samfundet omkring 3 milliarder dollars om året. CDC undersøger i øjeblikket forekomsten af autisme i 13 stater. Resultatet af undersøgelserne vil hjælpe med til at klarlægge, om den alarmerende vækst i tilfældene med autisme i Californien er en national trend.

Hvad er autisme ?

Hollywood har beskrevet personer med autisme i adskillige populære film inklusive Rain Man og The Mercury Rising. Beskrivelsen af autisme i disse film har en tendens til at fokusere på at autistiske personer har en ekstraordinær begavelse, hvad angår matematik, men at de er dårligt fungerende so-cialt. Virkeligheden omkring denne lidelse er mere kompleks.

Autisme giver sig udtryk over et bredt spektrum fra mild til svær grad med symptomer, der kan forekomme i en meget bred variation af kombinationer. Mennesker med klassisk autisme viser 3 typer symptomer: hæmmet social interaktion, problemer med verbal og ikke-verbal kommunikation og forestillingsevne og usædvanlige eller stærkt begrænsede aktiviteter og interesser. Nogle personer med autisme kan imidlertid have øjenkontakt, vise kærlighed og ømhed, smile og le og i det hele taget udvise forskellige andre følelser.

Symptomer på autisme viser sig normalt i løbet af barnets første tre år og varer livet ud. Selv om der ikke er nogen kur, kan passende behandling skabe en relativ normal udvikling og reducere uønsket adfærd.

Mulige årsager til autisme

Den videnskabelige forskning har endnu ikke klarlagt den egentlige årsag til autisme. Arv er en mulig

faktor, muligvis som en disponering snarere end som en endegyldig tilstand. Nogle forskere mener, at problemer under svangerskab eller fødsel, miljømæssige belastninger (så som virusinfektioner eller påvirkning fra giftstoffer) eller medfødte ubalancer i stofskiftet kan forårsage autisme.

Autisme opstår ikke fordi forældrene ikke har gjort det, de skulle, og man har ikke kunnet påvise nogle psykologiske faktorer, der forårsager autisme.

Der er stærke indicier på at det sensoriske nervesystem ikke fungerer normalt ved autisme. Mange symptomer på autisme kan forklares med reaktioner forårsaget af over- eller understimulering af nervesystemet. Som et resultat af dette, er børn med autisme ude af stand til at integrere eller organisere impulser i hjernen. Således ser det ud til, at svage sensoriske impulser kan overvælde systemet og forårsage en social tilbagetrækning eller anden autistisk adfærd. Vi vil se på dette aspekt af autismen, når vi gennemgår Cayce's indfaldsvinkel til autisme senere i denne artikel.

En mulig sammenhæng mellem autisme og vaccination af børn udløste en kontroversiel storm for nogle få år siden, da forskere i England publicerede rapporter om, at autisme muligvis kunne forbindes med MMR-vaccinen (mæslinger, fåresyge, røde hunde). Efterfølgende konkluderede en komite, der blev nedsat for at forske i disse første undersøgelser, at der ikke er sikre beviser, der understøtter en sammenhæng mellem autisme og MMR-vaccinen, men at konceptet ikke fuldstændigt kan fritages som værende en faktor i enkelte tilfælde.

Ironisk nok blev Dr. Andrew Wakefield, den autisme-forsker, der først publicerede det mulige link mellem autisme og MMR-vaccinen, fyret fra sit job på the Royal Free Hospital i London en dag efter at en forsker på Harvard University bekræftede hans opdagelser. Med et positivt sind konkluderede Dr. Wakefield filosofisk: "Jeg er nu klar over, at alt det, der skete var uundgåeligt fra begyndelsen. Hvis du fornærmer systemet, vil systemet tage hævn. En stor fordel ved dette arrangement er, at jeg ikke længere behøver bruge oceaner af tid med distraherende forhandlinger med den medicinske skole, og nu kan hengive mig 100% til forskningen".

Forbindelsen til tarmsystemet

Et af de mest fascinerende og spændende resultater af Dr. Wakefield's arbejde er opdagelsen af en mu

lig forbindelse mellem tarmsystemet og årsagen og behandlingen af autisme, hvilket føjer autisme til den voksende liste af neurologiske lidelser, der stammer fra bughulen.

Da han forskede i sammenhængen mellem autisme og MMR-vaccination, undersøgte dr. Wakefield en række børn med kronisk enterocolitis (tarmkatar) og autistiske symptomer. De tolv børn (gennemsnitsalder 6 år) havde en baggrund med normal udvikling fulgt af tab af opnåede færdigheder (inklusive sproget) samtidig med at de led af diarre og mavesmerter.

I et beslægtet projekt viste 47 af 50 undersøgte børn signifikante tegn på sygdomme i bughulen. Da de blev underkastet tarmskylninger, viste der sig en synlig forbedring i deres autistiske symptomer. Forskerne konkluderede: "Vi understreger endnu engang det faktum, at der er en sammenhæng mellem tarmkatar hos en stor del af børnene inden for det brede autistiske spektrum. Kan man bringes til at forstå linket mellem tarm og hjerne, når det drejer sig om autisme, kan det give nye indsigter inden for denne ødelæggende sygdom".

Dr. Timothy Buie, den børnelæge med speciale i mave-tarmsygdomme fra Harvard, der først duplikerede Wakefield's resultater vedrørende forbindelsen mellem MMR-vaccination og autisme, har rapporteret, at han har fundet kronisk betændelse i for-døjelseskanalen i et signifikant tal på over 400 mave-tarm endoskopier med biopsier, foretaget på børn med autisme. Disse resultater ansporer Dr. Buie til mere forskning omkring diætistisk behandling ved autisme, herunder glutenfri/kaseinfri kost til autistiske børn.

Flere tegn på fordøjelsens indflydelse på autisme dukkede op efter at en substans kaldet secretin viste sig overraskende effektiv til behandling af autisme hos visse børn. Efter at Victoria og Gary Beck med succes behandlede deres autistiske barn med secretin og henledte interessen på denne substans, undersøgte forskere fra University of Maryland den terapeutiske effekt af secretin på tre autistiske børn, og noterede sig betydelig klinisk bedring, både hvad angår mavetarmkanalen samt adfærdsmæssigt.

Secretin er en naturlig substans, der bliver dannet i fordøjelseskanalen hos alle pattedyr. Selv om det ikke er et lægemiddel og selv om det ikke er skadeligt, kræver FDA (Food and Drug Administration) at det kun sælges på recept.

Secretin bliver nu testet på flere autistiske børn for at klarlægge den terapeutiske virkning. Som i MMR/autisme debatten, har nogle tidlige undersøgelser ikke haft held til at understøtte den rolle secretin spiller i behandlingen af autisme. Forskerne anerkender dog de foreløbige resultater og behovet for yderligere forskning

Cayce perspektivet

Skønt den medicinske diagnose for autisme ikke var til stede på Cayce's tid, kan adskillige readinger gi-vet for personer, der oplevede autistiske kendetegn, give nogen indsigt i denne lidelse. Mest bemærkelsesværdigt, tre readinger - givet for en 8-årig pige (2253) - indikerer autisme. Dette barn kunne ikke tale og vred hele tiden sine hænder. Edgar Cayce sporede årsagen til konditionen til tryk langs rygraden, som forårsagede vildfarne nerveimpulser, der gjorde barnet oversensitivt. Osteopatiske manipulationer blev anbefalet for at mildne trykket. En mild, naturlig urteformel, der skulle berolige barnet blev foreskrevet. Et energimedicin-batteri (det radioaktive apparat) blev foreskrevet til at afbalancere systemet.

Hypnotisk suggestion (suggestiv terapi) blev anbefalet mod den vanemæssige, ufrivillige hændervriden, mangelen på normal udvikling og oversensitiviteten i det sensoriske system.

Selv om vi ikke har nogen længerevarende dokumentation på dette tilfælde, skriver Mrs. Pope fra Rosehill School (hvor pigen boede) i et brev: "Jeg tror, hun har fået det meget bedre, efter hun har fået batteriet, selv om hun kun har brugt det i så kort tid".

I et andet tilfælde, blev 4 readinger givet til en 19-årig mand (2014), som udviste gentagne, ufrivillige bevægelser og asocial adfærd. Readingerne beskrev også ubalance i nervesystemet omfattende det sensoriske nervesystem. Tryk langs rygraden og nerve plexus i bughulen kombineret med fordøjelsessystemet blev noteret. Behandlingsanvisningerne svarede stort set til det første tilfælde. Den sparsomme efterfølgende korrespondance giver ingen indikation af, om anbefalingerne blev fulgt eller om det eventuelle resultat.

En serie på 12 readinger blev givet til en ung pige (1179) som var 7 år, da hun fik den første reading. Hendes readinger og den efterfølgende korrespondance tyder på en mild autisme. Edgar Cayce beskrev problemer med fordøjelsessystemet, som medvirkende til den vanskelige psykologiske udvikling hos dette barn. Forskellige fordøjelseshjælpemidler og kosttilskud blev anbefalet, heriblandt Ventriculin, et kosttilskud fremstillet fra væv fra maven (en mulig parallel til secretin ?).

Ellers var behandlingsforslagene meget lig de tidligere beskrevne. Set ud fra igangværende forskning, der linker autisme med overfølsomhed over for hvede, indeholder dette tilfælde et fascinerende svar på et spørgsmål, der blev stillet i en reading, om at udskifte hvede med andre kornsorter (rug, ris, havre, boghvede eller majs). Cayce svarede: "Det vil være godt at stoppe med en stor del af hvedeprodukter, hvis disse andre kornsorter bliver brugt –og de er fremragende at bruge alle sammen" (1179-005). Ifølge korrespondance med hendes moder, blev frøken 1179 skolelærer da hun var 22 år, og hun blev gift 13 år senere.

Selv om ovennævnte historier varierer noget med hensyn til symptomer og grad af sygdommen, er der nogle almene temaer, der er værd at notere sig. I alle tilfældene fokuserede Edgar Cayce på ubalancer i nervesystemet herunder det sensoriske nervesystem. Alle personerne blev beskrevet som oversensitive (oven i købet "supersensitive").

Pres på nerverne var faktorer, der var årsag til symptomerne. Manipulation af rygraden blev konsekvent anbefalet, det samme blev brugen af det radioaktive apparat, der skulle hjælpe med til at afbalancere og koordinere systemet.

Problemer med fordøjelsessystemet og tarmene spillede en stor rolle i to af sagerne (1179 og 2014). Terapier så som castor-oil pakninger på underlivet, diæt og kosttilskud blev foreslået. De mentale og spirituelle aspekter i forbindelse med helbredelsen var fremtrædende i alle tre tilfælde. Suggestive terapier blev sædvanligvis anbefalet. Det spirituelle fokus hos familie og sygeplejere blev stærkt understreget.

På den måde var en sammenblanding af terapier i en integreret behandlingsplan Cayce's typiske tilgang til det, som vi i dag kalder autisme.

A.R.E. råder over en behandlingsprotokol for autisme, den kan lånes hos Deborah Thompson, R.N. (757-496-6411).

...ooo0ooo...

Red.: I de seneste dage har der været interviews i radio og fjernsyn med en mand ved navn Thorkild Sonne. Han startede for et stykke tid siden et firma i Århus og skal nu åbne en afdeling i Taastrup. Virksomheden beskæftiger au-tister, der tester avanceret software. Et job, som såkaldt almindelige mennesker ofte løber sur i undervejs. Autister har imidlertid helt unikke evner, når det drejer sig om at foretage tests, der gentager sig i det uendelige, og de finder mange fejl.

Thorkild Sonne fik idéen, fordi han selv har en søn, der er autist. Han følte, at man ofte anbringer autister i institutioner, hvor de, som han udtrykte det "sidder og rokker hele dagen". Hans indgangsvinkel til sygdommen er, at det er bedre at give disse mennesker en værdig til-værelse, hvor de udfylder en plads i samfundet og kan glæde sig over, at de også kan bruges.

I udsendelserne blev såvel nogle af de autister, der havde fået et arbejde samt nogle af arbejdsgiverne interviewet, og det lader til at alle er tilfredse med ordningen.