Åreforkalkning

Kapitel fra William A. McGarey’s bog: ”A Physicians Reference Notebook”, frit oversat af Anne og John Pedersen.

Portrat af Edgar Cayce

Et medlem har spurgt, om Edgar Cayce har sagt noget om åreforkalkning. Det har han selvfølgelig, der findes en hel del readinger. Den amerikansk læge William McGarey har lavet en sammenfatning. I det efterfølgende bringes en oversættelse. Der er et par enkelte medicinske udtryk, som vi ikke har kunnet knække – vi har ladet dem stå i den latinske version, for ikke at forårsage nogle misforståelser.

...ooo0ooo...

Åreforkalkning forstås i dag som en tilstand, hvor ophobninger eller belægninger på indersiden af blodårerne hæmmer blodcirkulationen og forårsager en relativ mangel på ilt til de områder, der forsynes fra disse blodårer. Man mener, at disse belægninger har deres oprindelse i manglende nedbrydning af kolesterol og andre fedtsyrer.

Da disse forandringer kan ske i alle områder af karsystemet, er det let at forstå, at de ofte er den årsag, der udløser slagtilfælde, hjerteanfald og adskillige andre lidelser, hvor blodforsyningen er mærkbart reduceret.

Fra Edgar Cayce's readinger foreslås der imidlertid en helt anden indgangsvinkel, hvad angår ætio-logien (læren om sygdomsårsager) og terapien i forbindelse med åreforkalkning.

Cayce gav en livsreading for en 65-årig kvinde, der var et højt udviklet spirituelt menneske. Hen-des reading fastslog, at hun havde levet i "The Promised Land" på samme tid som Jesus. Hun havde modtaget undervisning og var oven i købet blevet helbredt af Mesteren. Men readingen beskæfti-gede sig hovedsageligt med hendes fysiske krop, fordi det var åbenbart, at der skulle arbejdes med det fysiske af hensyn til de herskende love, uanset hvor spirituel en person, hun måtte være. Denne kvinde havde en vis grad af åreforkalkning, og Cayce havde meget at sige om dette. Imidlertid vil det følgende sammendrag uden tvivl være vigtigt for næsten alle personer:

"Dette er påvirkninger gennem kroppen, der tærer på styrken og vitaliteten uden tilbørlig hensynta-gen til genopbygningen af de fysiske kræfter gennem diætens sammensætning og den måde kroppen reagerer på fysiske tilstande i en materiel verden.... Det fysiske befinder sig i en materiel verden, og er underkastet lovene dér" (509-2).

Heller ikke i dette tilfælde var restituering opnået ved at styre de materielle, mentale eller spirituelle kræfter hen imod "helbredelse af disse tilstande".

Vi ville lede efter årsager, der påvirker aktiviteterne, funktionerne, de livgivende organismer i den fysiske krop; og vi måtte formode, at disse readinger ville foreslå et behandlingsprogram, som ville tjene til at fremskynde en balance og en normal funktion for disse selv samme organismer.

Fysiologiske overvejelser.

Ved åreforkalkning finder vi årsager, der har deres udspring i mange forskellige kilder, som beskre-vet i Cayce-materialet. Når en unormal funktion bliver hjulpet og understøttet af en anden funktion, opstår der symptomer, og det vi kalder patologi (sygdomslære).

I tilfældet (509), havde symptomerne udviklet sig over en periode: følelse af varme i bughulen, kolde hænder og fødder, svingende appetit, forandringer i den måde hendes mad smagte på, gnavende fornemmelse i den nederste del af maven samt en trækning i den nederste del af kæben nær spytkirtlerne. Hun havde også urinvejsproblemer og besværligheder med tarmene.

Ifølge Cayce's beskrivelse havde problemerne imidlertid udviklet sig i forskellige områder. For det første var binyrekirtlerne under pres, og kvinden var blevet følelsesmæssig ustabil. Så udviklede blæreproblemerne sig, en dårlig lever/nyrefunktion opstod, og der kom æggehvidestoffer i urinen; dertil irritation af urinrøret og endelig problemer med cirkulationen.

I fortiden var en forvridning af rygraden ikke blevet justeret. Dette forårsagede - i samspil med den øvrige udvikling - en gradvis hærdning af arteriesystemet. Dette var igen årsag til en prolaps i tyk-tarmen og irritation af lukkemusklen. En serie hændelser med en gruppe patologiske omstændig-heder opstod, heriblandt åreforkalkning.

For en 52-årig mand (1630), var handlingsforløbet anderledes. Dårlig udskillelse og dårlig fordøjel-se var de første vanskeligheder her. Det var småproblemer, og blev derfor ignoreret, men affalds-stoffer, der hobede sig op på grund af dårlig udskillelse, skabte visse fysiologiske ubalancer, der forstyrrede hjertet og cirkulationen. Til sidst udviklede der sig et unormalt blodtryk og en nedsæt-telse og hærdning af arteriecirkulationen, som hæmmede kredsløbet omkring hjerte, lever og nyrer.

Cayce nævnte, at et negliceret skred i ryg- og halshvirvlerne startede hele udviklingsrækken og skabte et behov for udrensning. Problemet blev løst midlertidigt, men senere dukkede der et større problem op i form af overfyldning af den opadgående, den tværgående og den nedadgående del af tyktarmen med en næsten sammenfaldning til følge. Alt dette førte til en overbelastning af hjertets aktivitet uden at årsagen blev fjernet.

Der var en opløftende besked, idet readingen påpegede, at disse vanskeligheder ikke behøvede at være skadelige; systemet skulle blot justeres. Readingen fortsatte imidlertid med at fastslå, at hvis en justering ikke blev foretaget, ville resultatet blive en fortynding af arterievæggene og forårsage en udsivning, en drypning eller en dræning, der kunne medføre sammenklumpning. Denne tilstand ville – med tiden – forårsage betydelig skade mod hjertet eller hjernen, alt efter hvor en klump ville ende, hvis en sådan brød løs.

Et almindeligt symptom på hjertelidelser, der forbindes med åreforkalkning er dyspnø eller ånde-nød. Cayce forklarede dette meget invaliderende symptom således: Når omstændighederne påvirker hjerteaktiviteten, opstår der åndenød i visse tilfælde med "den dybere cirkulation, med systemet som forsøger at justere sig selv, og derved fjerner sig fra den overfladiske cirkulation" (1630-1). Bevidstheden i kroppens dele prøver altid at opretholde levende aktivitet i kroppen.

Måske er det vigtigste den mangfoldighed af faktorer, der spiller ind vedrørende årsagen til årefor-kalkning. Diagnosticering af en sådan tilstand er ikke vanskelig for den trænede læge. At have de forskellige årsager såvel som symptomet og den fastslåede patologi i baghovedet er at gøre "juste-ingen" af kroppen mere logisk og mere komplet – meget som det blev foreslået (509).

"Ved fysisk, mentalt eller materielt at gøre disse ting, der medfører en bedre balance, bør alle virkningerne såvel som alle årsagerne ... tages i betragtning" (509-2).

Logiske begrundelser for terapi

I al tilnærmelse til terapi bør det holdes i baghovedet, at al helbredelse kommer indefra, når det guddommelige inden i os bliver rørt og vakt til live. Sindet har en kritisk rolle at spille i denne proces, for det er den syge persons sind, der skal beslutte sig for at søge hjælp, og som, når den beslutning er taget, skal bevæge sig hen imod muligheden for helbredelse.

Når forstyrrelserne er minimale, ofrer vi ofte ikke de advarende signaler opmærksomhed, og går på den måde glip af en lejlighed til at korrigere et problem. På den anden side, når problemerne stikker dybt, er der sædvanligvis vanemønstre involverede. Disse vaner har det med at have deres egen fri vilje og er svære at lave om på, selv om det vil være for det bedre.

"Som vi ser det – er forstyrrelserne af dybt rodfæstet natur. Og skønt der er forslag til hjælp og bedring, har forstyrrelserne nået sådanne proportioner – at med mindre der sker en hel del foran-dringer i de mentale attituder, den mentale fremtræden – kan forslagene kun være som hjælpende øvelser for de aktiviteter, der videreføres" (1050-1).

Så sindet skal aktiveres – ikke kun ved dybt rodfæstede problemer, men også ved simple vanskelig-heder. Og starten på åreforkalkning involverer som regel et simpelt problem; imidlertid er fysiske behandlinger næsten altid en nødvendighed – selv om det kun drejer sig om kosten.

De behandlinger, der oftest blev anbefalet til personer, der kom til Cayce for at få hjælp med åre-forkalkning, er udformet med henblik på at bringe balance i kroppens kræfter.

- Osteopatiske, manipulerende behandlinger blev som oftest anbefalet. Disse blev dirigeret mod området ved lænden / korsbenet, det midterste af rygraden og de øverste ryghvirvler (2., 3. og 4.).

- Diæten bør altid korrigeres. Kun lidt stivelse og sukker, masser af B-1 vitaminer fra gule fødevarer så som majs, squash, gulerødder, appelsiner og citroner. Intet rødt kød (fisk, fugl og lam blev anbefalet i stedet); masser af grønne fødevarer til opretholdelse af en base-dannende diæt; afbalancerede måltider.

- Massage blev foreslået som hjælp til at afbalancere de neurologiske impulser, især langs rygraden. En speciel olie blev anbefalet til massage:

Olivenolie (opvarmet), 2 ounce (1 ounce = 28,35 gram)

Myrratinktur, 2 ounce

Calamusolie, 10 dråber

Til (3496) blev der givet instruktioner om at koncentrere massagen om den 1., 2. og 3. halshvirvel og den 6., 7., 8. og 9. ryghvirvel og området ved lænden / korsbenet.

- Tarmskylninger blev foreslået for at hjælpe udskillelsen og "reducere tendenserne til den for blodfyldige tilstand i tarmen" (1630-1).

En 49-årig mand med et alvorligt problem blev af Cayce foreslået osteopatiske, afslappen-de behandlinger efter tarmskylningerne for at fjerne presset på hjertet (3454-1).

- Udendørs aktiviteter blev ofte foreslået de, der udviklede åreforkalkning. Spadsereture var den mest almindelige øvelse, der blev anbefalet.

En mand ønskede at få at vide, om han behøvede at blive opereret for en prostata, han havde udvik-let – sikkert på grund af mange af de samme påvirkninger, som havde frembragt hans åreforkalk-ning. Hans kone stillede spørgsmålet:

"Spørgsmål 3: Vil en operation af prostatakirtlen lette hans mathed og han umanerlige træthed ?

Svar 3: Dette vil, som vi finder det, være mere til skade end til gavn under de eksisterende forhold. For den oprindelige årsag til helbredstilstanden og presset er en del af forstyrrelsen i tyndtarmens forgreninger.

Så det at fjerne symptomet ved operativ vej – og ikke fjerne årsagen – vil blot overføre den sygelige tilstand til en anden del af systemet. Her vil det være mere på sin plads at have opmærksomheden rettet mod nyrerne, da de er skyld i virkningen af udskillelsen i disse områder". (1684-1).

To andre personer havde tilsyneladende ikke-sammenhængende problemer af alvorlig art. Den ene var en 61-årig kvinde, der var indlagt på hospitalet på grund af mentale problemer, og som på det tidspunkt havde fået diagnosen "blødgørelse af hjernen" eller "nedbrydning af hjernevævet". Tilfæl-det var tilknyttet åreforkalkning. Den anbefalede terapi var anderledes (den fulgte det mønster, der ofte blev fulgt ved mentale eller neurologiske problemer). Kvinden, som i readingen blev beskrevet som værende spirituelt opfattende, skulle bringes hjem til kærlig pleje i seks til otte måneder, og blev opfordret til selv at tage del i udførelsen af sin egen terapi (våd-celle batterier, tarmskylninger, massager, diæt) samt i at skabe konstruktive aktiviteter i sit liv.

En anden kvinde, 60 år gammel, havde udviklet Parkinson's syge – til dels opstået på baggrund af hærdning af arterierne. Hun havde problemer med halsen og led af åndedrætsbesvær. Cayce konsta-terede, at der ikke kunne gøres meget for hende, for når "Parkinson's syge påvirker åndedrættet og halsen i større grad, vil det være svært af afværge adskillelsen af den fysiske og spirituelle krop" (5517-1).

Når han gav oplysninger om disse problemer – for det må kaldes mere end ét problem – foreslog Cayce nogle gange brugen af det radioaktive apparat, våd-celle batteriet, Atomidin, og så lidt medicin som muligt. For en mand, som havde ringe tiltro til psykiske evner, anbefalede han, at den nuværende medicinering skulle opretholdes – selv om den hidtil ikke havde gavnet meget - og anbefalede våd-celle batteriet. Men hans kommentar var, at skønt medicineringen gjorde sin del, var det nødvendigt med yderligere terapi plus en ændring i mandens attitude. (Se 1050-1).

Advarsler og forebyggelse

Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Det tager mindre tid af ens daglige aktiviteter end helbredelsen – som kan blive langvarig og kostbar i såvel tid som penge – og som ofte kan være bemærkelsesværdig svær at opnå. Forebyggelse kan sættes ind på ethvert stadium: Den kan startes inden en sygdomstilstand overhovedet begynder, eller anvendes før de sværeste komplikationer indtræder. På et sådant tidspunkt, bliver forebyggelse til terapi. På den måde kan det ses, at terapi og forebyggelse er tæt forbundne – specielt hvis man har med de fortsatte, livgivende fysiologiske aktiviteter i den menneskelige krop at gøre. Det er nyttigt at huske, at det er den menneskelige skabning, med alle dens Gudgivne kvaliteter, der er involveret – ikke blot en sygdom.

Dette var tilfældet med en 65-årig mand, som bad om en fysisk reading i 1938. Hans tilfælde var ikke akut, men længerevarende, til dels kompliceret og vanskeligt, men det var muligt at rette. "Når vi giver det, som vi finder vil være bedst for kroppen, må mange ting som har omgivet og omgiver kroppen, blive taget med i betragtning.

Skønt der er forstyrrende faktorer, har disse tilstande ikke antaget sådanne proportioner, at de afholder kroppen fra at fortsætte sit virke; men ikke helt og holdent og heller ikke altid på den mest effektive måde.

For, som vi ser det, er de forstyrrende faktorer disse, som er af en snigende art; det vil sige skjult; og de påvirker kroppens organer på en sådan måde, at de til tider er mere langsomme i deres reaktion eller i deres aktivitet.

Og medmindre der bliver taget nogle forholdsregler for at udføre justeringerne, kan de pludselig ophøre med at udføre deres funktioner – eller de kan, som det skete, rende over; eller presset, som er en del af de forstyrrende faktorer på årerne, kan blive så intenst, at selve væggene vil give efter eller tillade udsivning. Således – gennem sådanne aktiviteter, vil der blive dannet klumper, der ikke kun vil blive meget forstyrrende, men også producere sådanne omstændigheder af en sådan natur, der forhindrer den normale aktivitet i bevægelse eller i tanke" (1684-1).

Cayce mente, at blodforsyningen mellem hjerte og lever var fortykket og til tider forårsagede et udsædvanligt arteriepres og på den måde nedsatte farten på veneblodets returløb – så den hepatiske cirkulation til lever, milt og nyrer blev undertrykt. Og der var en "stillesiddende" indflydelse på kroppen, som et resultat af mandens livsstil, i hvilken han udøvede en større grad af mental snarere end fysisk aktivitet, hvilket resulterede i en tunghed og stivhed i området omkring lænd og korsben. Ubalancer og ophobning af giftstoffer var resultatet – på trods af den massage og hydroterapi, som han allerede fik. Vejledningerne omhandlede:

Fortsættelse af massage og hydroterapi, men det skulle gøres regelmæssigt.

Der skulle gives specifikke justeringer mod læsioner i området ved lænden, korsbenet og tyndtarmen. Disse skulle koordineres med tryk i det sekundære hjerteområde, 2., 3. og 4. ryghvirvel.

Det radioaktive apparat skulle benyttes en time om dagen, helst lige før sengetid.

Tilstrækkelige udendørs aktiviteter: traveture, golf, ridning, håndbold, den elektriske hest, cykling – en af disse eller alle ting vil være gavnlige.

Diæten burde ikke indeholde mad stegt i olie eller store mængder ufordøjeligt fedt.

Cayce gav manden en omfangsrig reading med mange hjælpsomme data og sluttede med at fastslå: "Hvis dette gøres, og bliver vedligeholdt på denne måde, finder vi, at mange års gavnlig tjeneste og aktivitet kan tilføjes. Uden disse – ikke som forudsigelse, men som advarsel – vil disse ikke vare så længe" (1684-1).

Åreforkalkning kan ikke altid helbredes eller hæmmes i fremdrift, simpelthen fordi vi konstant har med menneskelige væsener at gøre. Nogle mennesker ønsker ikke at betale prisen for at overvinde deres sygdom. En kvinde, som Cayce forudså ikke ville leve mere end 30 måneder, illustrerer de facts, at attituder kan stoppe alle helbredende processer for såvel krop, sind som ånd. Denne kvinde, kun 58 år gammel, blev behandlet for myokarditis (hjertemuskelbetændelse), kranspulsåreforkalk-ning og for højt blodtryk. Hendes mand var osteopat, men hun havde sin egen læge, og nægtede at ændre sig trods strenge råd om at gøre det. Cayce indså nødvendigheden af, at hun skulle ændre sin handlemåde på de fysiske niveauer, ved at undgå ophidselse og ved at være meget udendørs med masser af frisk luft og afslappende programmer, som ville mindske presset på hendes hjerte. Men han indså også, at det var lidet sandsynligt, at det ville ske og sagde: Hellere burde den mentale krop opretholde en balance" (664-1).

Hans åbningsbemærkning spidder grunden til kvindens problem og hendes modvilje mod foran-dringer: "Ja, idet vi tager tilstandene for denne krop (664), som vi har her, som et mønster eller eksempel, kan meget blive angivet om, hvorledes miljøet på et sted, i et hus, værelse eller omgivel-ser bliver forandret eller opstår, når et individ, som selv udstråler kvalfulde tilstande, opholder sig der" (664-1).

På den anden side er løftet om at forandringer kan ske, altid til stede, som eksemplificeret i en reading for en 61-årig kvinde:

"Hvis der gives den korrekte anvendelse med apparatet og massagerne, kan vi opbygge nyt hjerne- og nervevæv" (3496-1). Det kræver hensigten og ønsket om at blive stærk, at oplysningerne er tilgængelige, og at de fornødne skridt bliver taget – i krop, sind og ånd. Og tålmodighed, ihærdighed og fasthed.

Refererede readinger: 509-2, 664-1, 1050-1, 1187-11 til 14, 1630-1, 1684-1, 2538-1 og –2, 3304-1, 3454-1, 3496-1, 5517-1.

Edgar Cayce remedier og apparater

Nogle af de apparater og medikamenter, Edgar Cayce anviser, og som omtales i det ovenstående er fremmede for os. I det efterfølgende følger lidt forklaringer. Vedrørende forhandling henvises til bemærkningerne på side *.

Atomidin

Atomidin er en bakteriedræbende væske, der i readingerne anbefales i forbindelse med mange slags sygdomme og betændelser samt til hudpleje.

I Thomas Sugrue's bog "Edgar Cayce" kan man læse historien om en apoteker, der i årevis havde beskæftiget sig med problemet at fremstille jod i en form, som kunne tages indvortes i doser, der var store nok til at have en mærkbar virkning på sygdomme, forårsaget af jodmangel. Han kom til Edgar Cayce med problemet, og sammen udviklede de efter readingernes anvisning produktet, der fik navnet Atomidin. Readingerne begyndte at foreskrive midlet mod børnelammelse, og angav årsagerne til denne sygdom som en filtrérbar virus, som kan trænge ind i legemet gennem slimhinderne båret frem af luften.

Det radio-aktive apparat

Det radio-aktive apparat bliver nævnt over 1000 gange i readingerne. Apparatet, som er en af Cayce's opfindelser, afbalancerer kroppens energier og forbedrer cirkulationen. Behandlingen foregår ved at man bliver forbundet til det lille apparat med to ledninger. Det højre håndled tilsluttes den positive pol på apparatet, og den venstre ankel bliver sluttet til den negative pol.

Våd-celle apparatet

I Thomas Sugrue's bog "Edgar Cayce" kan man læse følgende: "Våd-celle apparatet virker ud fra den teori, at en meget lav elektrisk ladning fra en almindelig våd opløsning af syre, malm og kob-bersulfat kan blive udladet gennem opløsning af guldklorid, kamfer, jodnatrium etc. og vibratio-nerne kan blive tilført legemet og få det til at udtrække mere af det særlige indhold i opløsningen fra den indtagne føde. I bemærkningerne om teorien bag dette sagde seancen: "Det menneskelige legeme er opbygget af elektriske vibrationer, hvor hvert atom og bestanddel i legemet, hvert organ og hver organisme har sin elektriske vibrationsenhed, som er nødvendig for ernæring og afbalance-ring af dette bestemte legeme. Hver enhed har derfor, da den er en celle eller enhed af liv i sig selv, evnen til at formere sig ifølge den første lov, der er kendt som formeringsdeling. Når en kraft i noget organ eller nogen bestanddel af legemet bliver mangelfuld i sin evne til at fremskaffe den nødvendige ligevægt for ernæring af den fysiske eksistens og dets formering, bliver den mangelfuld med hensyn til elektrisk energi. Dette kan være forårsaget af beskadigelse eller sygdom, opstået fra ydre kræfter. Det kan også komme fra indre kræfter ved mangel på afledning af affaldsprodukter i systemet eller af mangel på kraft til at møde legemets fornødenheder" – citat slut.

Når der her bliver talt om Edgar Cayce's opfindelser, skal man huske på, at det jo ikke var noget han sad og grublede over ved et tegnebord, men at det i lighed med hans diagnoser, udtalelser om tidligere liv etc. var noget, der kom til ham i hans trancetilstand.