Juleevangeliet a´la Cayce

Reading 5749-15, oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

Denne psykiske reading givet af Edgar Cayce på Associationens kontor, Arctic Crescent, Virginia Beach, Va., denne 22. juni 1941, ved den Tiende Årlige Kongres i Association for Research and Enlightenment.

Tilstedeværende Edgar Cayce, etc

Tidpunkt for Reading: 15,40 til 16,35 Eastern Standard Timer

 1. GC: Du vil foran dig have entiteten Thomas Sugrues søgende sind, til stede i dette rum, og han søger en fortsættelse af informationerne givet om Mesterens liv og historie i den materielle verden, givet i readings d. 27 juni, 1937 (5749-7 og 5749-8). På grund af formålet med anvendelsen om denne information, beder han denne gang om en beskri-velse af litterær art af visse begivenheder i Mesterens liv, som er os bekendt i grundtræk men ikke i detaljer. Du vil give disse som præsenteret - først Mesterens fødsel i Bethlehem, idet du begynder med Marias og Josefs ankomst til kroen. Du vil inkludere sådanne detaljer som vejr, tidspunkt, samtale med kromanden, antal af mennesker i kroen, de typer de repræsenterer, deres adspredelser og beskæftigelser i løbet af aftenen, hvad der blev spist eller drukket, om gæsterne vidste, at Barnet skulle fødes, det faktiske tidspunkt for fødslen, etc.
 2. EC: Ja, vi har informationerne, der er blevet angivet mht nogle af begivenhederne omkring fødslen af Jesus, Marias søn, i Bethlehem i Judæa.
 3. Formålene med rejsen i den periode er velkendte. Josefs aktiviteter er velkendte. Forskellen i deres alder bliver ikke så ofte berørt. Ej heller er der meget angivet i hellig eller profan historie om moderens forberedelse til den kanal, gennem hvilken [den] ubesmittede undfangelse kunne finde sted. og denne, den ubesmittede undfangelse, er en anstødssten for mange verdenskloge [mennesker].
 4. Ankomsten var om aftenen - ikke regnet ud fra romernes tidsregning, eller den Gud gav Moses, da den anden påskefest blev afholdt, ej heller den samme tid, der var i almindelig brug selv i det land, men hvad der NU ville være den 6. januar.
 5. Vejret var køligt, og der var en masse folk på vejen. Thi det var blot en sabbats dagsrejse fra Jerusalem. Der var en masse folk på vej fra Judæas bjerge.
 6. Folkene var aktive i beskæftigelserne af de forskellige arter i det usædvanlige land. Nogle var tømrere - som dem af Josefs hus, der var blevet forsinket, på vejen, af Moderens tilstand. Nogle af gruppen var Josefs hjælpere, tømrersvende. Og så var der hyrderne, jorddyrkerne og de forskellige grupper, der havde deres små omgivelser [sic] som nødvendiggjort af betingelserne på markerne omkring Nazareth.
 7. Om aftenen, eller ved tusmørke, nærmede Josef sig da Kroen, der var fyldt med dem, der også var kommet hid på vej for at blive sat i den skat, romerne havde pålagt det lands indbyggere. Thi de var blevet sendt ud, der skulle bedømme de forskellige grup-pers beskatningsgrundlag. Og hvert menneske skulle efter Romerloven optælles i sin fødeby.
 8. Både Josef og Maria var medlemmer af den sekt, der kaldtes Essenerne (Essæerne); og derfor blev de udspurgt af dem [, der havde] ikke blot politisk men religiøs myndighed i byerne.
 9. Og så var der kromandens svar, "Ingen plads i kroen", især til sådan en lejlighed. Latter og hånlige ord fulgte ved synet af den ældre mand med den smukke pige, hans hustru, tung af barnet.
 10. Skuffelse var skrevet ikke blot på Josefs ansigt men også kromandens datters ansigt, så vel som på visse grupper i kroen. Thi man så mulighederne for en usædvanlig historie, der kunne opnåes, hvis fødslen fandt sted på kroen. Der var også bestyrtelse u-denfor blandt dem, der havde hørt, at Josef og Maria var ankommet og ikke havde kunnet få plads i kroen. De begyndte at lede efter et sted, hvor de kunne være.
 11. Thi husk, mange af dem var også af den ud-spurgte gruppe; de havde hørt om den pige, Josefs yndige kone, der var blevet udvalgt af englene på trappen; de havde hørt om det, der havde fundet sted i bjergene, hvor Eliza-beth var taget hen, da hun blev besøgt af sin slægtning - og om de ting, der også var sket i hendes erfaring. Sådanne beretninger blev hvisket fra den ene til den anden.
 12. Således var der mange, der sluttede sig til dem, der søgte efter et eller andet sted. Det var nødvendigt, at et sted hurtigt blev fundet. Og så blev det fundet, ved foden af bjerget, i stalden - over hvilken hyrderne samlede deres flokke ind i folden.
 13. Dér blev Frelseren, Barnet, født; som, gennem viljen og det manifesterede liv, blev verdens Frelser - den kanal gennem hvilken de i gamle dage var blevet fortalt, at det løf-te ville blive opfyldt, som var blevet givet EVA; ankomsten af en, der lignede Moses; og som givet til David var løftet, at man ikke skulle afvige fra den kanal. Men lavere og lavere var menneskets opfattelse af [sine] behov faldet.
 14. Da - da håbet syntes forsvundet - sang de bebudende engle. Stjernen viste sig, der vakte hyrdernes forundring og forårsagede ærefrygt og bestyrtelse hos alle ved kroen; nogle spøgte, nogle blev grebet af en overbevisning om, at de uvenlige ting, der var sagt, skulle rettes i forbindelse med ting, der skulle til at ske.
 15. Alle følte dyb ærefrygt, da Hans klart lysende stjerne viste sig og skinnede og sfærernes musik bragte den glade lovprisning:
  "ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE; OG PÅ JORDEN FRED I MENNESKER, DER HAR HANS VELBEHAG".
 16. ALLE følte vibrationerne og så et stort lys - ikke kun hyrderne over stalden men også dem i kroen.
 17. Ganske vist skulle de oplevelser senere gen-drives af tvivlere, der sagde, at folk havde været overvældede af vin eller noget andet.
 18. Netop som midnatstimen kom, blev Mesteren født.
 19. Kromandens datter var straks til stede, så vel som moderen til datteren, og de hyrder, der besvarede kaldet - og var kommet for at se, hvad der var sket.
 20. Dette var måderne, og de tilstedeværende lige efter. Thi gennem renselsesperioden forblev Moderen der, idet hun mente, det var bedst ikke at rejse videre, men at modtage alle former for tilbudt hjælp; og ikke at rejse før omskæringen og fremstillingen i templet for de vise mænd, for Anna og Simeon.
 21. Sådanne var omgivelserne på tidspunktet omkring Jesu fødsel.
 22. (Q) Det første optegnede mirakel ved brylluppet i Kana i Galilæa, da Mesteren forvandlede vand til vin. Entiteten ønsker igen sådanne detaljer som vejr, navne på folk ved brylluppet, mad og drikke, lege og danse, etc.
  - (A) En hel del af det, der fører til den erfaring, springer vi altså over. Thi det skete kort efter Mesterens tilbagekomst fra Jordan og hans ophold ved havet, hans samtale med Peter - og Andreas havde fortalt Peter om begivenhederne ved Jordan; og der var bryl-luppet i Kana i Galilæa.
  - Pigen var en slægtning til dem, der var tæt på Jesu Moder, der stod for bryllupsfesten - som det var skik i den periode, og stadig er blandt dem af jødisk tro, der overholder traditionerne så vel som skikkene hos de udvalgte mennesker som kanalen på grund af deres formål i Gud.
  - Pigen, der skulle giftes, var en datter af Marias slægtning, en datter af en yngre søster til Elizabeth, hvis navn også var Maria hun var den, der blev omtalt som "den anden Maria", og ikke som nogen har formodet. [Se 2946-3 (18. juni 1943) for at verificere dette.]
  - Skikkene krævede, at der skulle være en fest, der bestod af stegt lam med urterne og brødet, der var blevet tilberedt på den særlige måde, der var skik og tradition for dem, der tæt fulgte Moses lov, Moses tradition, Moses ritualer.
  - Marias familier [sic! formodentlig "familie-medlemmer"] var der også så vel som brudgommens.
  - Brudgommen, der hed Roael, var en af Zebedæus sønner, en ældre broder til Jacob og Johannes, der senere blev gode venner med Jesus og hans nære ledsagere.
  - Mesteren, der vendte tilbage med dem, der var påhæng, søgte naturligvis at komme til at tale med Sin moder. Da Han hørte om begivenheden, blev også Han, med sine ledsagere, indbudt til festen.
  - Megen vin var også en del af traditionen.- Dagen var, hvad vi ville kalde den 3. juni. Der var masser af blomster og markens ting, dog kun en del af de nødvendige ting. For traditionen krævede, at kødet til måltiderne skulle tilberedes med visse urter, og vin.
  - Dagen havde været fin; aftenen var udmærket og der var fuldmåne. Dette bragte da ak-tiviterne med drikningen af mere og mere vin, mere munterhed og dansen - der foregik i ring ifølge traditionen ikke blot i det land dengang, men i dit eget land, hvor den nu og da genoplives.
  - Med de aktiviteter, som angivet, kom der til at mangle vin. Husk, at Zebedæus' sønner var blandt overklassen, som man kunne udtrykke det; ikke blandt de fattigere. Det var grunden til, at Maria serverede eller tilberedte for sin slægtning.
  - Thi de begivenheder, der var en del af hendes erfaring efter tilbagekomsten fra Ægyp-ten - mht hvorledes forøgelsen af maden var foregået, da de var blevet afvist på rejsen tilbage til det Forjættede Land - følte, vidste, Maria, var hun overbevist i sit indre om, at der her kunne være en sådan erfaring, sammen med sin søn, der vendte tilbage som voksen mand [klar til at begynde] på sin mission. Thi hvad var forkyndelsen til moderen, da Gabriel talte til hende? Hvad skete der med Elizabeth, da moderen talte til hende?
  - Dette kunne kaldes en første testperiode. For havde Han ikke for mindre end ti dage siden sendt Satan bort og modtaget præsteembedet fra englene? Dette var kommet til at blive kendt som rygter. Derfor moderkærlighedens naturlige udspørgen om formålene; denne søn - mærkelig på mange måder havde valgt, ved at opholde sig i ødemarken i fyrre dage, og så vende tilbage til jævne mennesker, fiskerne, i landet. Dette medførte, at moderen stillede ham mange spørgsmål.
 23. Vi er færdige for øjeblikket.

I forrige nummer af Medlemsinfo talte vi lidt om synkronisitet i hverdagen. Her er endnu et eksempel. Da dette nummer af Medlemsinformation skulle skrives sammen til et hele, havde Jens Hostrup efter aftale fremsendt oversættelsen af ovennævnte reading. Næsten samtidig dumpede det nye nummer af Venture Inward ind ad bresprækken, og den efterfølgende artikel var øjeblikkeligt "dømt" til at komme med i dette nummer.