Atlantis nr. 8

Nr. 8 i rækken af Edgar Cayce’s readinger om Atlantis
Oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

364-8

 1. Gertrude Cayce: Du vil foran dig have det materiale, eller informationer, givet gennem denne kanal om det Forsvundne Kontinent Atlantis, af hvilket jeg har en kopi i hånden. Du vil besvare de spørgsmål, jeg stiller, i forbindelse med dette:
 2. Edgar Cayce: Vi har informationerne som givet her, det Forsvundne Kontinent Atlantis, Poseida, Og, Odynelius [?]. Ja. Klar til spørgsmål.
 3. (Spørgsmål) Vær venlig at forklare med "Han vil vandre og tale med mennesker under alle himmelstrøg". Betyder dette, at han vise sig for mange samtidig eller vise sig for forskellige mennesker over en lang periode?
  (Svar) Som givet vil han vandre i tusind år og tale med mennesker under alle himmelstrøg. Nu i grupper, i mængder, og da skal de herske i den første genopstandelse i tusind år; thi dette vil ske, når de materielle forandringer indtræffer.
  Ligesom han sad ved fredskonferencen i Geneve, i en mands hjerte og sjæl, der af mange ikke blev anset for at være en selv usædvanlig gudfrygtig mand; ikke desto mindre [blev han] opløftet, og han valgte snarere at være en kanal for Hans tanke til verden. Således som det har været, således vil det være indtil den fastsatte tid. Som det blev givet af Ham, ikke givet til mennesket at kende tidspunkt eller periode for enden, ej heller til mennesket - bortset fra når de indstillede sig på at være en kanal, gennem hvilken Han måske kan tale. Visselig, til både mand og kvinde; thi som givet fra begyndelsen, de er eet. Ikke som mennesket anser eenhed fra det materielle synspunkt. Snarere fra det, som Han gav, "Hvor er de dine forfølgere?" "Intet menneske, Herre." "Ej heller fordømmer jeg dig. Synd ikke mere." Ved at udsøge dem, som, hvem, hvor og når Han taler, eller har talt blandt eller med, eller gennem mennesker, "Ved deres frugter skal du kende dem." De, der bringer mere retfærdighed, er troens, håbets, næstekærlighedens børn. Disse tre; og de gør sådan i den MATERIELLE verden, Faderen, Sønnen, Helligånden. Vær du da en kanal, der ofte kan vandre med Ham, som gav ikke af andet end, "Lad ikke dit hjerte forfærdes og vær ikke modløs. [Johs 14.27] Lad ikke din højre hånd vide, hvad din venstre hånd gør. [Mat.6,3]" Du skal hellere, dag for dag, søge at KENDE Faderens vilje, som var manifesteret i Ham, og kan manifesteres i Dig, for han vil ikke lade dig [være] ensom men komme til dig - men ikke uden invitation; for som i de perioder, finder vi, da Han vandrede med mennesker som Mesteren blandt mennesker, eller da som Joseph han blev ophøjet til at frelse sit folk, det havde SOLGT ham til trældom, eller som ypperstepræsten i [Jeru-]Salem i de dage, da meldingen kom, at et bestemt folk ville proklamere hans navn, vandrede Han og talte med mennesker. Eller, som i dagene som Asapha[?] [Asaphs sønner? Se psalm. 81.5, der antyder at Joseph og Asaph var en og samme person?] eller Affa [?] i de perioder, da de fra det samme ægyptiske land gav de råd til de mange nationer, da der ville være redningen fra det fysiske fra det af deres egen frembringelse i det fysiske; eller i haven, hvor fristelserne kom, eller som den førstefødte af Faderen, der kom som Amilius i Atlantis og [til-]lod sig selv at blive ledet ind på selviskhedens veje. Derfor, som vi ser, alle de forskellige udviklingsstadier, der er kommet til mennesket gennem tiderne, har været de perioder, hvor Han vandrede og talte med mennesker.
  I dette, da - som vi finder det - de perioder begyndte i en lignende periode som fra Joseph til Joseph, eller Jesus, da ser vi igen den cyklus, når kroppen er blevet perfekt, overvælde verden i menneskekrop, vil Han vise sig i de FORSKELLIGE erfaringer; thi Han tøver ikke, og tiden nærmer sig.
 4. (Spørgsmål) Gav Jesus i den persiske erfaring som San (eller Zend) den grundlæggende lære for det, der blev Zoroastrianisme?
  (Svar) I alle de perioder, hvor det grundlæggende princip var Faderens Enhed, vandrede Han med mennesker.
 5. Vi er færdige.