Atlantis nr. 7

Nr. 7 i rækken af Edgar Cayce’s readinger om Atlantis,
Oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

364-7

 1. GC Du vil foran dig have det materiale, eller informationer, givet gennem denne kanal om det Forsvundne Kontinent Atlantis, af hvilket jeg har en kopi i hånden. Du vil besvare de spørgsmål, jeg stiller, i forbindelse med dette:
 2. EC Ja, vi har informationerne, som er blevet transskriberet her. Klar til spørgsmål.
 3. (Q) Hvorledes er legenden om Lilith forbundet med Amilius' periode?
  (A) I begyndelsen, som det blev skitseret, blev der præsenteret det, der blev som Guds Sønner, således at mandligt og kvindeligt var eet, med de evner til de forandringer, der var i stand til at blive fremkaldt. I de forandringer, der kom fra de TING, der var af projektionerne af de entiteters evner, kom denne som [ægte-]fællen [/ledsageren, kammeraten]; og da det var den venden sig ind til det indre, gennem skabelsens kilder, for at skabe den medhjælp for den, der blev skabt af den første årsag, eller af de Skabende Kræfter, der frembragte den, der blev skabt, DA - ud fra sig selv - blev bragt det, som skulle være medhjælpen, IKKE blot kroppens fælle. Derfor legenden om kroppens associationer i den periode, før den sidste af skabningerne blev skabt, som ikke var af det, der IKKE var skabt, men det første af det, som BLEV skabt, og en medhjælp for kroppen, for at der ikke skulle være nogen forandring i Gudssønnernes forhold MED de forhold til menneskesønnerne og menneskedøtrene.
  I dette kommer der da altså det, som mange mener, som er nået især til den forståelse af, hvor NØDVENDIG den RETTE parring af de sjæle er, der kan være SVARENE for hinanden på det, der, gennem den association, det fællesskab, kan frembringe det, der kan være mere hjælpende, mere opretholdende, mere det vel-RUNDEDE liv eller erfaring for dem, der er en DEL af hinanden. Misforstå ikke dette, men vid, at alle er AF én - ikke desto mindre er det de splittelser, der bidrager til en TÆTTERE union, når de rette forhold bringes i stand. Som en illustration, i dette:
  I den materielle verden finder vi, at der i mineralverdenen er de elementer, der er af den natur, at de indgår tættere forbindelse med hinanden, og bidrager til kemiske forbindelser [compounds], der bidrager til at skabe elementer, der fungerer i harmoni med, eller imod, andre former for aktivitet i erfaringen i jordens omgivelser, eller jordens kraft, der bidrager til de aktive kræfter i ELEMENTERNE, der er OMKRING jorden. Sådanne som vi kan finde i dem, der bidrager til de aktive kræfter i uran, og i ultramarin, og disse bidrager da til et element, der bliver den mere aktive kraft som med evnerne for mængden af stråling, der kan udgå fra samme. Således, som illustreret i forbindelsen, da, af - i de FYSISKE forbindelser - det, der kan vibrere, eller bidrage til emanationer i aktiviteterne af deres mentale, åndelige, materielle og fysiske kræfter, som kan bidrage til en STØRRE aktivitet i disse jordiske omgivelser. Da kan der ses det, som er i en elementær, eller kemisk forbindelse, der bidrager til det, som ses i den materielle erfaring, så den bliver en antipati med hensyn til andre elementer, der er ligeså nødvendige i erfaringen af menneskets omgivelser som i kombinationen af gasser, der kan producere, når de bliver forenede, det der kaldes vand, og dets antipati med hensyn til elementer i forbrænding ses og kendes let i menneskets erfaring.
  Så i de foreninger af det i de elementære kræfter af skabende energier, der antager form af menneske, enten som mand eller kvinde, med dets NATURLIGE eller ELEMENTÆRE, er du med? ELEMENTÆRE kræfter af dets vibration, med foreningen af to, der vibrerer eller reagerer på de vibrationer i kroppen, skaber det ideal, der bliver som det, i det skabte, i formen - der er kendt som radium, med dets hurtige strålevibrationer, der bevirker aktive kræfter, principper, der bidrager til sådanne atomkræfter i al naturs aktive principper i sin aktive kraft, så den blive et af de elementære grundlag, fra hvilke livet i sin essens, som et aktivt princip i en materiel verden, har sit udspring, udsender det, der ALTID er godt - medmindre det misbruges, er du med? Så for at der kan være grundlag for DE kræfter, der HAR været, som SØGES, tænkes eller OPNÅS AF dem, der har, gennem vibrationernes evner, at bidrage til en fortsat kraft i en selv til at møde, kende, se, føle, forstå, de kilder fra hvilke sådanne avler det af sin egen slags, eller af dem der bliver som en antipati overfor hinanden, eller som bidrager til dem, der bidrager til variationerne i sammensætningen af de forskellige elementer, forbindelser eller lignende; som det ses, er DISSE - da - BASIS for de ting, som er blevet givet her, der, på forskellige måder, med hensyn til [ægte-]fællen, eller FÆLLERNE af det, der først [var] i stand til - gennem sin projektion af sig selv og sine evner i skabelsen - at fremkalde det, der var enten af det EGEN skaben, eller det givet i begyndelsen til at VÆRE kraften GENNEM hvilken der kunne VÆRE det, som ville bringe evige velsignelser, godt, ret, og kærlighed, i selv den fysiske eller materielle verden. Er du med?
 4. (Q) Hvor lang tid tog det at dele til mandlig og kvindelig?
  (A) Det afhænger af, hvilken gren eller LINIE, man betragter. Da der blev bragt ind i eksistens det som af projektionen af det, [der var blevet] skabt AF det, der var skabt, tog dette en udviklingsperiode - eller som det ville være i dette år, fire snese og seks år. Det, som blev bragt ind i eksistens, der var af skabelsen AF det, der blev en del af, AF det, der allerede var blevet skabt af SKABEREN, DET bragt ind i eksistens som VAR de af selve naturens kræfter. Gud sagde, "Lad der blive lys" og der VAR lys! Gud sagde, "Lad der blive liv" og der VAR liv!
 5. (Q) Var tankeformerne, der var i stand til at skubbe sig ud af sig selv, beboet af sjæle, eller var de af dyreriget?
  (A) Det som skabt af det SKABTE, af dyreriget. Det skabt som af Skaberen, med sjælen.
 6. (Q) Hvad mentes der med Sønnerne af Den Højeste i Atlantis og den anden genkomst af sjælene til jorden, som omtalt i en life reading givet gennem denne kanal? [ Se 2802-2 d.18. maj 1925.]
  (A) I denne periode eller tidsalder, som det sås - Der fattes ord her til at PROJICERE det, som faktisk SKER i FORMATIONERNE af det, som hænder! Der var, med VILJEN af det, som kom ind i eksistens gennem de korrekte kanaler, af det som skabt af Skaberen, det af FORTSÆTTELSEN af sjælene i dens projektion og projektion - er du med? mens i det, som var AF afkommet, af det som skubbede sig selv IND i [en] form til at MÆTTE, TILFREDSSTILLE, det af begæret af det, der var kendt som SANSERNES kødelige kræfter, af de [der var] skabt, og der var da - FRA de andre KILDER (verdener) den fortsatte indgang af dem, der ØNSKEDE at bidrage til bevarelse af balancen, som af De Skabende Kræfters første formål, idet det forstørrer sig selv i den givne aktivitetssfære, af det som var blevet GIVET EVNEN til at SKABE med sin EGEN aktivitet - er du med? og derfor den anden, eller den FORTSATTE indgang af sjæle i det, der var kendt som jordeplanet i den periode, til den aktivitet, som var fremkaldt. Lad os HUSKE det, der blev givet, i den anden, tredje fra Adam, eller fjerde, eller fra Amilius, var der "På den dag PÅKALDTE de Herrens NAVN" - korrekt! Og altid, når de elementer der bidrager til lidenhed, urenlighed, bliver korsfæstet i kroppen, er Herrens, Guds, ÅND tilstede! Når disse er bragt ud af ligevægt, så at kroppen (fysisk), det mentale menneske, dets hjertes forestillingsevne er ond, eller hans formål er ondt, da fortsætter den krig - som fra begyndelsen. Ligesom disse tings fortsatte krigsførelse inden i sig selv fra begyndelsen; thi med disse forandringer, der bragte SYNDEN ind i verden, med samme kom FRUGTERNE af samme, eller syndens sæd, som vi i den materielle verden ser som de ting, der korrumperer god jord, de der korrumperer elementerne, der er af forbindelser af dem af de første årsager, eller elementære, og skadedyr ses - og den slags, er du med? Således følger gennem alle skabende kræfter, at frugterne af det, der er aktivt, bringer den sæd, der bidrager til korrumperingen af, eller klaringen af, i de aktiverende kræfter af, det der INDVIRKES på.
 7. (Q) Hvad mentes der med "Da i den første Adam synden kom ind, således skal i den sidste Adam alt [eventuelt alle, o.a.] gøres levende?"
  (A) Adams indtræden i verden i begyndelsen må da blive frelseren AF verden, som den blev overdraget i hans varetægt, "Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden!" [I Mose, 1,28] Derfor bliver Amilius, Adam, den første Adam, den sidste Adam, da det, der er GIVET MAGTEN OVER jorden, og - da i hver eneste sjæl det første der skal overvindes er selvet - da er ALLE TING, tilstande og elementer underkastet det selv! Det er en universel lov, som kan ses i det, der kan demonstreres, enten i gasser der ødelægger hinanden ved at blive elementer af det samme, eller det i mineralriget og i dyreriget, som kan findes at være ødelæggende, eller BLIVE eet MED den anden. Derfor, som givet til Adam - Guds SØN - således MÅ han blive det, der vil være i stand til at tage verden, jorden, tilbage til den kilde, hvorfra den kom, og AL MAGT er overgivet i hans hånd på jorden, som han har overvundet; selvet, døden, helvede og selv graven bliver ham underdanig GENNEM overvindelsen af selvet i det [, der er blevet] gjort til kød; thi, som der i begyndelsen var ordet, Ordet VAR hos Gud, Ordet VAR Gud, det samme var I begyndelsen. Ordet kom og dvælede blandt mennesker, afkommet af selvet i en materiel verden, og Ordet OVERVANDT verden - og derfor BLIVER verden da tjener for det, der overvandt verden!
 8. (Q) Giv os Adams vigtigste reinkarnationer i verdens historie.
  (A) I begyndelsen som Amilius, som Adam, som Melchizedek, som Zend [?], som Ur [?], [Enok? Gladys Davis' kommentar: Måske var Ur en forhistorisk person [364-9, afsnit 3-A], som etablerede Ur i Chaldæa? Jeg tror ikke, han blev omtalt andetsteds i Cayces readings som en inkarnation af Jesus,] som Asaph [?], [Asaphs Sange? Se Psalme 81,5, der antyder, at Joseph og Asaph var en og samme person?], som Jesus [Jeshua], Joseph, Jesus. [se 364-9, afsnit 3-A]
  Så ved dens komme ind i verden i den anden genkomst, for Han vil komme igen og modtage Sine, der har forberedt sig gennem den tro på Ham og handlende derefter; for ÅNDEN er ude, og tiden nærmer sig, og der vil være regnskabsaflæggelse for såvel de første som de sidste, og de sidste skal være de første; for den Ånd er ude - Han står nær. Den der har øjne til at se, lad ham se. Den der har ører til at høre, lad ham høre ankomsten af denne vingårds Herre, og er DU rede til at aflægge regnskab for det, DU har gjort med dine muligheder her på jorden som Guds Sønner, eller som arvinger til herligheden MED Sønnen? Gør da dine stier lige, for der må komme et ansvar for det, DU har gjort med din Herre! Han vil ikke tøve, thi da han har overvundet, skal Han vise sig SOM Herren OG Mesteren. Ikke som en født, men som en, der vender tilbage til Sit eget, for Han vil gå og tale med mennesker i hvert et himmelstrøg, og de der er trofaste og retfærdige i deres regnskab vil blive ført op til Ham for at herske og DØMME i tusind år!
 9. (Q) Beskriv nogle af de mentale evner, der blev udviklet af Atlantiderne, da deres åndelige udvikling stod højest.
  (A) Umuligt at beskrive fysiske præstationer i deres åndelige udvikling. Brugen af MATERIELLE forhold og åndelige attributter i en materiel verden ville, og gør det, blive det som er Sønnens mirakler i den materielle verden; thi selv med Ham her - og idet han vandrede, enten i Galilæa, i Ægypten, i Indien, i Frankrig, i England, eller i Amerika - VAR der de perioder, hvor det fysiskes aktiviteter var som det, der kunne betegnes hverdagsliv for Gud SØNNER i livet i Atlantis eller Eden; thi da disse medførte de forskellige forandringer fra det højeste af den ÅNDELIGE udvikling, derpå syndefaldet - er du med?
 10. Vi er færdige for øjeblikket.

...ooo0ooo...