Atlantis nr. 3

Atalantis Nr. 3 i rækken af Edgar Cayce’s readinger om Atlantis
Oversat af Jens Hostrup

Portrat af Edgar Cayce

364-3

(Suggestion om at fortsætte informationerne om Atlantis)

  1. EC Ja, vi har emnet og de tilstande. Som det er blevet sagt, er mange informationer blevet modtaget fra tid til anden gennem psykiske kræfter mht forhold i eller i løbet af den periode, eller tidsaldre, dette kontinent har eksisteret. At kontinentet har eksisteret er ved at blive bevist som en kendsgerning.
  2. Hvad fandt da sted i den periode, eller de perioder, da det brød sammen? Hvad skete der med indbyggerne? Hvad var arten af deres civilisation? Er der nogen beviser på det eller på nogle af indbyggernes flugt? For mennesker i nutiden MÅ kontinentets POSITION, og lignende, have interesse, enten ved den logiske slutning, at individer fødes ind på jordeplanet i nutiden, eller bliver mennesker ledet i deres åndelige fortolkning af individers liv eller udvikling VED deres ånd, der beboede sådan et kontinent. I begge tilfælde, hvis disse er sande, UDØVER de - eller vil komme til at udøve - en indflydelse på begivenhederne i nutidens verden.
  3. Den position, kontinentet Atlantis indtog, er mellem den mexicanske Golf på den ene side og Middelhavet på den anden. Bevismaterialer på denne forsvundne civilisation kan på den ene side findes i Pyrenæerne og i Marokko, og på den anden i Britisk Honduras, Yucatan og Amerika. Der er nogle fremstående dele i disse områder, der på et eller andet tidspunkt må have været en del af dette store kontinent. Britisk Vestindien eller Bahama-øerne og en del af samme, der kan ses i nutiden - hvis man foretager en geologisk undersøgelse af disse - især, eller navnlig, i Bimini og den umiddelbart nære Golfstrøm, kan disse selv i vor tid blive fastslået.
  4. Hvad er da menneskenes karakter? For at give et passende begreb om dette, kan vi følge en gruppes linie, eller et individs linie, gennem dette kontinents eksistens - og fra samme opnå noget af deres karakter, deres fysiognomi, og deres åndelige og fysiske udvikling.
  5. I den periode - cirka hundred, cirka 98.000 år før Ram kom til Indien [ se 364-3, pr.R2] - levede der i dette land Atlantis en Amilius [?], den første der BEMÆRKEDE adskillelsen af væsnerne, som beboede den del af jordens sfære eller plan, af de mennesker i mandlige og kvindelige som separate entiteter, eller individer. Med hensyn til deres former i fysisk forstand var de af natur SNARERE TANKEFORMER, eller i stand til at skubbe [sig] ud AF SIG SELV i den retning, i hvilken deres udvikling tog form i tanken - på mange måder som amøber gør det i en bugts, eller søs, stagnerende vand, i nutiden. Når disse tog form, via tilfredsstillelsen af deres eget begær efter det, de opbyggede eller tilføjede til de materielle omstændigheder, hærdedes de eller blev faste - meget lig nutidens eksisterende menneskeform, med de farver der afspejlede omgivelserne, meget som kamæleonen i nutiden. Derfor kom de ind i den form som de røde, eller blandingsfarvefolket; senere via deres associationer kendt som den RØDE race. Disse var da i stand til I deres gradvise udvikling at bruge alle de kræfter, der var manifesteret i deres individuelle omgivelser, idet de gennemlevede de udviklingsperioder, som er blevet nærmere fulgt i den gule, den sorte eller den hvide race, i andre dele af verden; ikke desto mindre med deres umiddelbare omgivelser, med de muligheder for udvikling[-er], skete det meget hurtigere i denne særlige del af jordkloden end i andre - og mens ødelæggelsen af dette kontinent og dets folk er langt hinsides det, der er blevet bevaret som håndfaste vidnesbyrd, eksisterer vidnesbyrd stadig i klippen - som har den indflydelse AF de mennesker i det liv for de folk, til hvem de, der undslap under ødelæggelsesperioderne, havde indflydelse på de mennesker, TIL hvem de kom. Hvad de også KAN have i nutiden, enten gennem den direkte indflydelse ved at blive genfødt, eller reinkarneret, på jorden, eller gennem den MENTALE anvendelse eller ved de indflydelser PÅ individers eller gruppers tanker, når de taler fra de omgivelser.
  6. I dette folks MÅDE at leve på, mht moral, i det sociale, i det religiøse liv: dér eksisterede klasser stort set på samme måde som andre steder; alligevel eksisterede den krigeriske INDFLYDELSE IKKE i dette folk - SOM et folk - som det var tilfældet i ANDRE dele af universet.
  7. Fortsættes.