Bøger og Publikationer

Nu 50% rabat på alle bøger og hæfter: Dansk Edgar Cayce Selskab har igennem årene udgivet bøger og hæfter på Dansk. Er du f.eks. behandler og ønsker flere eksemplarer af et hæfte, til videresalg og formidling, så kontakt os så vi kan lave en aftale.

Portrat af Edgar Cayce
1490113t137.jpg

Gina Cerminara: Reinkarnation "de mange boliger" 

306 sider, før Kr. 300, ekskl. porto. Nu 150 kr.

NYHED: For første gang på dansk, ved foreningens bestyrelse. Edgar Cayce's sygdomsdiagnoser danner grundlaget for Gina Cerminaras bog, som samtidig er en bekræftelse af den ældgamle tro på reinkarnation. Hun fortæller i bogen, hvordan Cayce kunne se hinsides grænserne for tid og rum, og hvordan han trængte igennem sine klienters "tidligere" liv.

Original udgaven "Many Mansions" var den første Edgar Cayce bog, som solgte i mere end 1 mio. eksemplarer.

Bogen udkom i december 2008.

Ikke-navngivet1.jpg

Historien om Edgar Cayce — der findes en kilde.

Den fantastiske beretning om "den sovende profet" 416 sider. Før Kr. 300, ekskl. porto Nu 150 kr.

Original titel: There Is A River af Thomas Sugrue.
Så er den her igen i en ny oversættelse. Det er efter vor mening, den bedste biografi om Edgar Cayce. Udgaven indeholder for første gang i dansk udgave, tillige 15 sider med fotografier af Cayce, hans familie og forskellige hjælpere. Læs den, genlæs den eller giv den i gave til en du holder af.

Ikke-navngivet2.jpg

Introduktion til Edgar Cayce

24 sider. Kr. 12, ekskl. porto.

Edgar Cayce kunne bringe sig selv i en søvnlignende tilstand, hvorfra han kunne sætte sin underbevidsthed i forbindelse med al tid og rum og besvare de spørgsmål man stillede ham. De såkaldte readinger gav svar på så forskellige spørgsmål som opretholdelse af en velafbalanceret diæt, forbedring af forholdet til andre, hvordan man overvinder en livstruende sygdom, og hvordan man opnår et nærmere forhold til Gud. Hæftet giver en kort gennemgang af Edgar Cayces evner.

Ikke-navngivet3.jpg

Psoriasis. Den naturlige alternative behandling.

32 sider. før Kr. 50, ekskl. Porto. Nu 25 kr.

Hæftet er baseret på Dr. John O.A. Paganos bog ”Healing Psoriasis, The Natural Alternative” og på hans indlæg på konferencen i Dansk Edgar Cayce Selskab i juni 1997. Dr. Pagano har brugt Edgar Cayces anvisninger i arbejdet med sine psoriasis-patienter i mere end 30 år (i 2001). Dr. Paganos bog er udkommet i det 5. oplag i USA, og oversat til japansk, finsk, portugisisk (for udgivelse i Brasil), russisk og italiensk.

Ikke-navngivet4.jpg

Edgar Cayce om Aura (Udsolgt)

30 sider. før Kr. 40, ekskl. porto. Nu 20 kr.

Oversættelse af Thomas Sugrues: Edgar Cayce on Auras. Edgar Cayce var personligt meget interesseret i auraens betydning. Vennen og forfatteren Thomas Sugrue udarbejdede dette lille hæfte i samarbejde med Edgar Cayce. Det var en af de sidste ting Edgar Cayce var personlig engageret i inde sin død i 1945. I hæftet gennemgås auraen og de enkelte farvers betydning.

Ikke-navngivet5.jpg

Edgar Cayce om Kost og Sundhed.

36 sider.. Før Kr. 70, ekskl. porto. Nu 35 kr.

Ca. 9000 af de readinger Edgar Cayce gav omhandlede sygdomstilfælde og angav såvel

årsagerne til sygdommene som behandlings-anvisninger. Det fremgår ganske klart, at mange af de småskavanker, der generer vort daglige velbefindende skyldes den kost, vi spiser. Men endnu værre er det, at også mange ganske alvorlige sygdomme, har deres rod i kosten. I dette hæfte er samlet nogle af de råd Edgar Cayce gav om den kost vi spiser og den måde, vi tilbereder kosten på. Hæftet indeholder også nogle opskrifter baseret på Cayces anvisninger.

 

Ikke-navngivet6.jpg

Edgar Cayce om relationer mellem mennesker. (2006.)

32 sider. Før Kr. 60, ekskl. porto. Nu 30 kr.

Hæftet fokuserer på de generelle ting, der går som en rød tråd gennem alle Cayce’s readings, og derfor kan være en hjælp til os moderne mennesker, der ikke selv har fået en livs-reading hos Edgar Cayce.

Ikke-navngivet7.jpg

Edgar Cayce om De Universelle Love. (2011.)

34 sider. Før Kr. 50, ekskl. Porto. Nu 25 kr.

Edgar Cayce forklarede, hvordan de problemer folk havde i deres nuværende liv relaterede sig til tidligere liv. Han fortalte hvilke svagheder og fejl, man skulle passe på ikke at gentage, og han understregede hvilke styrker, man skulle fokusere på at udvikle i dette liv. En anden ting, der bliver åbenbar, når man læser de livs-readinger, Edgar Cayce gav, er, at vi rent faktisk selv er årsag til alle de problemer og udfordringer, vi møder her i livet. Vi er nemlig underlagt nogle universelle love, der gælder for alle mennesker. Hvis vi lærer at forstå disse love, og leve i overensstemmelse med dem, så kan vi blive dygtigere til at styre uden om de vanskeligheder, der kommer til os alle, og skabe en bedre fremtid for os selv.

   

Bestil bøger/hæfter ved at udfylde formularen herunder.
Vi sender derefter bøgerne/hæfter til dig og vedlægger et girokort i pakken.


 Gina Cerminara: Reinkarnation "de mange boliger" — ifølge Edgar Cayce, 306 sider. Kr. 150 ekskl. porto.
 Historien om Edgar Cayce — der findes en kilde. Den fantastiske beretning om "den sovende profet" 416 sider. Kr. 150 , ekskl. porto.
 Introduktion til Edgar Cayce. 24 sider. Kr. 25, ekskl. porto.
 Psoriasis. Den naturlige alternative behandling. (1998 og genoptrykt 3 gange.) 32 sider. Kr. 25, ekskl. Porto.
 Edgar Cayce om Aura. (2001, sidst genoptrykt i 2012.) 30 sider. Kr. 20, ekskl. porto.
 Edgar Cayce om Kost og Sundhed. (2003, genoptrykt i 2008.) 36 sider.. Kr. 35, ekskl. porto.
 Edgar Cayce om De Universelle Love. 34 sider. Kr. 25, ekskl. Porto.
 Edgar Cayce om relationer mellem mennesker. 32 sider. Kr. 30, ekskl. porto.